Pošumljena oblast

Mi u Samsungu verujemo da je naša odgovornost da svoj posao obavljamo na način koji obogaćuje našu planetu.

Zato preduzimamo razne aktivnosti u vezi sa zaštitom životne sredine širom sveta. Mi smo lideri u obezbeđivanju ekoloških proizvoda korisnicima i vodimo računa o našim proizvodima tokom čitavog njihovog upotrebnog veka.

Sve što radimo vođeno je našim fokusom na ekološki menadžment, proizvode, procese, radna mesta i zajednice. Naše smernice za ekološki menadžment usmeravaju i podržavaju konstantno poboljšanje životne sredine kroz sve naše poslovne aktivnosti uključujući i dizajn proizvoda, proces proizvodnje i rad na radnom mestu.


Okvir eko-menadžmenta


Dijagram koji ilustruje Samsung Eco Management 2013 Mid-Term Environmental Plan


Šta je „Planet First“?


PlanetFirst PlanetFirst predstavlja posvećenost, stanje svesti i fundamentalni pristup za koji Samsung veruje da je od kritične važnosti jer korisnik želi da njegova želja za najnovijom tehnologijom bude u ravnoteži sa načinom života koji je u skladu sa očuvanjem životne sredine.

PlanetFirst znači da uvek prvo razmatramo naš uticaj na životnu sredinu a zatim nastavimo da radimo, razvijamo, projektujemo i dizajniramo inovativne proizvode i rešenja koji će inspirisati i zadovoljiti naše korisnike. Samsung je posvećen obezbeđivanju boljeg ekološkog doživljaja kroz ekološke proizvode, rešenja i tehnologije koje će doprineti kvalitetu života naših korisnika, potvrditi naše zajedničke vrednosti i poštovati našu planetu.

Više aktivnosti na globalnom nivou u vezi sa zaštitom životne sredine potražite na adresi Globalni ekološki website

Rukovodstvo-Upoznajte ljude koji su odgovorni za rast kompanije Samsung.