/

CTN264EA01

CTN264EA01/XEC

CTN264EA01   0 5 0 reviews

Odpowiedzialny recykling baterii

 • Europejska dyrektywa w sprawie baterii i akumulatorów ma na celu zmniejszenie szkodliwego wpływu baterii na środowisko naturalne oraz zachęcenie do odzyskiwania materiałów, jakie zawierają. W Zjednoczonym Królestwie przepisy dotyczące recyklingu baterii i akumulatorów (baterii, które można wielokrotnie ładować) zostały wprowadzone w 2009 roku. Przepisy te mają na celu zwiększenie odsetka zużytych baterii gromadzonych i poddawanych recyklingowi z 3% w 2007 roku do 25% do 2012 roku i przynajmniej 45% w 2016 roku.

 • Symbol baterii na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produktu tego nie wolno wyrzucać wraz z odpadami mieszanymi z gospodarstwa domowego. Klient ponosi odpowiedzialność za dostarczenie zużytych baterii do wyznaczonych punktów zbiórki, tak aby mogły one zostać poddane recyklingowi. Segregowanie i recykling baterii po ich zużyciu pomaga chronić zasoby naturalne i upewnić się, że baterie są przetwarzane w sposób chroniący zdrowie ludzi oraz środowisko. Pełna lista ośrodków prowadzących zbiórkę zużytych baterii jest dostępna pod adresem: www.recycle-more.co.uk

 • Wszystkie produkty marki Samsung podlegające dyrektywie w sprawie baterii spełniają brytyjskie wymagania dotyczące baterii i akumulatorów. Zgodnie z przepisami krajowymi firma SAMSUNG Electronics (UK) Ltd jest członkiem zatwierdzonego programu zgodności dla producentów baterii. W ramach tego programu baterie są odbierane, przetwarzane i utylizowane w imieniu firmy Samsung.

Funkcje

 • Generowanie ciepła jedynie w kontakcie z odpowiednimi materiałami
 • Oszczędność czasu dzięki promiennikom o dużej mocy
 • Wskaźniki ciepła resztkowego chronią przez oparzeniem
 • Ceramiczna powierzchnia jest łatwa w czyszczeniu

Przy tej funkcji na pewno się nie oparzysz

Przy tej funkcji na pewno się nie oparzysz
Nasze wskaźniki sterowania i funkcji pozwalają uniknąć oparzeń spowodowanych kontaktem z gorącą powierzchnią płyty. To naprawdę proste: wskaźnik ciepła resztkowego w kształcie litery H sygnalizuje stygnięcie płyty. Gdy duża litera „H” zmienia się w małą „h”, płyta jest na tyle chłodna, że można jej bezpiecznie dotknąć.

Aby oczyścić płytę, wystarczy zwykłe przetarcie ściereczką

Aby oczyścić płytę, wystarczy zwykłe przetarcie ściereczką
Z łatwą do wyczyszczenia ceramiczną powierzchnią gotowania nie musisz martwić się o rozlane potrawy. Gładka, ergonomiczna powierzchnia sprawia, że usuwanie rozlanych płynów i rozprysków tłuszczu ogranicza się do szybkiego przetarcia miękką ściereczką. A ponieważ powierzchnia ceramiczna nie nagrzewa się tak mocno, jak w przypadku innych kuchenek elektrycznych, nie ma ryzyka przywarcia rozlanych potraw. Więcej czasu zużyjesz z pewnością na wyczyszczenie talerza niż płyty grzewczej.
Bezpieczeństwo działania

Bezpieczeństwo działania

Neutralna powierzchnia generuje ciepło dopiero w kontakcie z naczyniami ze stali nierdzewnej lub innymi materiałami kompatybilnymi z płytami indukcyjnymi. Bez ryzyka oparzeń ani innych zagrożeń.
Sterowanie Smart Touch

Sterowanie Smart Touch

Szybsze gotowanie! Ceramiczna powierzchnia do gotowania wyposażona jest w cztery nowoczesne pola grzejne z promiennikami o dużej mocy, które błyskawicznie podgrzewają potrawy.

OPINIE

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING