/

Odpowiedzialny recykling baterii

 • Europejska dyrektywa w sprawie baterii i akumulatorów ma na celu zmniejszenie szkodliwego wpływu baterii na środowisko naturalne oraz zachęcenie do odzyskiwania materiałów, jakie zawierają. W Zjednoczonym Królestwie przepisy dotyczące recyklingu baterii i akumulatorów (baterii, które można wielokrotnie ładować) zostały wprowadzone w 2009 roku. Przepisy te mają na celu zwiększenie odsetka zużytych baterii gromadzonych i poddawanych recyklingowi z 3% w 2007 roku do 25% do 2012 roku i przynajmniej 45% w 2016 roku.

 • Symbol baterii na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produktu tego nie wolno wyrzucać wraz z odpadami mieszanymi z gospodarstwa domowego. Klient ponosi odpowiedzialność za dostarczenie zużytych baterii do wyznaczonych punktów zbiórki, tak aby mogły one zostać poddane recyklingowi. Segregowanie i recykling baterii po ich zużyciu pomaga chronić zasoby naturalne i upewnić się, że baterie są przetwarzane w sposób chroniący zdrowie ludzi oraz środowisko. Pełna lista ośrodków prowadzących zbiórkę zużytych baterii jest dostępna pod adresem: www.recycle-more.co.uk

 • Wszystkie produkty marki Samsung podlegające dyrektywie w sprawie baterii spełniają brytyjskie wymagania dotyczące baterii i akumulatorów. Zgodnie z przepisami krajowymi firma SAMSUNG Electronics (UK) Ltd jest członkiem zatwierdzonego programu zgodności dla producentów baterii. W ramach tego programu baterie są odbierane, przetwarzane i utylizowane w imieniu firmy Samsung.

Funkcje

Dzielenie baterii
Kabel rozdzielający zasilanie pozwala dzielić baterię z innymi telefonami, tabletami i urządzeniami za pomocą portów micro USB. Rozporządzaj swoją baterią jak chcesz, korzystając z aplikacji rozdzielającej zasilanie.
※ Obecnie jedynie GS5 może dostarczać zasilanie, ale inne urządzenia będą dostępne w późniejszym terminie. (kwiecień 2014)
※ Bez aplikacji ładowanie rozpocznie się bez powiadomienia i będzie kontynuowane podczas gdy kabel będzie podłączony. Stąd nadal pobierana będzie energia z baterii.
Dzielenie baterii
Wielofunkcyjność
Korzystając z kabla rozdzielającego zasilanie, zawsze możesz naładować baterię. Można go używać ze smartfonami, tabletami, Galaxy Gear i urządzeniami wyposażonymi w porty micro USB.
Wielofunkcyjność

DANE TECHNICZNE

Kolor

 • Kolor

  Czarny

Funkcje ogólne

 • Funkcje

  500 mA

 • Interfejs

  Micro USB

 • Zawartość opakowania

  Kabel rozdzielający zasilanie

POKAŻ WIĘCEJ DANYCH TECHNICZNYCHRozszerzenie

Parametry fizyczne

 • Długość kabla

  0,3 m

 • Wymiary (SxWxG)

  77 x 24 x 85 mm

 • Waga

  19 g

OPINIE

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING