Regulamentul oficial al promotiei

Mar 05, 2012

"Da viata ideilor tale cu oferta Galaxy Note" Perioada 5 martie – 15 aprilie 2012 (inclusiv) Art. 1. Organizatorul promotiei Organizatorul promotiei "Da viata ideilor tale cu oferta Galaxy Note" (denumita in continuare „Promotia”) este S.C. Greater AD SRL („Organizatorul”), societate comerciala din Romania, cu sediul in Bucuresti, sos. Fundeni, Nr. 231, Bl. 114, Sc. B, Ap. 49, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. J40/11770/2000, CUI 13610922, atribut fiscal RO, reprezentata de Dl. Gheorghe Filip in calitate de Administrator, inregistrata la Oficiul de prelucrare a datelor cu caracter personal cu numarul 6687 din 23 noiembrie 2007, Cu sprijinul companiilor, in calitate de parteneri ai Organizatorului: ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, Sector 1, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/16100/1994, cod de inregistrare fiscala RO 6151100, inregistrata in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJS-40-024/1999, reprezentata prin Dna Maria Cristina Matei in calitate de Director Executiv Persoane Fizice si Dna Cristina Micu, in calitate de Director Marketing denumita in continuare „ ING Bank ” Si S.C. SAMSUNG Electronics Romania SRL, societate comerciala din Romania, cu sediul in Voluntari, Ilfov, sos. Pipera-Tunari 1/VII, Nord City Tower, et. 2, 077190, inregistrata la Oficiul de prelucrare a datelor cu caracter personal cu numarul 14510/20.11.2009, denumita in continuare “Samsung Romania”. Promotia se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în cele ce urmeaza “Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participantii. Promotia este desfasurata de catre Organizator pentru promovarea produselor Samsung Galaxy Note participante la promotie avand codul GT-N7000 comercializate de Samsung Electronics Romania pe teritoriul Romaniei (produsele participante la Promotie) in perioada 5 martie – 15 aprilie 2012, in conformitate cu prevederile prezentului regulament descrise mai jos. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Promotiei, dar nu inainte de a anunta publicul cu cel putin 24 de ore înaintea intrarii în vigoare a modificarilor respective pe adresa http://www.facebook.com/SamsungMobileRomania. Art. 2. Durata si aria de desfasurare a promotiei Promotia "Da viata ideilor tale cu oferta Galaxy Note" va fi organizata si se va desfasura exclusiv pe teritoriul Romaniei, in perioada 5 martie 2012 (ora 00:00:00) si pana la data de 15 aprilie 2012 (ora 23:59:59), astfel: 2.1. Participantii trebuie sa achizitioneze produsul descris in art.1, aflat in promotie in perioada 5 martie 2012 (ora 00:00:00) si pana la data de 15 aprilie 2012 (ora 23:59:59). 2.2. Participantii se pot inscrie in promotie in perioada 5 martie ora (00:00:00) - 30 aprilie 2012 (ora 23:59:59), pe site-ul http://www.facebook.com/SamsungMobileRomania. Art. 3. Drept de participare La aceasta Promotie are dreptul să participe orice persoana fizica cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Promotiei (5 martie 2012), cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania. Nu sunt eligibili pentru a participa angajaţii Organizatorului, ai partenerilor Samsung Electronics Romania si ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti, ai partenerilor acestora (magazine / dealeri) precum şi soţul/soţia şi rudele de gradul I ale acestora. Participarea la aceasta Promotie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament. Prin participarea la Promotie participantii accepta in mod expres introducerea datelor lor in baza de date de clienti a Organizatorului si a partenerilor acestuia (inclusiv Samsung Romania si ING Bank ), precum si utilizarea lor de catre acestia in scopuri promotionale. Art. 4 – Conditii de participare 4.1. La aceasta Promotie poate participa orice persoana fizica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: (1) are minim 18 ani impliniti la data inceperii Promotiei (5 martie 2012) (2) are domiciliul sau resedinta in Romania (3) detine un cont activ in reteaua de socializare Facebook, in momentul inscrierii in Promotie si il mentine activ pe toata perioada de desfasurare a Promotiei. (4) se inscrie in Promotie pe site-ul http://www.facebook.com/SamsungMobileRomania, cu respectarea instructiunilor comunicate de Organizator in aceasta locatie, in momentul inscrierii; (4) este detinatorul autorizat al contului adresei de email, indicate la momentul inscrierii la Promotie. (5) achizitioneaza in perioada Promotiei, din orice magazin de pe teritoriul Romaniei, un produs Samsung Galaxy Note, cod GT-N7000, participant la Promotie. (6) Face dovada achizitionarii unui produs participant la promotie prin prezentarea codului GT-N7000, a facturii si a bonului fiscal aferente achizitiei. Un participant la promotie poate castiga cu o singura factura sau bon fiscal un singur premiu. (7) declara pe propria raspundere ca toate informatiile pe care le furnizeaza in momentul inscrierii la Promotie sunt reale si corecte. 4.2. Un participant va avea dreptul sa participe de pe un singur cont deschis pe www.facebook.com pe toata durata campaniei. In cazul in care Organizatorul va identifica mai multe conturi ca apartinand aceluiasi participant (prin orice modalitate), acesta isi rezerva dreptul de a anula participarile acestuia, respectiv toate materialele inregistrate in concurs de pe toate conturile create de respectivul participant. 4.3. Nu pot participa la prezenta Promotie, angajatii Organizatorului, ai Samsung Romania si, ai ING Romania si ai magazinelor / dealer-ilor participanti precum si sotul/sotia si rudele de gradul I ale acestora. Art. 5. Mecanismul Promotiei Pentru a se incrie in promotie un participant trebuie: - sa indeplineasca cumulativ conditiile de participare, conform art. 4 al prezentului Regulament; - sa completeze si sa trimita formularul de inscriere in promotie disponibil pe pagina de Facebook a Samsung Mobile Romania http://www.facebook.com/SamsungMobileRomania cu detalii privind numele, prenumele, codul unic al produsului (denumit in continuare IMEI) situat pe telefon, e-mail si numar telefon, pana la data de 30 aprilie 2012, inclusiv, conform art. 2; Art. 6. Premiile şi acordarea acestora 6.1. Participantii care achizitioneaza un produs participant la aceasta Promotie, descris in art.1 si indeplinesc cumulativ conditiile descrise la pct. 4 si pct. 5 al prezentului Regulament, vor castiga automat unul din premiile descrise mai jos, oferite de partenerii Organizatorului: Premiile campaniei:
a)
un premiu constand in suma de 400 lei (valoare neta) adica 476 lei valoare bruta), sub forma unui card personalizat ING
b)
un abonament gratuit timp de 6 luni la TV live pe mobil (cu acces la diverse statii TV real time si filme), in valoare neta de 52 lei.
Eliberarea cardului personalizat ING se va elibera in urmatoarele conditii:
a)
participantii care la data desemnarii lor in calitate de castigatori ai Promotiei au deja deschis un cont curent in lei la ING Bank in Romania , in cazul in care contul permite, vor primi un card de debit ING Visa Electron International personalizat Samsung Galaxy Note, atasat acestui cont (numai in cazul in care contul permite atasarea unui card de debit), fara costuri de emitere, atasat acestui cont si un abonament gratuit pentru aplicatia de internet banking ING Home’Bank timp de 6 luni.
b)
participantii care la data desemnarii lor in calitate de castigatori nu au deja deschis un cont la ING Bank, li se va deschide un produs ING Card Complet*, format din cont curent in lei fara costuri lunare de administrare timp de 1 an de zile si un card de debit ING Visa Electron International personalizat Samsung Galaxy Note, fara costuri de emitere si un abonament gratuit pentru aplicatia de internet banking ING Home’Bank timp de 6 luni. t
*ING Bank nu isi asuma raspunderea, nu va aproba cererile si nu va deschide contul pentru Participantii care nu îndeplinesc integral conditiile de eligibilitate stabilite prin prisma legislatiei relevante în domeniu si a normelor si reglementarilor interne ale acestuia. In aceste conditii, Participantii vor intra in posesia premiului de 400 lei conform art. 6.2. 6.2. Pentru premiul constand in 400 de lei (valoare neta), Participantii desemnati castigatori vor putea opta pentru atribuirea acestui premiu in una din urmatoarele variante:
6.2.1. virarea sumei intr-un cont deschis la ING Bank sau 6.2.2. virarea sumei intr-un cont deschis la orice banca de pe teritoriul Romaniei sau 6.2.3. inmanarea sumei direct de catre Organizator la sediul din Strada Sabinelor, Nr. 102, Sector 5, Bucuresti.
6.3. Premiile oferite de Samsung sunt in limita a 2500 premii si se vor acorda garantat, tuturor participantilor care intrunesc conditiile de participare din Regulament, in ordinea cronologica a inscrierilor pe pagina de Facebook a Samsung Mobile Romania. 6.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a suplimenta numarul premiilor garantate oferite in cadrul Promotiei, dar nu inainte de a face public acest lucru pe pagina de Facebook a Samsung Mobile Romania. 6.5. Participantii la campanie vor fi contactati telefonic pentru validarea inscrierii in Promotie, de catre un reprezentat al Organizatorului, in maxim 72 ore de la momentul inscrierii pe pagina de Facebook a Samsung Mobile Romania http://www.facebook.com/SamsungMobileRomania. Reprezentantul Organizatorului va verifica datele cu care s-a inscris participantul in Promotie si va mai solicita suplimentar urmatoarele date: nume, prenume, codul unic al produsului Samsung Galaxy Note, cod GT-N7000 achizionat (cod IMEI), e-mail, numar telefon, copie dupa factura/bonul fiscal de achizitie cu care a participat la Promotie, din care sa reiasa ca a achizitionat un produs participant la Promotie descris in art.1 al Regulamentului, copie dupa carte/buletin de identitate, denumirea magazinului de unde a achizitionat produsul, orasul si locatia sau alte detalii legate de modalitatea de acordare a premiilor, agentia sau Oficiul ING de unde doreste sa-si ridice cardul ING. 6.6. Pentru acordarea unui pachet ING Card Complet si/sau eliberarea cardului ING Visa Electron International personalizat Samsung Galaxy Note, Organizatorul va comunica catre ING Bank datele personale ale Participantilor la Promotie declarati castigatori si va inregistra pe site-ul www.ing.ro o aplicatie in acest sens, in numele Participantilor la Promotie. In urma acestei inregistrari pe site-ul www.ing.ro Participantii la Promotie urmeaza sa fie validati de catre ING Bank.
6.6.1. Castigatorii care intrunesc conditiile de eligibilitate stabilite prin prisma legislatiei relevante în domeniu si a normelor si reglementarilor interne ale ING Bank pentru acordarea unui pachet ING Card Complet si/sau eliberarea cardului ING Visa Electron International personalizat Samsung Galaxy Note, vor fi contactati de un reprezentant ING si vor fi invitati sa se prezinte in Agentia / Office-ul ING mentionat de Participanti in momentul interviului telefonic cu un reprezentant al Organizatorului, pentru semnarea formularelor aferente si/sau ridicarea cardului ING Visa Electron International personalizat Samsung Galaxy Note. 6.6.2. Castigatorii validati de ING Bank pentru care se nu poate emite un card personalizat li se va acorda premiul constand in suma de 400 de lei (valoare neta) potrivit pct. 6.2.1. 6.6.3. Castigatorii invalidati de ING Bank vor fi contactati de Organizator si pot opta pentru acordarea premiului constand in suma de 400 de lei (valoare neta) potrivit pct. 6.2.2 si 6.2.3. Detaliile legate de inmanarea acestui premiu le vor fi oferite de catre Organizator.
6.7. In cazul in care, pentru castigatorii validati, se va emite cardul personalizat, pentru acordarea premiului constand in suma de 400 de lei (valoare neta) potrivit pct. 6.2.1, castigatorii trebuie sa se prezinte in Agentia / Office-ul ING selectata cu Cartea de Identitate (buletin) si produsul achizitionat pentru verificarea IMEI, sa ridice cardul personalizat emis pe numele acestuia. 6.8. In cazul in care Participantul desemnat castigator opteaza pentru acordarea premiului constand in suma de 400 de lei (valoare neta) potrivit pct. 6.2.2 sau 6.2.3, detaliile legate de inmanarea acestui premiu le vor fi oferite de catre Organizator . 6.9. Cardul personalizat trebuie ridicat de castigator pana cel tarziu la data de 26 Mai 2012, inclusiv. Premiile constand in suma de 400 lei (valoare neta) vor fi acordate pana cel tarziu la data de 31 Mai 2012, inclusiv. 6.10. Un participant poate castiga cu un cod unic IMEI si o factura / bon fiscal un singur premiu in cadrul acestei promotii. 6.11. Valoarea unui premiu oferit de Samsung este de 400 lei (valoare neta), respectiv 476 lei valoare bruta, plus 6 luni gratuit TV Live in valoare de 52 lei + TVA. 6.12. Câstigatorii premiilor oferite în cadrul acestei Promotii nu au posibilitatea a schimba premiile cu alte premii si nici sa solicite schimbarea conditiilor Promotiei. Premiile nerevendicate de Castigatori pana la datele mentionate de Organizator in art. 6.9 raman in posesia Organizatorului si partenerilor acestuia si nu vor mai putea fi acordate dupa expirarea acestora. 6.13. Câstigatorii premiilor oferite în cadrul acestei Promotii nu pot solicita schimbarea sau inlocuirea premiilor si nici nu au dreptul sa solicite modificarea conditiilor Promotiei. 6.14. Lista castigatorilor validati va fi afisata pe site-ul http://www.facebook.com/SamsungMobileRomania pana cel tarziu pe 30 mai 2011. 6.15. Organizatorul sau partenerul Samsung nu raspunde pentru regulile, normele stabilite prin prisma legislatiei relevante în domeniu bancar si a normelor si reglementarilor interne ale ING Bank Art. 7. Conditii de validare Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza acordarea premiului catre orice participant, fara a avea obligatia publicarii motivului care a stat la baza adoptarii deciziei de neacordare, precum si in urmatoarele circumstante, dar fara a se limita la frauda, suspiciune de frauda, comportament nepoliticos sau abuziv. Art. 8. Litigii Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti. Eventualele reclamatii legate de derularea Promotiei se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie. Art. 9. Regulamentul Promotiei Regulamentul Promotiei “Da viata ideilor tale cu oferta Galaxy Note” este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant in urma unei solicitari in scris facuta pe adresa Organizatorului, mentionata in art. 1 sau pe pagina de Facebook a Samsung Mobile Romania: http://www.facebook.com/SamsungMobileRomania Prin înscrierea la aceasta Promotie participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite în scopuri publicitare legate de aceasta Promotie sau promotii viitoare ale Organizatorului sau partenerilor acestuia, fara alte obligatii sau plati. Art. 10. Taxe şi impozite Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. Art. 11. Responsabilitate Formularele de inscriere completate cu acordul participantilor, devin proprietatea Organizatorului si nu pot fi returnate. Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de 30 aprilie 2012, inclusiv. Orice contestatie sosita dupa aceasta data nu va fi luata in considerare. Inscrierile in Promotie cu facturi sau bonuri fiscale al caror numar si/sau serie si/sau continut sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, care contin erori tipografice sau de alt tip, vor fi declarate nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator. Organizatorul nu va fi responsabil de:
Participarea la promotie cu facturi de achizitie ce se afla in afara perioadei Promotiei mentionate in art. 2;
Pierderea facturii sau a bonului fiscal si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de documente ce nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament;
Necompletarea, completarea partiala sau eronata, precum si neexpedierea formularelor de inscriere ce se afla pe pagina de Facebook a Samsung Mobile Romania, http://www.facebook.com/SamsungMobileRomania;
Nerevendicarea si neridicarea premiilor in perioada mentionata in art. 6.9;
Erori in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, acestea fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii si vaidarii unui castigator.
Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;
Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia unuia din premiile oferite de ING Bank din motive de eligibilitate stabilite prin prisma legislatiei relevante în domeniu si a normelor si reglementarilor interne ale ING Bank;
Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale site-ului, implicate in procesul de reamintire a parolei si user-ului.
Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele promotiei).
Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decat cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer vers. minima 6, Mozilla versiunea minima 3, Opera 9), Sistem de operare minim Windows 2000.
Produsele Samsung Galaxy Note, cod GT-N7000, achizitionate vor fi insotite de garantia de conformitate prevazuta de lege (certificat de garantie), iar pentru orice solicitare a castigatorului legata de neconformitatea produselor se va adresa direct societatilor de service indicate in documentele insotitoare ale produsului. Organizatorul nu este responsabil pentru neconformitatile care sunt / pot aparea la premiile acordate, acestea cad in sarcina partenerilor Samsung Electronics si ING Bank si vor fi solutionate de acestia.
Situatiile in care anumite persoane inscrise in promotie sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Promotie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.
Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.
Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.
Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Promotiei sau a altor schimbari legate de Promotie. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta Regulamentul Promotiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Promotiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante: numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil.
In cazul in care castigatorul este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia castigului numai in prezenta reprezentantului sau legal. Acesta va semna o declaratie prin care Organizatorul este exonerat de orice raspundere decurgand din acordarea premiului persoanei respective. Dupa incheierea Promotiei, incepand cu data de 15 aprilie 2012 ora 23:59:59, Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu participantii, in afara situatiilor in care acestia au fost declarati castigatori, iar revendicarea premiilor impune o astfel de corespondenta. Art 12. Incetarea promotiei Organizatorul poate decide incetarea prezentei promotii inainte de data de 15 aprilie 2012 (data de final a Promotiei) din motive independete de vointa sa, dar fara a se limita la aparitia unui eveniment ce constituie forta majora insemnand orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament, sau epuizarea stocului de premii, imposibilitatea de a continua prezenta Promotie. Art. 13. Prelucrarea datelor personale Înscrierea în campanie prezuma cunoasterea regulamentului si acordul participantului pentru clauzele acestuia. Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001. Prin furnizarea datelor în momentul înregistrarii, participantii sunt de acord sa fie inclusi în baza de date a Organizatorului, si ale companiilor Samsung Electronics Romania si ING Bank. Organizatorul se obliga sa furnizeze informatiile de natura secretului profesional doar cu respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si sa prelucreze datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie Promotionala, în scopul prezentei Campanii Promotionale si în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, completata si modificata. Participantii la Promotie, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:
dreptul la informare (art.12) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege
dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator
dreptul de interventie asupra datelor (art.14) - potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat
dreptul de opozitie (art. 15) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)
dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.
La cererea oricarui participant, Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, sos. Fundeni, Nr. 231, Bl. 114, Sc. B, Ap. 49, Sector 2 o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. Organizatorul le poate solicita Castigatorilor acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele lor si orasul de resedinta. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. Prezentul Regulament Oficial a fost semnat in __ exemplare originale si a fost autentificat azi ______________ de catre notar public _____________________. S.C. Greater AD S.R.L Prin Imputernicit, […] ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti Prin Maria Cristina Matei Director Executiv Persoane Fizice si Cristina Micu Director Marketing S.C. Samsung Electronics Romania S.R.L Prin Imputernicit, […]