/

LF52PT

LF52PT

LF52PT   0 5 0 reviews

Odpowiedzialny recykling baterii

 • Europejska dyrektywa w sprawie baterii i akumulatorów ma na celu zmniejszenie szkodliwego wpływu baterii na środowisko naturalne oraz zachęcenie do odzyskiwania materiałów, jakie zawierają. W Zjednoczonym Królestwie przepisy dotyczące recyklingu baterii i akumulatorów (baterii, które można wielokrotnie ładować) zostały wprowadzone w 2009 roku. Przepisy te mają na celu zwiększenie odsetka zużytych baterii gromadzonych i poddawanych recyklingowi z 3% w 2007 roku do 25% do 2012 roku i przynajmniej 45% w 2016 roku.

 • Symbol baterii na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produktu tego nie wolno wyrzucać wraz z odpadami mieszanymi z gospodarstwa domowego. Klient ponosi odpowiedzialność za dostarczenie zużytych baterii do wyznaczonych punktów zbiórki, tak aby mogły one zostać poddane recyklingowi. Segregowanie i recykling baterii po ich zużyciu pomaga chronić zasoby naturalne i upewnić się, że baterie są przetwarzane w sposób chroniący zdrowie ludzi oraz środowisko. Pełna lista ośrodków prowadzących zbiórkę zużytych baterii jest dostępna pod adresem: www.recycle-more.co.uk

 • Wszystkie produkty marki Samsung podlegające dyrektywie w sprawie baterii spełniają brytyjskie wymagania dotyczące baterii i akumulatorów. Zgodnie z przepisami krajowymi firma SAMSUNG Electronics (UK) Ltd jest członkiem zatwierdzonego programu zgodności dla producentów baterii. W ramach tego programu baterie są odbierane, przetwarzane i utylizowane w imieniu firmy Samsung.

Funkcje

 • Rób perfekcyjne zdjęcia dzięki wielowarstwowemu filtrowi UV i ochronie obiektywu

Doskonałe zdjęcie dzięki filtrowi UV

Wielowarstwowy filtr UV firmy Samsung perfekcyjnie minimalizuje zniekształcenia fotografii, często występujące na amatorskich zdjęciach. Absorbując promieniowanie ultrafioletowe, filtr PT redukuje m.in. takie efekty, jak zamglenie. Na zdjęciach widać wyraźnie, że kolory są żywsze, a szczegóły lepiej dostrzegalne. Filtr może być szczególnie przydatny w trakcie robienia zdjęć nad morzem lub wysoko w górach, gdzie powietrze jest czystsze.

Zapewnij bezpieczeństwo sprzętu dzięki ochronie obiektywu

Ważne jest, aby aparat miał właściwą ochronę. Obce elementy, takie jak kurz, zabrudzenia i woda mogą łatwo przedostać się do środka i uszkodzić wnętrze aparatu, a także zniszczyć zdjęcia. Filtr PT firmy Samsung perfekcyjnie zapobiega przedostawaniu się tych niepożądanych elementów do środka aparatu, a także innym fizycznym uszkodzeniom, takim jak zarysowania i ślady palców. Jest to pomocne rozwiązanie do ochrony oryginalnego obiektywu, które równocześnie nadaje zdjęciom przejrzystość i dokładność, na którą zasługują.

DANE TECHNICZNE

Obiektyw

 • Średnica filtra

  Ф52 mm

 • Name

  LF52PT

 • Filter Type

  Filtr MC Protector

 • Parametry i funkcje

  Ochrona obiektywu

Parametry fizyczne

 • Waga

  14 g

POKAŻ WIĘCEJ DANYCH TECHNICZNYCHRozszerzenie

Kompatybilne modele

 • Kompatybilne modele

  Aparat serii NX

OPINIE

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING