Regulamentul Oficial al Campaniei Publicitare "Samsung Eco Bubble"

Juni 18, 2013

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE

Campania publicitara „Samsung Eco Bubble” (denumit în cele ce urmează „Campania”) este organizata de S.C. Starcom MediaVest Group S.R.L., (denumită în prezenta „Organizatorul”), cu sediul in Bucuresti, Str. Nicolae Iorga, nr. 13, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40 / 11643 / 2000, CUI 13598098, capital social 200 RON, avand numar de operator de date 10913.

Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte toţi termenii şi conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România, pe link-ulhttp://www.facebook.com/SamsungRomania/app_636214563073987, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate in perioada 18 iunie – 25 septembrie 2013 (inclusiv) prin solicitare scrisa la adresa Bucuresti, Str. Nicolae Iorga, nr. 13, sector 1.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmând ca aceste modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe pe pagina de Facebook Samsung Romania, in tab-ul dedicat Campaniei „Samsung Eco Bubble”.

SECŢIUNEA 2. ARIA GEOGRAFICĂ DE DESFASURARE A CAMPANIEI PUBLICITARE
Campania publicitara este organizata online şi se desfăşoară pe Pagina de Facebook Samsung Romania, in tab-ul dedicathttp://www.facebook.com/SamsungRomania/app_636214563073987, in perioada 18 iunie – 25 septembrie 2013 (inclusiv).

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PUBLICITARE
Campania publicitara se deruleaza in perioada 18 iunie – 25 septembrie, 2013 (inclusiv), ora 23:59:59 (inclusiv) şi se va derula zilnic în intervalul orar 00:00:00 – 23:59:59, cu respectarea datelor prevazute în prezentul Regulament Oficial, exceptie facand prima zi de Campanie 18 iunie 2013, cand aceasta va incepe in cursul zilei.

Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la considerente faptice de natură a determina participanţii la Campanie să considere continuarea acesteia dupa data de 25 septembrie 2013, ora 23:59:59 (inclusiv), cu excepţia cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca rezultat al unui act adiţional la prezentul Regulament Oficial, adus la cunoştiinţa publicului prin modalităţile prevăzute la Secţiunea 1 de mai sus.

SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PUBLICITARA
La aceasta Campanie pot participa, pe toata perioada de desfasurare a acesteia, toti cetăţenii români (in calitate de persoana fizica), cu varsta peste 18 ani, cu domiciliul / resedinta in Romania (denumiti in continuare si „Participanti”) si care fac dovada celor de mai sus si pe perioada de revendicare a premiului castigat.

NU pot participa la Concurs: firmele, brandurile sau oricare alt tip de organizatii care detin statut de persoana juridica.

La acesta Campanie publicitara nu au dreptul să participe angajaţii societăţilor Samsung Electronics Romania S.R.L., S.C. Starcom MediaVest Group S.R.L. şi nici ai celorlalte societăţi comerciale implicate în această acţiune, precum şi niciunul dintre membrii familiilor acestora (copii, părinţi, soţ / soţie, frate / soră).

În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat sau a existat o incercare de fraudare a acestuia:
• Participantii s-au inscris in Campania publicitara cu date care nu le apartin sau cu date care nu dovedesc achizitionarea masinii de spalat, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage Participanţilor premiul obţinut ca rezultat al activităţii lor şi / sau să restricţioneze participarea la Campanie până la încheierea acesteia.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PUBLICITARE
Pentru a putea participa la Campania publicitara, Participanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

1/ Sa achizitioneze cel putin o masina de spalat Samsung Eco Bubble, in perioada Campaniei publicitare, respectiv 18 iunie – 25 septembrie 2013 (inclusiv), din seriile urmatoare: WF70F5E0W2W/LE, WF70F5E5W2W/LE, WF80F5E0W2W/LE, WF80F5E5W4W/LE, WF906U4SAWQ/LE, WF1124XAC/YLE.

2/ Sa aibă un cont personal in reteaua de socializare Facebook, in perioada de desfasurare a Campaniei, 18 iunie – 25 septembrie 2013 (inclusiv);

3/ Sa acceseze tab-ul dedicat Campaniei publicitare „Samsung Eco Bubble”, din pagina de Facebook Samsung Romania;

4/ Sa dea click pe butonul „Like” al paginii de Facebook a Samsung Romania.

5/ Sa completeze, in perioada 18 iunie – 25 septembrie 2013 (inclusiv), complet si corect formularul de inscriere, ce contine urmatoarele campuri obligatorii:
• Nume
• Prenume
• Adresa de email valida la care poate fi contactat pe toata perioada desfasurarii Campaniei
• Telefon mobil la care poate fi contactat pe toata perioada Campaniei publicitare
• Seria produsului (serial number) achizitionat, formata din 15 caractere alfanumerice, ce poate fi identificata pe interiorul hubloului masinii de spalat; seria trebuie completata in formular fara spatii sau alte caractere intre caracterele acesteia
• Numele si adresa magazinului de unde a fost achizitionata masina de spalat;

7/ Sa raspunda setului de 2 intrebari:

I. Ce rol au gadget-urile / tehnologia moderna in viata ta?
• Functionalitate, performanta produselor e data de rolul lor practic in viata mea.
• In primul rand distractie si divertisment (jocuri, muzica, poze).
• Sunt pasionat de gadget-uri in sine, vreau sa le am pe cele mai noi.
• Ma tine in contact cu ce e nou si modern in societate.
• Aleg tehnologie de top, inovativa, brand-uri de succes.
• Ma tine in contact permanent cu prietenii (site-uri de socializare, sharing).

II. Cand iti alegi un gadget:
• Ma intereseaza in primul rand performanta, pentru care caut cel mai bun pret.
• Sunt dispus sa platesc un pret mai mare pentru a avea gadget-uri moderne, de ultima ora.
• Nu sunt dispus sa investesc sume importante, caut cel mai bun produs pentru bugetul pe care il am.

8/ Sa finalizeze inscrierea prin:
• apasarea butonului „Inscrie-te!”
• bifarea „Sunt de acord cu Regulamentul Campaniei publicitare”.
• bifarea acordului de primire („Da”) sau („Nu”) a materialelor promotionale din partea companiei Saumsung Electronics Romania S.R.L. pe viitor

9/ Sa nu returneze produsul cumparat in termen de 30 de zile calendaristice din momentul validarii finale. In cazul in care Participantul returneaza produsul cumparat in intervalul mai sus mentionat, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

Un Participant se poate inscrie in orice zi din perioada Campaniei publicitare, indiferent de ziua in care a achizitionat masina de spalat, cu conditia ca aceasta sa fie achizitionata in perioada 18 iunie – 25 septembrie (inclusiv).

Participantul va intra la tragerea la sorti aferenta zilei de Campanie in care s-a inscris, indiferent de ziua din perioada Campaniei in care a achizitionat masina de spalat.

In situatia in care Participantii nu vor completa unul dintre campuriile obligatorii, nu vor putea intra in tragerea la sorti .

In cazul in care campul care contine seria produsului nu este completat corect de catre Participant, dar se poate dovedi ulterior, in cazul validarii, ca produsul a fost achizitionat in perioada Campaniei publicitare, Participantul va putea intra in posesia premiului, conform sectiunii de validare a Participantilor inscrisi in Campania publicitara.

In cazul in care doi Participanti / vor inscrie aceeasi serie a produsului de pe conturi diferite, va fi luata in considerare inscrierea corecta, aceea care va dovedi faptul ca datele Participantului inscris corespund cu cele de pe documentele de achizitionare a masinii de spalat.

Prin inscrierea in Campania publicitara „Samsung Eco Bubble” Participantii isi asuma răspunderea ca datele corespunzatoare formularului completat in aplicatia de socializare Facebook le apartin in totalitate. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru inscrierea unor date incorecte sau unor date care aparţin altor persoane.

Un Participant va fi identificat pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei publicitare după:
o numarul de telefon
o seria produsului inscris in Campania publicitara

Un Participant identificat dupa numarul de telefon si seria produsului poate inscrie in Campanie o singura data produsul achizitionat; in cazul in care achizitioneaza mai multe masini de spalat in perioada Campaniei, le poate inregistra pe toate de pe un singur cont de utilizator, intrand astfel in tragerea la sorti aferenta zilei in care s-a inscris, cu un numar de sanse egal cu numarul de produse inscrise in Campanie.

O masina de spalat achizitionata poate fi inscrisa in Campanie o singura data.

SECŢIUNEA 6. DESCRIEREA PREMIILOR OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI PUBLICITARE

In cadrul acestei campanii publicitare se vor acorda prin tragere la sorti 100 de premii constand intr-o tableta wi-fi Samsung Galaxy Tab 2 7.0 (cod P3110).


Premiul oferit in cadrul
Campaniei publicitare
Numar total de premii Valoarea comerciala
estimata
(ron) / premiu cu TVA
Valoarea impozitului
aferent premiului acordat
Valoarea bruta a premiului oferit (ron)
Tableta wi-fi Samsung
Galaxy Tab 2 7.0
(cod P3110)
100 buc 1,000 76 1,076
Total 107,600 roni

Organizatorul nu este responsabil pentru neconformităţile care sunt / pot apărea la premiul acordat.

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatorii valizi in conformitate cu Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a Participantilor.

Participantii vor primi doar premiul expres prevăzut în prezentul Regulament Oficial.

Participantii nu pot cere modificarea naturii, modelului, cantităţii, condiţiilor şi modului de acordare a premiilor si nici nu vor fi înlocuite cu alte beneficii şi nici nu se va acorda contravaloarea acestora în bani.

Valoarea totală comercială bruta estimată a cadourilor este de 107,600 Ron (TVA inclus).

SECŢIUNEA 7. METODOLOGIA DE ACORDARE, VALIDARE ŞI LIVRARE A PREMIILOR

7.1. Metodologia de acordare a premiilor si validarea castigatorilor

Pentru tragerile la sorti, un Participant va fi identificat pe toata perioada de desfasurare a Campaniei dupa numarul de telefon si seria produsului inscris.

Un Participant poate castiga un singur premiu in cadrul campaniei, indiferent de numarul de produse pe care le inscrie.

Identificarea se va realiza, pe baza datelor comunicate in momentul validarii telefonice si / sau finale. In cazul in care in momentul validarii telefonice si / sau finale un castigator extras va fi identificat ca fiind deja castigator al unui premiu, acesta va fi invalidat si se va apela la rezerve.

Acordarea premiilor se va face pe baza unui algoritm electronic specializat.

Tragerile la sorti se vor realiza astfel:
• in zilua de luni - 24 iunie se vor realiza tragerile la sorti pentru fiecare zi de campanie din intervalul 18 -23 septembrie (inclusiv).

• in zilele de luni: 1 iulie, 8 iulie, 15 iulie, 22 iulie, 29 iulie, 5 august, 12 august, 19 august, 26 august 2 septembrie, 9 septembrie, 16 septembrie, 23 septembrie
- in zilele mai sus mentionate se vor realiza cate 7 trageri la sorti, cate o tragere pentru fiecare zi de campanie din saptamana anterioara

• in ziua de joi - 26 septembrie se vor realiza tragerile la sorti pentru fiecare zi de campanie din intervalul 23-25 septembrie (inclusiv).

La tragerea la sorti aferenta unei zile de campanie vor participa toti cei care s-au inscris in Campanie in ziua respectiva.
• exemplu: la tragerea la sorti aferenta zilei de 19 iunie 2013, vor participa toti cei care s-au inscris in Campanie in data de 19 iunie, in intervalul 0:00:00 – 23:59:59; aceasta tragere la sorti va avea loc in data de 24 iunie
• fiecare Participant va intra in tragerea la sorti cu un numar de sanse egal cu numarul de inscrieri realizate in Campanie in ziua respectiva, respectand conditiile enumerate in Sectiunea 5.

• O zi de campanie este definita ca fiind intervalul: 00:00 – 23:59:59, exceptie facand prima zi de campanie, 18 iunie, 2013 cand ziua de campanie se va considera intervalul: ora la care va incepe campania - 23:59:59.
• O saptamana de campanie este definita de luni (ora 00:00:00) pana duminica (ora 23:59:59)

In cadrul tragerilor la sorti vor fi extrasi cate un castigator si o rezerva.

In total se vor extrage 100 de castigatori si 100 de rezerve.
Castigatorii desemnati vor fi contactati de catre un reprezentant al Organizatorului pe numarul de telefon completat in formularul de inscriere, de 2 ori, in 2 zile lucratoare diferite pentru realizarea urmatoarelor:
• confirmarea participarii in campanie
• confirmarea datelor inscrise in campanie
• indentificare
• preluarea CNP-ului pentru a se verifica daca participantul a mai castigat vreun premiu; in cazul in care acesta a mai castigat vreun premiu, va fi invalidat si se va trece la apelarea rezervelor;
• comunicarea modalitatii de receptionare a premiului
Cu aceasta ocazie, reprezentantul Organizatorului ii va comunica castigatorului adresa de e-mail / numarul de fax unde acesta trebuie sa trimita documentele necesare validarii finale.

In situatia in care castigatorii nu vor putea fi contactati in intervalul mai sus mentionat, acestia vor fi invalidati si se va apela la rezerve.

In situaţia în care la momentul validării telefonice câştigătorul declară că nu acceptă premiul, refuza sa furnizeze datele personale solicitate de Organizator in cadrul validarii telefonice sau nu poate fi contactat, acesta va fi decăzut din drepturi si se va apela la rezerva.

Termenul alocat validarii si in cazul rezervei este tot de 2 zile lucratoare, interval in care aceasta va fi apelata de 2 ori.
In situatia in care nu va fi validata nici rezerva, premiul se va reporta pentru tragerea la sorti finala, care se va realiza in data 3 octombrie, 2013.

Pentru validarea finala, castigatorii trebuie in maxim 2 zile lucratoare de la data contactatii telefonice documentele corecte / complete, care sa dovedeasca faptul ca achizitia masinii de spalat a fost facuta de persoana care s-a inscris in Campanie.

Toate facturile vor trebui emise pe persoana fizica, iar datele de pe factura fiscala, semnata si stampilata, trebuie sa corespunda cu copia de pe actul de identitate al persoanei care se inscrie in Campania publicitara.

In cazul in care, in urma validarii telefonice realizate de catre Organizator se constata ca cel care a participat a completat date care apartin altei persoane sau nu a completat nicio informatie in campurile obligatorii, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu acorda premiul, acesta reportandu-se pentru tragerea la sorti finala.

7.2. Metodologia de acordare a premiilor reportate si Validarea Castigatorilor

La finalul campaniei, in data de 3 octombrie, 2013, va avea loc o tragere la sorti dintre toti Participantii indentificati prin numar de telefon si seria produsului, care s-au inscris in Campanie si care NU au castigat pe toata perioada Campaniei.

In cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage un numar de castigatori egal cu numarul premiilor reportate din perioada Campaniei si un numar de rezerve egale cu numarul premiilor reportate.

Premiile reportate sunt premiile neacordate din urmatoarele motive:
- intr-una din zilele campaniei nu se vor inregistra inscrieri
- atat castigatorul unei zile de campanie cat si rezerva au fost invalidate conform Sectiunii 7.3

Castigatorii desemnati vor fi contactati de catre un reprezentant al Organizatorului pe numarul de telefon completat in formularul de inscriere, de 2 ori, in 2 zile lucratoare diferite pentru realizarea urmatoarelor:
• confirmarea participarii in campanie
• confirmarea datelor inscrise in campanie
• indentificare
• preluarea CNP-ului pentru a se verifica daca participantul a mai castigat vreun premiu; in cazul in care acesta a mai castigat vreun premiu, va fi invalidat si se va trece la apelarea rezervelor;
comunicarea modalitatii de receptionare a premiului
Cu aceasta ocazie, reprezentantul Organizatorului ii va comunica castigatorului adresa de e-mail / numarul de fax unde acesta trebuie sa trimita documentele necesare validarii finale.

Toate facturile vor trebui emise pe persoana fizica, iar datele de pe factura fiscala, semnata si stampilata, trebuie sa corespunda cu copia de pe actul de identitate al persoanei care se inscrie in Campania publicitara.

In situatia in care castigatorii nu vor putea fi contactati, atunci acestia vor fi invalidati si se va apela la rezerve.

Termenul alocat validarii si in cazul rezervei este tot de 2 zile lucratoare, interval in care aceasta va fi apelata de 2 ori.
In situatia in care nu va fi validata nici rezerva, premiul nu se va mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului.

7.3. Livrarea premiilor
Participantii care au fost validati final vor fi contactati de catre curier în maximum 45 de zile calendaristice de la data validarii finale și li se va comunica modalitatea prin care pot intra in posesia cadoului.

În faza recepţionării cadoului, participantii trebuie să prezinte în original: un document de identitate (CI/BI);

Participantii vor completa un Proces Verbal de predare-primire a cadoului. Acesta va fi înmânat reprezentantului Organizatorului ca dovada a livrarii acestuia.
Persoanele care nu îndeplinesc condiţiile impuse de Regulament, nu au dreptul să participe la aceasta Campanie publicitara şi nu vor intra în posesia cadoului.

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre Participanti in conformitate cu Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

SECŢIUNEA 8. CONDIŢII DE VALIDARE
Pentru ca un consumator să poată participa la aceasta Campanie publicitara, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

A. Cerinţe cu privire la consumator:
Să îndeplinească condiţiile de la Secţiunile 2, 3, 4, 5 ale prezentului Regulament Oficial;

B. Elementele de identificare ale participantului - consumator sunt:
În faza participării:
Datele personale completate in formularul de inscriere:
- Nume
- Prenume
- Telefon
- Adresa de e-mail
- Seria produsului inscris

În faza validării telefonice: Participantul va comunica operatorului datele personale pentru validare şi pentru a fi verificat dacă a mai fost desemnat castigator al unui premiu.
Datele personale necesare validarii telefonice sunt urmatoarele: nume, prenume, numar de telefon, CNP, adresa si localitatea din CI/BI.

Câştigătorii se obligă să furnizeze Organizatorului sau reprezentantului acestuia, în baza prevederilor Codului Fiscal (conform căruia plătitorii de venituri, cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, până la data de 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul expirat) codul său numeric personal din cartea de identitate în momentul validarii telefonice. În cazul în care câştigătorul refuză să indice codul său numeric personal, acestuia nu îi va fi acordat premiul câştigat, urmând a fi decăzut din drepturile de a reclama acest premiu.

În faza recepţionării premiului:buletin / carte de identitate (în original);

Datele personale vor fi menţionate şi pe Procesul Verbal de predare-primire pe care Participantul îl va primi de la reprezentantul Organizatorului.

Va fi invalidat Participantul în următoarele cazuri:

- nu respectă termenii şi condiţiile acestui Regulament;
- nu respectă condiţiile de validare enumerate în Regulament;
- in situatia in care nu raspunde la telefon sau nu poate fi contactat pentru validarea telefonica, conform termenelor menţionate în prezentul Regulament;

- refuza premiul;
- au participat cu alte date decat cele personale;
- au participat de pe conturi care apartin unor firme / branduri / organizatii de orice fel sau aceeasi persoana de pe mai multe conturi;

- castigatorii nu pot face dovada achizitionarii produsului inscris in Campanie, conform prevederilor prezentului Regulament;

- produsul inscris in Campanie nu a fost achizitionat de persoana care a participat (Participantul);
- produsul a fost achizitionat de o persoana juridica;
- produsul a fost returnat in 30 de zile calendaristice de la data validarii finale a castigatorului .

