/

Ładowarka podróżna ETA0U10EBE

Ładowarka podróżna ETA0U10EBE 0 5 0 reviews

Odpowiedzialny recykling baterii

 • Europejska dyrektywa w sprawie baterii i akumulatorów ma na celu zmniejszenie szkodliwego wpływu baterii na środowisko naturalne oraz zachęcenie do odzyskiwania materiałów, jakie zawierają. W Zjednoczonym Królestwie przepisy dotyczące recyklingu baterii i akumulatorów (baterii, które można wielokrotnie ładować) zostały wprowadzone w 2009 roku. Przepisy te mają na celu zwiększenie odsetka zużytych baterii gromadzonych i poddawanych recyklingowi z 3% w 2007 roku do 25% do 2012 roku i przynajmniej 45% w 2016 roku.

 • Symbol baterii na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produktu tego nie wolno wyrzucać wraz z odpadami mieszanymi z gospodarstwa domowego. Klient ponosi odpowiedzialność za dostarczenie zużytych baterii do wyznaczonych punktów zbiórki, tak aby mogły one zostać poddane recyklingowi. Segregowanie i recykling baterii po ich zużyciu pomaga chronić zasoby naturalne i upewnić się, że baterie są przetwarzane w sposób chroniący zdrowie ludzi oraz środowisko. Pełna lista ośrodków prowadzących zbiórkę zużytych baterii jest dostępna pod adresem: www.recycle-more.co.uk

 • Wszystkie produkty marki Samsung podlegające dyrektywie w sprawie baterii spełniają brytyjskie wymagania dotyczące baterii i akumulatorów. Zgodnie z przepisami krajowymi firma SAMSUNG Electronics (UK) Ltd jest członkiem zatwierdzonego programu zgodności dla producentów baterii. W ramach tego programu baterie są odbierane, przetwarzane i utylizowane w imieniu firmy Samsung.

Ładowarka podróżna ETA0U10EBE

Funkcje

 • Ładowarka podróżna ETA0U10EBE

DANE TECHNICZNE

Parametry fizyczne

 • Wymiary

  65,73 x 18,57 x 38,87 mm

Akcesoria

 • Obszar

  Europa

 • Kolor

  Czarny

 • Opakowanie

  Opakowanie clamshell

 • Długość kabla

  1,5 m

 • Waga

  Bez opakowania: 102 g

POKAŻ WIĘCEJ DANYCH TECHNICZNYCHRozszerzenie

Pobór mocy

 • Napięcie wejściowe

  100 – 240 V AC

 • Natężenie wyjściowe

  0,7 A

 • Napięcie wyjściowe

  5 V

OPINIE

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING