O Kompaniji Samsung | Samsung

Stvaranje boljeg sveta

Putem inovativnih i pouzdanih proizvoda i usluga, talentovanih ljudi, odgovornog pristupa poslovanju i globalnom prisustvu i saradnje sa našim partnerima i klijentima, kompanija Samsung vodi svet u maštovito novim pravcima.