Vizija za 2020. godinu

Inspiriši svet,
stvaraj budućnost

Od svog osnivanja 1969. godine u gradu Suvon u Koreji do danas, kompanija Samsung Electronics izrasla je u lidera u oblasti informatičke tehnologije, sa svojih preko 200 filijala širom sveta. 
Ponuda kompanije obuhvata kućne aparate, kao što su televizori, monitori, frižideri i mašine za pranje veša, te ključne proizvode za mobilne telekomunikacije, poput pametnih telefona i tablet računara. Osim toga, Samsung je i dalje pouzdani dobavljač ključnih elektronskih komponenti, poput DRAM memorije i nememorijskih poluprovodnika.

Vizija za 2020. godinu

Osnovni princip koji definiše viziju budućnosti kompanije Samsung Electronics glasi „Inspiriši svet, stvaraj budućnost“.

Ta vizija leži u samom srcu naše posvećenosti vodećoj ulozi na polju inovacija u oblasti tehnologije, proizvoda i rešenja koji inspirišu zajednice širom sveta da se pridruže našoj težnji za stvaranje boljeg sveta ispunjenog bogatijim digitalnim iskustvom. Paralelno sa prihvatanjem naše odgovornosti kao kreativnog lidera u globalnom društvu, ulažemo trud i resurse i u ponudu novih vrednosti ovoj industriji i klijentima, pri čemu se pridržavamo vrednosti koje dele naši zaposleni i partneri. Kompanija Samsung Electronics radi na stvaranju uzbudljive i obećavajuće budućnosti za sve.

Naša vizija se zasniva na skupu konkretnih ciljeva koji imaju ulogu smernica za lakše razumevanje i merljivi cilj. Do 2020. godine planiramo da dostignemo godišnju prodaju od 400 milijardi američkih dolara, pri čemu ukupna vrednost brenda Samsung Electronics treba da se nađe među prvih 5 na svetu. Tri ključna strateška principa, koji su sada deo naše kulture, poslovanja i upravljanja, opisuju vladajuće inicijative sa ovim ciljem: „Kreativnost“, „Partnerstvo“ i „Odličan radni kadar“.

Ponosni smo na to što obezbeđujemo najbolje proizvode na svetu zahvaljujući vrhunskoj izradi i usmerenosti ka inovacijama. Dok se radujemo istraživanju novih poslovnih oblasti, uključujući zdravstvo i biotehnologiju, sa uzbuđenjem iščekujemo nove izazove i mogućnosti koji su pred nama. Kompanija Samsung Electronics će nastaviti da nadograđuje aktuelna dostignuća novim postrojenjima i znanjima u cilju unapređenja konkurentnosti i produženja istorije inovacija.

VIZIJAInspiriši svet,stvaraj budućnost

MISIJA

Nadahnuti svet novim tehnologijama, proizvodima i kreativnim rešenjima koja će obogatiti živote ljudi, doprineti društvenoj odgovornosti i održivoj budućnosti.

CILJ

 1. Kvantitativni ciljevi

  400 milijardi američkih dolara u prodaji,pretežno br. 1 u globalnoj IT industriji i u prvih 5 na globalnom nivou

 2. Kvalitativni ciljevi

  Inovativna kompanija; ugledna kompanija; prvih 10 najboljih radnih mesta na svetu; kreativni lider koji izgrađuje nova tržišta; globalno preduzeće koje privlači najbolje svetske talente

STRATEŠKI PRAVAC

 • Kreativnost
 • Partnerstvo
 • Izvanredni ljudi

Oblasti poslovanja

 • Informacije i zabava
  • Info
  • Telkom
  • AV uključ. TV
 • Briga o životu
  • Zdravstvo i biotehnologija
  • Zaštita životne sredine i biotehnologija
  • Udobnost i komfor