Aktualności

Dlaczego labo?

Kształcenie dualne jest wciąż incydentalne i niedoceniane jako efektywny model przygotowania pracowników do zawodu. Samsung LABO, jako projekt prowadzony w dwóch ścieżkach zawodowej i profesjonalnej (z uczelniami wyższymi), odpowiadać będzie na zapotrzebowanie rekrutacyjne panujące na rynku pracy, a także na potrzeby biznesowe pracodawców.


Jak wskazują badania, najbardziej poszukiwanymi pracownikami są obecnie informatycy, programiści oraz wykwalifikowani absolwenci szkół zawodowych. Najważniejszą cechą pracowników wskazywaną przez firmy jest umiejętność ich pracy w zespole oraz łatwość w komunikacji z użytkownikiem biznesowym - pracodawcy zgłaszają potrzebę rozwijania kompetencji miękkich. Jednakże wielu wyspecjalizowanych kandydatów jest odrzucanych w procesach rekrutacyjnych właśnie przez brak umiejętności społecznych.


Założenia programu Samsung LABO odpowiadają też na braki rynkowe – tysiące miejsc pracy dla informatyków i pracowników wykwalifikowanych są cały czas nieobsadzone.

Co robimy?

Prowadzimy nowatorskie kursy, w formie fakultetów i przedmiotów obieralnych w szkołach zawodowych i na technicznych uczelniach wyższych, stawiające na rozwijanie poszukiwanych na rynku pracy umiejętności, a także na biznesowe podejście do kariery zawodowej.
Samsung LABO to dwie uzupełniające się ścieżki tematyczne:

praktyczne rozwiązania wykorzystujące najnowsze platformy oprogramowania (Android, Tizen, Smart TV) a także oferowane przez najnowsze dostępne na rynku rozwiązania sprzętowe podstawy przedsiębiorczości i małego biznesu, czyli m.in. przygotowywanie biznesplanu, prowadzenie działalności gospodarczej, pozyskiwanie funduszy na działalność oraz podstawy rozliczeń księgowych

W czasie kursu przeprowadzimy aż 6 pięciogodzinnych warsztatów. Najlepsi uczestnicy otrzymają ofertę praktyk w centrum Samsung R&D w Poznaniu, a pozostali możliwość uzyskania dofinansowania na założenie i rozwijanie własnej firmy!