Regulamentul promotiei „Samsung Galaxy Note iti testeaza creativitatea si te premiaza!”

Nov 21, 2012

Perioada campaniei: 26 Octombrie 2012 – 28 Ianuarie 2013

Art. 1. Organizatorul

(1) Campania promotionala „Samsung Galaxy Note iti testeaza creativitatea si te premiaza! ” (denumita in continuare “Campania”) este organizata de S.C. Greater AD S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Sabinelor, Nr. 102, sector 5, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/11770/2000 si Codul unic de inregistrare nr RO 13610922, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 6687, denumita in continuare Organizator,
Cu sprijinul S.C. SAMSUNG Electronics Romania SRL in calitate de parteneri ai Organizatorului.
(2) Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament, (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

Art. 2. Temeiul legal

(1) Campania este organizata cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, astfel cum a fost ulterior modificata si completata.

Art. 3. Participanti

(1) Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani si care, respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare, individual, „Participantul” si, in mod colectiv, „Participanti”).
(2) Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane: angajatii companiei S.C. Greater AD S.R.L., angajati ai Samsung Electronics Romania si ai distribuitorilor acesteia, angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie).

Art. 4. Durata si locul de desfasurare a campaniei promotionale

(1) Promotia este organizata si desfasurata in standurile Samsung Galaxy Note prezente in locatiile:
- Bucuresti Mall in perioada 26 octombrie – 8 noiembrie 2012
- Maritimo Mall Constanta in perioada 26 octombrie – 15 noiembrie 2012
- Lotus Center Oradea in perioada 26 octombrie – 15 noiembrie 2012
- Iulius Mall Timisoara in perioad 10 noiembrie – 30 noiembrie 2012
- Iulius Mall Cluj in perioada 17 noiembrie – 7 decembrie 2012
- Palas Mall Iasi in perioada 17 noiembrie – 7 decembrie 2012
- Promenada Mall Sibiu in perioada 2 decembrie – 22 decembrie 2012
- Arena Mall Bacau in perioada 9 decembrie – 29 decembrie 2012
- Galeria Mall Arad in perioada 9 decembrie – 29 decembrie 2012
- Promenada Mall Targu Mures in perioada 24 decembrie 2012 – 13 ianuarie 2013
- Sun Plaza Mall Bucuresti in perioada 31 decembrie 2012 – 20 ianuarie 2013
- Electroputere Park Mall Craiova in perioada 31 decembrie 2012 – 20 ianuarie 2013
- Baneasa Shopping City Bucuresti in perioada 15 ianuarie – 28 ianuarie 2013
(2) Campania promotionala „Samsung Galaxy Note iti testeaza creativitatea si te premiaza! ” va incepe in data de 26 octombrie 2012, ora 10.00 si se va incheia in data de 28 ianuarie 2013, ora 22.00.
(3) Premiile acestei campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar premiile nerevendicate ori necastigate din cadrul promotiei nu mai sunt datorate de catre Organizator.

Art. 5. Mecanismul promotiei

(1) Pentru a participa la aceasta campanie, consumatorii trebuie:
- sa indeplineasca dreptul de participare, conform art. 3 al prezentului Regulament;
- sa se informeze cu privire la mecanismul campaniei;
- sa interactioneze cu produsul Samsung Galaxy Note din cadrul standului Samsung din orasul sau, in perioada aferenta expunerii acestuia in orasul sau conform articolului 4;
- sa cumpere un produs Samsung Galaxy Note 10.1” sau Samsung Galaxy Note II in perioada expunerii standului Samsung din orasul sau conform articolului 4;
- sa completeze talonul de participare oferit de reprezentantul Samsung de la stand cu urmatoarele date necesare inscrierii acestora in campanie: Nume, Prenume, Adresa e-mail, Telefon;
- in cazul in care sunt extrasi castigatori sa faca dovada achizitiei produsului Samsung Galaxy Note 10.1” sau Samsung Galaxy Note II cu ajutorul facturii produsului. Factura trebuie sa fie nominala (cu numele castigatorului).
(2) Pentru fiecare locatie (mall / centru comercial) in parte vor exista 2 premii, un produs Samsung Galaxy Note 10.1” si un produs Samsung Galaxy Note II.

Art. 6. Conditii de validitate

(1) Pentru ca un participant sa poata intra in posesia premiului aceasta trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:
1. Participantii sa indeplineasca dreptul de participare prevazut la art. 3 al Regulamentului;
2. Sa se inscrie in campanie in perioada 26 octombrie 2012 incepand cu ora 10.00 pana in data de 28 ianuarie 2013, ora 21.30, respectand perioadele de expunere a standurilor Samsung Galaxy Note din orasul sau.
3. Sa urmeze pasii de la articolul 5.
4. Un particpant are dreptul sa participe la campanie intr-un singur oras si intr-o singura locatie dintre cele enumerate la articolul 4, punctul 1. In cazul nerespectarii acestei conditii de catre participantii la campanie, toate inscrierile in campanie ale participantului in cauza vor fi declarate nule.

Art. 7. Premiile si acordarea lor

(1) Premiile acordate in cadrul campaniei sunt


Premii

Nr. Premii

Pret unitar Lei cu TVA

Pret total Lei cu TVA

Samsung Galaxy Note 10.1”

13

2.600

33.800

Samsung Galaxy Note II

13

2.900

37.700

(2) Valoarea totala maxima a premiilor 71.500 lei (tva inclus).
(3) Numarul maxim al premiilor acordate pe perioada promotiei: 26 premii.
(4) Premiile vor fi acordate in urma tragerilor la sorti, cate 2 premii/locatie (mall/centru comercial) in data de 4 Februarie 2013. In total vor fi 26 de trageri la sorti.
(5) Premiile vor fi acordate de Organizator si vor fi inmanate castigatorilor in maxim 30 de zile de la finalizarea campaniei.
(6) Premiile nu pot fi schimbate contra numerar sau alte produse si servicii.

Art. 8. Regulamentul promotiei

(1) Regulamentul promotiei este disponibil gratuit pe site-ul https://www.facebook.com/SamsungMobileRomania incepand cu 26 octombrie 2012. Campania este valabila in perioada 26 octombrie 2012 – 28 ianuarie 2013. Prin participarea la „Samsung Galaxy Note iti testeaza creativitatea si te premiaza! ”, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui Regulament.
Prezentul Regulament Oficial este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, pe site-ul https://www.facebook.com/SamsungMobileRomania incepand cu 26 octombrie 2012 si printr-o solicitare scrisa catre S.C. Greater AD S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Sabinelor, Nr. 102, sector 5, Bucuresti.
(2) Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, inclusiv a modului de desfasurare a acesteia, a perioadei valabilitatii acesteia, va fi anuntata public de Organizator cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare.

Art. 9. Taxe si impozite

(1) Organizatorul se obliga sa retina la sursa si sa plateasca bugetului de stat impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 10. Diverse

(1) Prin inscrierea la promotia „Samsung Galaxy Note iti testeaza creativitatea si te premiaza! ” participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si adresa lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati din partea organizatorilor.
(2) Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia S.C. Greater AD S.R.L. toate datele de contact relevante (numele, prenumele si numarul de telefon mobil) si sa semneze un proces verbal de primire a premiului, atasand la acesta o copie a cartii de identitate, necesare descarcarii premiilor din contabilitatea Organizatorului. De asemenea, procesul verbal ii va fi de folos castigatorului in momentul in care va dori sa acceseze garantia produsului.

Art. 11. Responsabilitate

(1) Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la dreptul de proprietate asupra premiilor. Astfel, Organizatorul va acorda premiile Participantilor care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de catre castigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.
(2) Organizatorul Campaniei va acorda premiile Participantilor care au luat parte la Campanie, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. In cazul in care Organizatorul constata ca castigatorul nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate in prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce ar fi revenit castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator.
(3) Organizatorul si toate societatile implicate in organizarea Campaniei sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intentie de influentare a rezultatelor Promotiei va avea ca rezultat eliminarea din concurs a respectivei persoane. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
(4) Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la modul de promovare a prezentei campanii de catre terte persoane sau societati.

Art. 12. Prelucrarea datelor personale

(1) Participarea la aceasta promotie prezuma cunoasterea regulamentului si acordul expeditorului pentru clauzele acestuia.
(2) Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu legea 677/2001.
Prin inscrierea la promotie si completarea talonului de tombola, participantii declara ca sunt de acord cu regulamentul promotiei si ca datele lor personale sa fie prelucrate, sa intre in baza de date a Samsung Electronics Romania si ca doresc sa primeasca pe viitor materiale informative prin orice mijloace de comunicare (posta, SMS etc. ) din partea Samsung electronics Romania
(3) Scopurile constituirii acesteia sunt:

  • Organizarea prezentei promotii;
  • Informarea consumatorilor si potentialilor consumatori ai produselor companiei Samsung Electronics Romania prin diverse mijloace de comunicare (telefon, SMS, e-mail, posta, etc) despre promotia actuala si despre actiunile desfasurate in viitor;
  • Realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatorii produselor Samsung

(4) Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a companiei Samsung Electronics Romania.
Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia companiilor implicate in organizarea promotiei.
(5) La cererea participantilor, adresata in scris catre Samsung Electronics Romania, scriind pe adresa: Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 172-176, Clădirea A, etajul 5, Sector 1, Bucureşti, Organizatorul se obliga:

  • sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
  • sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
  • sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
  • Samsung Electronics Romania este inregistrata la Autoritatea Nationala pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal sub numarul nr. 14510/20.11.2009

La prima comunicare scrisa catre aceste persoane li se vor aduce la cunostinta toate drepturile prevazute de Legea 677/2001.

Organizator
S.C. Greater AD S.R.L.

Partener Organizator
S.C. SAMSUNG ELECTRONICS ROMANIA S.R.L.
Act Aditional Nr. 1 la
Regulamentul promotiei „Samsung Galaxy Note iti testeaza creativitatea si te premiaza!

Perioada campaniei: 26 Octombrie 2012 – 31 Ianuarie 2013

Prin prezentul Act Aditional Organizatorul campaniei aduce urmatoarele completari si modificari Regulamentului CampanieiSamsung Galaxy Note iti testeaza creativitatea si te premiaza!

Art. 4, punctele (1) si (2) se modifica dupa cum urmeaza:

Art. 4. Durata si locul de desfasurare a campaniei promotionale

(1) Promotia este organizata si desfasurata in standurile Samsung Galaxy Note prezente in locatiile:
- Bucuresti Mall in perioada 26 octombrie – 8 noiembrie 2012
- Maritimo Mall Constanta in perioada 26 octombrie – 15 noiembrie 2012
- Lotus Center Oradea in perioada 26 octombrie – 15 noiembrie 2012
- Iulius Mall Timisoara in perioad 10 noiembrie – 30 noiembrie 2012
- Iulius Mall Cluj in perioada 17 noiembrie – 7 decembrie 2012
- Palas Mall Iasi in perioada 17 noiembrie – 7 decembrie 2012
- Promenada Mall Sibiu in perioada 2 decembrie – 22 decembrie 2012
- Arena Mall Bacau in perioada 9 decembrie – 29 decembrie 2012
- Galeria Mall Arad in perioada 9 decembrie – 29 decembrie 2012
- Promenada Mall Targu Mures in perioada 24 decembrie 2012 – 13 ianuarie 2013
- Sun Plaza Mall Bucuresti in perioada 31 decembrie 2012 – 20 ianuarie 2013
- Electroputere Park Mall Craiova in perioada 31 decembrie 2012 – 20 ianuarie 2013
- Baneasa Shopping City Bucuresti in perioada 15 ianuarie – 28 ianuarie 2013
- AFI Palace Cotroceni Bucuresti in perioada 15 noiembrie 2012 – 31 ianuarie 2013

(2) Campania promotionala „Samsung Galaxy Note iti testeaza creativitatea si te premiaza! ” va incepe in data de 26 octombrie 2012, ora 10.00 si se va incheia in data de 31 ianuarie 2013, ora 22.00.

Art. 5. Mecanismul promotiei

Art. 5, punctul (2) se modifica dupa cum urmeaza:

(2) Pentru fiecare locatie (mall / centru comercial) in parte vor exista 2 premii, un produs Samsung Galaxy Note 10.1” si un produs Samsung Galaxy Note II, exceptie facand locatia din AFI Palace Cotroceni Bucuresti unde vor fi disponibile 6 premii, 3 produse Samsung Galaxy Note 10.1” si 3 produse Samsung Galaxy Note II.

Art. 6, punctul (1) se modifica dupa cum urmeaza:

Art. 6. Conditii de validitate

(1) Pentru ca un participant sa poata intra in posesia premiului aceasta trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

1. Participantii sa indeplineasca dreptul de participare prevazut la art. 3 al Regulamentului;
2. Sa se inscrie in campanie in perioada 26 octombrie 2012 incepand cu ora 10.00 pana in data de 31 ianuarie 2013, ora 21.30, respectand perioadele de expunere a standurilor Samsung Galaxy Note din orasul sau.
3. Sa urmeze pasii de la articolul 5.
4. Un particpant are dreptul sa participe la campanie intr-un singur oras si intr-o singura locatie dintre cele enumerate la articolul 4, punctul 1. In cazul nerespectarii acestei conditii de catre participantii la campanie, toate inscrierile in campanie ale participantului in cauza vor fi declarate nule.

Art. 7 se modifica dupa cum urmeaza:

Art. 7. Premiile si acordarea lor
(1) Premiile acordate in cadrul campaniei sunt


Premii

Nr. Premii

Pret unitar Lei cu TVA

Pret total Lei cu TVA

Samsung Galaxy Note 10.1”

16

2.600

41.600

Samsung Galaxy Note II

16

2.900

46.400

(2) Valoarea totala maxima a premiilor 88.000 lei (tva inclus).
(3) Numarul maxim al premiilor acordate pe perioada promotiei: 32 premii.
(4) Premiile vor fi acordate in urma tragerilor la sorti, cate 2 premii/locatie (mall/centru comercial) in data de 4 Februarie 2013 exceptie facand premiile pentru AFI Palace Cotroceni Bucuresti care vor fi extrase in fiecare luna cate 2 premii/luna. Astfel extragerile pentru premiile din AFI Palace Cotroceni Bucuresti vor fi in datele:
3 decembrie 2012 – extragere 2 premii pentru participantii la campanie din noiembrie 2012 ;
8 ianuarie 2013 – extragere 2 premii pentru participantii la campanie din decembrie 2012;
4 februarie 2013 – extragere 2 premii pentru participantii la campanie din Ianuarie 2013.
In total vor fi 32 de trageri la sorti.
(5) Premiile vor fi acordate de Organizator si vor fi inmanate castigatorilor in maxim 30 de zile de la finalizarea campaniei.
(6) Premiile nu pot fi schimbate contra numerar sau alte produse si servicii.

Art. 8, punctul (1) se modifica dupa cum urmeaza:

Art. 8. Regulamentul promotiei
(1) Regulamentul promotiei este disponibil gratuit pe site-ul https://www.facebook.com/SamsungMobileRomania incepand cu 26 octombrie 2012. Campania este valabila in perioada 26 octombrie 2012 – 31 ianuarie 2013. Prin participarea la „Samsung Galaxy Note iti testeaza creativitatea si te premiaza! ”, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui Regulament.
Prezentul Regulament Oficial este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, pe site-ul https://www.facebook.com/SamsungMobileRomania incepand cu 26 octombrie 2012 si printr-o solicitare scrisa catre S.C. Greater AD S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Sabinelor, Nr. 102, sector 5, Bucuresti.

Restul articolelor si punctelor din Regulamentul Campaniei Samsung Galaxy Note iti testeaza creativitatea si te premiaza! raman neschimbate.

Organizator
S.C. Greater AD S.R.L.

Partener Organizator
S.C. SAMSUNG ELECTRONICS ROMANIA S.R.L.