SECŢIUNEA 9. RĂSPUNDERE
Organizatorul şi societăţile comerciale implicate în organizarea Campaniei publicitare nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării datorită unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecţiuni tehnice ale operatorilor de internet.

Prin înscrierea in Campania publicitara, Participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul Oficial, precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea acesteia.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către Participanţi.
Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţă cu solicitanţii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite în prezentul Regulament Oficial sau ulterior încheierii Campaniei publicitare.

Organizatorul Campaniei publicitare şi societăţile comerciale implicate în organizarea acesteia nu îsi asumă răspunderea pentru:
• Situaţiile în care un Participant nu poate accesa pagina/aplicatie din pagina de Facebook Samsung Romania, (http://www.samsung.com/ro ,) din motive care nu ţin de funcţionalitatea paginii/aplicatiei, de genul: conexiune Internet, programe instalate, probleme cu reţeaua electrica, erori cauzate de întreruperea neaşteptată a serviciului de hosting al site-ului etc sau alte motive independente de Organizator;;

• Situaţii în care datele completate in formularul de inscriere in Campania publicitara conţin erori, sunt incomplete şi / sau aparţin altei persoane;

SECŢIUNEA 10. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
Prin inscrierea in Campania publicitara Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Inscrierea in Campanie si furnizarea datelor cu caracter personal reprezinta acordul expres al Participantilor ca datele lor personale sa fie prelucrate de compania S.C. Starcom MediaVest Group S.R.L. inregistrata ca Operator de date cu caracter personal nr. 10913 si a posibilitatii de a le fi furnizate informatii despre produsele si evenimentele organizate de S.C. Starcom MediaVest Group S.R.L. si partenerii sai (Samsung Electronics Romania S.R.L.).

Tuturor Participanţilor la prezenta Campanie publicitara le sunt garantate drepturile cu privire la protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 677 / 2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opoziţie, de a solicita stergerea datelor, de a se adresa instanţei competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere.
În înţelesul Legii nr. 677 / 2001, principalele drepturi mai sus menţionate aparţinând persoanelor vizate au următorul continut:
1. Dreptul de acces la date: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Astfel, la cererea scrisă, semnată şi datata a persoanei respective, adresată in atentia Operatorului, Str. Nicolae Iorga, nr. 13, sector 1, Bucureşti, o dată pe an, în mod gratuit, compania S.C. Starcom MediaVest Group S.R.L. va confirma dacă utilizează date care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora.
2. Dreptul de intervenţie asupra datelor: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere şi în mod gratuit:
(i) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
(ii) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
(iii) realizarea notificării către terţele persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), daca aceasta notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţional faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel, S.C. Starcom MediaVest Group S.R.L. va rectifica, actualiza, bloca, şterge sau transforma în date anonime toate acele date a căror folosire nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677 / 2001.
3. Dreptul de opoziţie: Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop (reprezentând alin.2 al art.15 din legea 677 / 2001).

Scopurile constituirii bazei de date sunt: participarea la Campania publicitara, validarea participarii si înmânarea premiului. Organizatorul va respecta dispozitiile art.12 din Legea nr 506 / 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, referitor la transmiterea de informaţii prin e-mail şi alte mijloace electronice.

Prin înscrierea in Campania publicitara, Participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial şi cu prelucrarea datelor cu caracter personal.
Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.

SECŢIUNEA 11. INCETAREA CAMPANIEI PUBLICITARE
Prezenta Campanie publicitara poate înceta înaintea termenului menţionat în Secţiunea 3 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive îndependente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie publicitara sau printr-o decizie a Organizatorului, dar numai dupa anuntarea prealabila a publicului.

SECŢIUNEA 12. LITIGII
In cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi Participanții la Campania publicitara, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române în jurisdicţia cărora se află Organizatorul. Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la Campania publicitara se primesc în scris, la adresa Bucuresti, Str. Nicolae Iorga, nr. 13, sector 1, România de către Organizator pâna la data de 25 septembrie 2013 (inclusiv).

Prezentul Regulament Oficial este disponibil online pe pagina de Facebook Samsung Romania.