Regulamentul promotiei - „Samsung Smart TV iti aduce peste 600 de filme”

September 13, 2012

Perioada campaniei: 13 septembrie – 31 octombrie 2012

Art. 1. Organizatorul
(1) Campania promotionala „Samsung Smart TV iti aduce peste 600 de filme” (denumita in continuare “Campania”) este organizata de S.C. Samsung Electronics Romania S.R.L., avand codul unic de inregistrare RO 22694272 si numarul de ordine in Registrul Comertului J40 / 7668 / 2012, cu sediul in Șos. București-Ploiești, nr. 172 - 176, Clădirea A, etajul 5, Sector 1, București („Organizatorul”), inregistrat la Autoritatea Nationala pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal nr. 14510 / 20.11.2009 cu sprijinul magazinelor: Altex, MediaGalaxy, Domo, Flanco, Carrefour, Real, Metro, Emag, Activ Invest (Samsung Plaza).
(2) Promotia se va derula sub prevederile prezentului Regulament oficial (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmand ca orice astfel de modificari sa fie facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii acestora in vigoare, pe site — ul www.samsung.com/ro.

Art. 2. Temeiul legal
(1) Campania este organizata cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99 / 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, astfel cum a fost ulterior modificata si completata.

Art. 3. Participanti
(1) Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani (denumite in continuare, individual, „Participantul” si, in mod colectiv, „Participanti”). Participarea la această Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament. Prin participarea la Campanie Participantii accepta in mod expres introducerea datelor lor in baza de date a Organizatorului (Samsung Electronics Romania S.R.L.).
(2) Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane: angajati ai Organizatorului, si ai distribuitorilor acesteia, angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii / parinti, frati / surori, sot / sotie).

Art. 4. Produse participante
(1) Produsele participante la aceasta promotie sunt televizoarele Samsung:

PS64E8000GSXXH

PS60E6500ESXXH

PS60E550D1WXXH

PS51E8000GSXXH

PS51E6500ESXXH

PS51E550D1WXXH

UE22ES5400WXXH

UE22ES5410WXXH

UE26EH4500WXXH

UE26EH4510WXXH

UE32EH5300WXXH

UE32EH5450WXXH

UE32ES5500WXXH

UE32ES5500VXXH

UE32ES6100WXXH

UE32ES6300SXXH

UE32ES6530SXXH

UE32ES6710SXXH

UE32ES6800SXXH

UE37ES5500WXXH

UE37ES6100WXXH

UE40EH5300WXXH

UE40EH5450WXXH

UE40ES5500WXXH

UE40ES6100WXXH

UE40ES6300SXXH

UE40ES6530SXXH

UE40ES6710SXXH

UE40ES6800SXXH

UE40ES6900SXXH

UE40ES7000SXXH

UE40ES8000SXXH

UE46EH5300WXXH

UE46EH5450WXXH

UE46ES5500WXXH

UE46ES6100WXXH

UE46ES6300SXXH

UE46ES6530SXXH

UE46ES6710SXXH

UE46ES6800SXXH

UE46ES6900SXXH

UE46ES7000SXXH

UE46ES8000SXXH

UE50EH5300WXXH

UE50ES5500WXXH

UE50ES6100WXXH

UE50ES6710SXXH

UE50ES6900SXXH

UE55ES6100WXXH

UE55ES6300SXXH

UE55ES6530SXXH

UE55ES6800SXXH

UE55ES6900SXXH

UE55ES7000SXXH

UE55ES8000SXXH

UE60ES6100WXXH

UE60ES6300SXXH

UE65ES8000SXXH

UE75ES9000SXXH


(2) Produsele de mai sus trebuie achizitionate din cadrul magazinelor Altex, MediaGalaxy, Domo, Flanco, Carrefour, Real, Metro, Emag, Activ Invest (Samsung Plaza) de pe teritoriul Romaniei – atat magazine fizice cat si online, numai in perioada 13 septembrie, ora 09.00 -31 octombrie 23.59.
Pentru fiecare Bon sau Factura fiscala corespunzatoare unui produs achizitionat, participant la campanie, se poate elibera un singur voucher in format printabil sau digital.
Voucherele se vor acorda direct de catre magazinele respective catre participanti .

Art. 5. Durata si locul de desfasurare al campaniei promotionale
(1) Campania promotionala „Samsung Smart TV iti aduce peste 600 de filme” se desfasoara intre 13 septembrie 2012, ora 09.00 si 31 octombrie 2012 ora 23.59.

Art. 6. Mecanismul promotiei
(1) Pentru a participa la aceasta campanie, orice persoana trebuie sa indeplineasca in mod concomitent urmatoarele conditii:

-

sa indeplineasca dreptul de participare, conform art. 3 al prezentului Regulament

-

sa achizitioneze in perioada 13 septembrie 2012 si 31 octombrie 2012, orice model de televizor Samsung stipulat la Art. 4 alineatul 1 din oricare din magazinele partenere enumerate la Art. 4 alineatul 2;

-

sa se inscrie in perioada 13 septembrie 2012 si 31 octombrie 2012 pe www.voyo.ro de pe laptop sau PC (personal Computer). Sa apese „butonul” „Vreau Voyo” de pe homepage, sa completeze datele solicitate (nume utilizator, parola si adresa de emai) si sa aleaga modalitatea de plata „voucher”.

-

pentru a activa abonamentul, trebuie sa completeze codul de voucher.

-

dupa completarea pasilor de mai sus, utilizatorul va beneficia de 3 luni gratuite pentru un abonament Voyo.


Art. 7. Conditii de validitate
(1) Pentru ca un participant sa poata intra in posesia premiului aceasta trebuie sa indeplineasca concomitent toate conditiile de participare de la art. 6 de mai sus.

Art. 8. Premiul Campaniei si Acordare
(1) Premiul acordat in cadrul Campaniei sunt 3 luni gratuite la un abonament Voyo in valoare de 3 EUR/lunar fara TVA. In total valoarea premiului este 9 EUR fara TVA.
(2) Numarul maxim al premiilor acordate pe perioada promotiei: 1 premiu.
(3) Premiul nu poate fi schimbat contra numerar sau sub forma de alte bunuri sau servicii.
(4) Orice contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de 31 octombrie 2012, inclusiv. Orice contestatie sosita dupa aceasta data nu va fi luata in considerare, Organizatorul, S.C. Samsung Electronics Romania S.R.L., nemaiavand nicio obligatie de a intretine corespondenta cu Participantii, in afara castigatorului, cu care revendicarea premiului impune o astfel de corespondenta.

Art. 9. Regulamentul promotiei
(1) Regulamentul este disponibil si pe site-ul www.samsung.com/ro si pe site-urile partenerilor.
Prin participarea la promotie, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui Regulament.
Orice persoana poate solicita o copie a Regulamentului la sediul Organizatorului Șos. București-Ploiești, nr. 172 - 176, Clădirea A, etajul 5, Sector 1, București.

Art. 10. Diverse
(1) Prin inscrierea la promotia „Samsung Smart TV iti aduce peste 600 de filme” participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si adresa lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati din partea Organizatorului, S.C. Samsung Electronics Romania S.R.L.
(2) Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organziator, S.C. Samsung Electronics Romania S.R.L., in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei. Organizatorul, S.C. Samsung Electronics Romania S.R.L., are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului, S.C. Samsung Electronics Romania S.R.L., toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa de email si numarul de telefon mobil) si sa semneze un proces verbal de primire a premiului, atasand la acesta o copie a cartii de identitate, necesare descarcarii premiilor din contabilitatea Organizatorului, S.C. Samsung Electronics Romania S.R.L.

Art. 11. Prelucrarea datelor personale
(1) Participarea la aceasta promotie prezuma cunoasterea regulamentului si acordul pentru clauzele acestuia.
(2) Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677 / 2001, urmatoarele drepturi:

  • dreptul la informare (art.12) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege
  • dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Beneficiar, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Beneficiar
  • dreptul de interventie asupra datelor (art.14) - potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Beneficiar, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat
  • dreptul de opozitie (art. 15) – potrivit caruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele Organizatorului/operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)
  • dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677 / 2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.

La cererea oricarui participant, Organizatorul, S.C. Samsung Electronics Romania S.R.L., va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus.
(3) Prin participarea la Campanie, participantii declara ca sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate, sa intre in baza de date a Organizatorului. Participantii pot opta sa primeasca pe viitor materiale informative prin orice mijloace de comunicare (posta, SMS etc. ) din partea Organizatorului in oricare din urmatoarele scopuri:

  • Organizarea prezentei promotii;
  • Informarea consumatorilor si potentialilor consumatori ai produselor Organizatorului, prin diverse mijloace de comunicare (telefon, SMS, e-mail, posta, etc) despre promotia actuala si despre actiunile desfasurate in viitor;
  • Realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatorii produselor Organizatorului

(4) Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a Organizatorului scriind pe adresa: S.C. Samsung Electronics Romania S.R.L., cu sediul in Șos. București-Ploiești, nr. 172 - 176, Clădirea A, etajul 5, Sector 1, București.
Beneficiarul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia companiilor implicate in organizarea promotiei.

Prezentul Regulament Oficial a fost semnat in __ exemplare originale si a fost autentificat astazi______________ de catre notar public _____________________.
Organizator
S.C. Samsung Electronics Romania S.R.L.