Regulamentul promotiei „Samsung Smart TV te invita la distractie cu Angry Birds”

November 27, 2012

Perioada campaniei: 5 Octombrie 2012 – 2 Decembrie 2012

Art. 1. Organizatorul
(1) Campania promotionala „Samsung Smart TV te invita la distractie cu Angry Birds” (denumita in continuare “Campania”) este organizata de S.C. Greater AD S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Sabinelor, Nr. 102, sector 5, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40 / 11770 / 2000 si Codul unic de inregistrare nr RO 13610922, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 6687, denumita in continuare Organizator,
Cu sprijinul S.C. Samsung Electronics Romania SRL in calitate de parteneri ai Organizatorului.
(2) Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament, (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

Art. 2. Temeiul legal
(1) Campania este organizata cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99 / 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, astfel cum a fost ulterior modificata si completata.

Art. 3. Participanti
(1) Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 16 ani si care, respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare, individual, „Participantul” si, in mod colectiv, „Participanti”).Persoanele cu varstele cuprinse intre 16 si 18 ani trebuie sa obtina acordul parintilor pentru participarea la concurs.

(2) Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane: angajatii companiei S.C. Greater AD S.R.L., angajati ai Samsung Electronics Romania si ai distribuitorilor acesteia, angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii / parinti, frati / surori, sot / sotie).

Art. 4. Durata si locul de desfasurare a campaniei promotionale
(1) Promotia este organizata si desfasurata in standurile Angry Birds prezente in locatiile:
- Bucuresti Mall in perioada 05 octombrie – 2 decembrie 2012
- Baneasa Shopping City in perioada 05 octombrie – 2 decembrie 2012
- Maritimo Mall Constanta in perioada 05 octombrie – 18 octombrie 2012
- Palas Mall Iasi in perioada 20 octombrie – 2 noiembrie 2012
- Iulius Mall Cluj in perioada 4 noiembrie – 17 noiembrie 2012
- Iulius Mall Timisoara in perioada 19 noiembrie – 2 decembrie 2012
(2) Campania promotionala „Samsung Smart TV te invita la distractie cu Angry Birds” va incepe in data de 5 octombrie 2012, ora 10.00 si se va incheia in data de 2 decembrie 2012, ora 22.00.
(3) Premiile acestei campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar premiile nerevendicate ori necastigate din cadrul promotiei nu mai sunt datorate de catre Organizator.

Art. 5. Mecanismul promotiei
(1) Pentru a participa la aceasta campanie, consumatorii trebuie:
- sa indeplineasca dreptul de participare, conform art. 3 al prezentului Regulament
- sa joace jocul Angry Birds la standurile Angry Birds enumerate la art. 4, pct. 1
- sa obtina un punctaj cat mai mare in cadrul jocului
(2) Pentru fiecare locatie in parte vor fi desemnati castigatori zilnici, un castigator local (din orasul respectiv), in functie de punctajul obtinut in cadrul jocului Angry Birds, dupa cum urmeaza:
- castigator zilnic va fi desemnat jucatorul cu scorul cel mai mare obtinut la insula Angry Birds a zilei in curs, in intervalul orar 10.00 – 22.00.
- castigatorul local va fi desemnat ca fiind jucatorul cu scorul cel mai mare obtinut la insula Angry Birds din orasul sau;
- la finala nationala vor fi premiati 4 castigatori, care vor primi urmatoarele premii: premiul 1: Televizor Samsung 40ES7000; premiul 2: 1 camera foto NX1000; premiul 3: 1 camera foto WB150; premiul 4: 1 camera foto DV300;

(3) Castigatorii locali, jucatorii cu cel mai mare punctaj obtinut la insula Angry Birds din orasul lor, vor participa la marea finala Angry Birds de la Bucuresti din data de 7 decembrie , ora 09:00 la Baneasa Shopping City.
(4) Castigatorul finalei de la Bucuresti, din data de 7 decembrie 2012 va participa la marea finala europeana Angry Birds de la Londra din perioada 10 -16 decembrie 2012.

Art. 6. Conditii de validitate
(1) Pentru ca un participant sa poata intra in posesia premiului aceasta trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:
1. Participantii sa indeplineasca dreptul de participare prevazut la art. 3 al Regulamentului;
2. Sa se inscrie in campanie in concurs in perioada 5 octombrie 2012 incepand cu ora 10.00 pana in data de 2 decembrie 2012, ora 21.30.
3. Sa urmeze pasii de la articolul 5.
4. Un particpant are dreptul sa participe la campanie intr-un singur oras si intr-o singura locatie dintre cele enumerate la articolul 4, punctul 1. In cazul nerespectarii acestei conditii de catre participantii la campanie, toate inscrierile in campanie ale participantului in cauza vor fi declarate nule.

Art. 7. Premiile si acordarea lor
(1) Premiile acordate in cadrul campaniei sunt

Premii

Nr. Premii

Pret unitar Lei cu TVA

Pret total Lei cu TVA

Premii zilnice – sacose bbc 100%, cani ceramice, etc

2.000

9,8

19.600

Marele premiu finala Bucuresti – Televizor Samsung 40ES7000

1

6.075

6.075

Premiu 2 finala Bucuresti – camera foto Samsung NX 1000

1

1.800

1.800

Premiul 3 finala Bucuresti – camera foto Samsung WB150

1

800

800

Premiul 4 finala Bucuresti – camera foto Samsung DV300

1

680

680

Marele Premiu – Participare Finala Europeana Angry Birds Londra – transport si cazare asigurate de Samsung

1

9.000

9.000

(2) Valoarea totala maxima a premiilor 37.955 lei (tva inclus).
(3) Numarul maxim al premiilor acordate pe perioada promotiei: 2.000 premii.
(4) Premiile vor fi acordate in baza scorurilor obtinute de fiecare participant, in functie de punctajul acumulat in timpul sesiunii de joc.
(5) Premiile vor fi acordate de Organizator si vor fi inmanate castigatorilor in maxim 30 de zile de la finalizarea campaniei.
(6) Premiile nu pot fi schimbate contra numerar sau alte produse si servici.

Art. 8. Regulamentul promotiei
(1) Regulamentul promotiei este disponibil gratuit pe site-ul https://www.facebook.com/#!/SamsungRomania/notes incepand cu 5 octombrie 2012. Campania este valabila in perioada 5 octombrie 2012 – 2 decembrie 2012. Prin participarea la „Samsung Smart TV te invita la distractie cu Angry Birds”, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui Regulament.
Prezentul Regulament Oficial este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, pe site-ul https://www.facebook.com/#!/SamsungRomania/notes incepand cu 5 octombrie 2012 si printr-o solicitare scrisa catre S.C. Greater AD S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Sabinelor, Nr. 102, sector 5, Bucuresti.
(2) Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, inclusiv a modului de desfasurare a acesteia, a perioadei valabilitatii acesteia, va fi anuntata public de Organizator cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare.

Art. 9. Taxe si impozite
(1) AGENTIA S.C. Greater AD S.R.L. se obliga sa retina la sursa si sa plateasca bugetului de stat impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 10. Diverse
(1) Prin inscrierea la promotia „Samsung Smart TV te invita la distractie cu Angry Birds” participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si adresa lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati din partea organizatorilor.
(2) Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia S.C. Greater AD S.R.L. toate datele de contact relevante (numele, prenumele si numarul de telefon mobil) si sa semneze un proces verbal de primire a premiului, atasand la acesta o copie a cartii de identitate, necesare descarcarii premiilor din contabilitatea Organizatorului. De asemenea, procesul verbal ii va fi de folos castigatorului in momentul in care va dori sa acceseze garantia produsului.

Art. 11. Responsabilitate
(1) Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la dreptul de proprietate asupra premiilor. Astfel, Organizatorul va acorda premiul Participantului care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre castigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.
(2) Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a luat parte la Campanie, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. In cazul in care Organizatorul constata ca castigatorul nu a indeplinit si / sau nu a respectat conditiile stipulate in prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda / anula oricand drepturile si beneficiile ce ar fi revenit castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator.
(3) Organizatorul si toate societatile implicate in organizarea Campaniei sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intentie de influentare a rezultatelor Promotiei va avea ca rezultat eliminarea din concurs a respectivei persoane. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art. 12. Prelucrarea datelor personale
(1) Participarea la aceasta promotie prezuma cunoasterea regulamentului si acordul expeditorului pentru clauzele acestuia.
(2) Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu legea 677 / 2001.
Prin inscrierea la promotie si completarea talonului de tombola, participantii declara ca sunt de acord cu regulamentul promotiei si ca datele lor personale sa fie prelucrate, sa intre in baza de date a Samsung Electronics Romania si ca doresc sa primeasca pe viitor materiale informative prin orice mijloace de comunicare (posta, SMS etc. ) din partea Samsung electronics Romania
(3) Scopurile constituirii acesteia sunt:
• Organizarea prezentei promotii;
• Informarea consumatorilor si potentialilor consumatori ai produselor companiei Samsung Electronics Romania prin diverse mijloace de comunicare (telefon, SMS, e-mail, posta, etc) despre promotia actuala si despre actiunile desfasurate in viitor;
• Realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatorii produselor Samsung
(4) Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a companiei Samsung Electronics Romania.
Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia companiilor implicate in organizarea promotiei.
(5) La cererea participantilor, adresata in scris catre Samsung Electronics Romania, scriind pe adresa: Șos. București-Ploiești, nr. 172 - 176, Clădirea A, etajul 5, Sector 1, București, Organizatorul se obliga:
- sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
- sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677 / 2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
- sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
(6) Samsung Electronics Romania este inregistrata la Autoritatea Nationala pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal sub numarul nr. 14.510 / 20.11.2009
La prima comunicare scrisa catre aceste persoane li se vor aduce la cunostinta toate drepturile prevazute de Legea 677 / 2001.

Organizator
S.C. Greater AD S.R.L.

Partener al Organizatorului
S.C. SAMSUNG ELECTRONICS ROMANIA S.R.L.

Act aditional Nr. 1 din data 11.01.2012 la
Regulamentul promotiei „Samsung Smart TV te invita la distractie cu Angry Birds”
Perioada campaniei: 5 Octombrie 2012 – 1 Decembrie 2012

Prin prezentul Act Aditional Organizatorul campaniei aduce urmatoarele completari si modificari Regulamentului Campaniei „Samsung Smart TV te invita la distractie cu Angry Birds”:

Art. 4, alin (1) si (2) se modifica dupa cum urmeaza:
„Art. 4. Durata si locul de desfasurare a Campaniei Promotionale
(1) Campania este organizata si desfasurata in standurile Angry Birds prezente in locatiile:
- Bucuresti Mall in perioada 05 octombrie – 30 noiembrie 2012
- Altex Mall Plaza Bucuresti in perioada 05 octombrie – 30 noiembrie 2012
- Afi Palace Cotroceni Bucuresti in perioada 01 noiembrie – 30 noiembrie 2012
- Baneasa Shopping City in perioada 05 octombrie – 1 decembrie 2012
- Maritimo Mall Constanta in perioada 05 octombrie – 18 octombrie 2012
- Media Galaxy TOM Mall Constanta in perioada 05 octombrie – 30 noiembrie 2012
- Palas Mall Iasi in perioada 20 octombrie – 2 noiembrie 2012
- Iulius Mall Cluj in perioada 4 noiembrie – 17 noiembrie 2012
- Iulius Mall Timisoara in perioad 19 noiembrie – 29 noiembrie 2012
(2) Campania promotionala „Samsung Smart TV te invita la distractie cu Angry Birds” va incepe in data de 5 octombrie 2012, ora 10.00 si se va incheia in data de 1 decembrie 2012, ora 12:00.”

Art. 5, alin (3) si (4) se modifica dupa cum urmeaza:
Art. 5. Mecanismul promotiei
(3) Castigatorii locali 9adica jucatorii cu cel mai mare punctaj obtinut la standul Angry Birds din orasul lor) vor participa la marea finala Angry Birds organizata la Bucuresti in data de 1 decembrie 2012, ora 09:30 la Baneasa Shopping City.
(4) Participantii care obtin primele 3 scoruri cele mai mari in cadrul finalei de la Bucuresti, din data de 1 decembrie 2012, vor avea dreptul de a participa la marea finala europeana Angry Birds organizata la Londra in perioada 10 -16 decembrie 2012. In cazul in care oricare sau toti dintre respectivii castigatori nu pot participa la finala europeana, Organizatorul poate decide sa acorde dreptul de participare persoanelor care au obtinut urmatoarele cele mai mari scoruri in cadrul finalei de la Bucuresti.

Art. 6 se modifica dupa cum urmeaza:
Art. 6. Conditii de validitate
(1) Pentru ca un Participant sa poata intra in posesia premiului aceasta trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:
1. Participantii sa indeplineasca dreptul de participare prevazut la art. 3 al Regulamentului si sa completeze corespunzator si complet talonul de participare / tombola;
2. Participantii selectati pentru excursia la Londra trebuie sa aiba varsta minima 18 ani impliniti la data participarii la Campanie.
3. Sa se inscrie in Campanie ], in perioada 5 octombrie 2012 incepand cu ora 10.00 pana in data de 1 decembrie 2012, ora 12:00.
4. Sa urmeze pasii de la articolul 5 (1).
5. Un Particpant are dreptul sa participe la Campanie intr-un singur oras si intr-o singura locatie dintre cele enumerate la articolul 4, punctul 1. In cazul nerespectarii acestei conditii de catre Participantii la Campanie, toate inscrierile in Campanie ale Participantului in cauza vor fi declarate nule.

Art. 7 alin. (1) – (3) se modifica dupa cum urmeaza:
Art. 7. Premiile si acordarea lor
(1) Premiile acordate in cadrul Campaniei sunt:

Premii

Nr. Premii

Pret unitar Lei cu TVA

Pret total Lei cu TVA

Premii zilnice – sacose bbc 100%, cani ceramice, etc

2.000

9,8

19.600

Marele premiu finala Bucuresti – Televizor Samsung 40ES7000

1

6.075

6.075

Premiu 2 finala Bucuresti – camera foto Samsung NX 100

1

1.800

1.800

Premiul 3 finala Bucuresti – camera foto Samsung WB150

1

800

800

Premiul 4 finala Bucuresti – camera foto Samsung DV300

1

680

680

Marele Premiu – Participare Finala Europeana Angry Birds Londra – transport, cazare.

3

13.500

40.500

(2) Valoarea totala maxima a premiilor 69.455 lei (tva inclus).
(3) Numarul maxim al premiilor acordate pe perioada promotiei: 2007 premii.

Art. 8 se modifica dupa cum urmeaza:
Art. 8. Regulamentul Campaniei:
(1) Regulamentul Campaniei este disponibil gratuit pe site-ul https://www.facebook.com/#!/SamsungRomania/notes, incepand cu data de 5 octombrie 2012. Campania este valabila in perioada 5 octombrie 2012 – 1 decembrie 2012. Prin participarea la „Samsung Smart TV te invita la distractie cu Angry Birds”, Participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile prezentului Regulament. Prezentul Regulament Oficial este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, pe site-ul
https://www.facebook.com/#!/SamsungRomania/notes, incepand cu data de 5 octombrie 2012 si printr-o solicitare scrisa catre S.C. Greater AD S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Sabinelor, Nr. 102, sector 5, Bucuresti.

Restul articolelor si punctelor din Regulamentul Campaniei „Samsung Smart TV te invita la distractie cu Angry Birds” raman neschimbate.

Organizator
S.C. Greater AD S.R.L.

Partener
S.C. SAMSUNG ELECTRONICS ROMANIA S.R.L.

Act aditional Nr. 1 din data 26.11.2012 la
Regulamentul promotiei „Samsung Smart TV te invita la distractie cu Angry Birds”
Perioada campaniei: 5 Octombrie 2012 – 1 Decembrie 2012

Prin prezentul Act Aditional Organizatorul campaniei aduce urmatoarele completari si modificari Regulamentului Campaniei „Samsung Smart TV te invita la distractie cu Angry Birds”:

Se adauga articolul 11: Participanti
(1) Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani si care, respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare, individual, „Participantul” si, in mod colectiv, „Participanti”).

(2) Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane: angajatii companiei S.C. Greater AD S.R.L., angajati ai Samsung Romania si ai distribuitorilor acesteia, angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii / parinti, frati / surori, sot / sotie).

Se adauga articolul 12: Durata si locul de desfasurare al campaniei promotionale
(1) Promotia este organizata si desfasurata la standul Samsung din Mall Baneasa din Bucuresti.
(2) Campania promotionala „Samsung Smart TV te invita la distractie cu Angry Birds va incepe la ora 16.00 si se va incheia la ora 18.00 in data de 1 decembrie 2012.
(3) Toate premiile acestei campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acele premii nerevendicate ori necastigate din cadrul promotiei nu mai sunt datorate de catre Organizator.

Se adauga articolul 13: Mecanismul promotiei
(1) Pentru a participa la aceasta campanie, consumatorii trebuie:
- sa indeplineasca dreptul de participare, conform art. 11 al prezentului Regulament
- sa se prezinte la standul Samsung din Mall Baneasa din Bucuresti
- sa completeze talonul de tombola cu Numele, Prenumele, Telefonul si adresa de E-mail, CNP;
- un participant are dreptul sa se inscrie o singura data – sa completeze un singur talon;

Se adauga articolul 13: Conditii de validitate
(1) Pentru ca un participant sa poata intra in posesia premiului aceasta trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:
1. Participantii sa indeplineasca dreptul de participare prevazut la art. 11 al Regulamentului;
2. Sa se inscrie la promotie, in perioada 1 decembrie 2012 (intre orele 16 - 18)

Se adauga articolul 14: Premiile si acordarea lor
(1) Premiile acordate in cadrul campaniei sunt

Premii

Nr. Premii

Samsung E1200

5

(4) Numarul maxim al premiilor acordate pe perioada promotiei: 5 premii.
(5) Premiile vor fi acordate de Organizator si vor fi inmanate castigatorilor incepand cu data de 3 decembrie;
(6) Premiile nu pot fi schimbate contra numerar sau alte produse si servici.

Restul articolelor si punctelor din Regulamentul Campaniei „Samsung Smart TV te invita la distractie cu Angry Birds” raman neschimbate.


Organizator
S.C. Greater AD S.R.L.Partener
S.C. SAMSUNG ELECTRONICS ROMANIA S.R.L.