Samsung Hope for Youth Program(Nada za mlade)

Samsung već više od 60 godina podiže kvalitet života, svuda u svetu. Kao najveća svetska kompanija u elektronskoj industriji, primenjujemo iste inovacije, tehnologiju i resurse koji su podsticali naš komercijalni uspeh s ciljem da se unapredi obrazovanje i zdravlje mladih širom sveta, putem našeg globalnog programa učešća u zajednici, Samsung Hope for Youth (Nada za mlade). To je jedan od načina na koje Samsung koristi INOVACIJU KAO PODRŠKU LJUDSKOM RAZVOJU.

Kroz Samsung Hope for Youth (Nada za mlade), više od 50 naših podružnica i 180,000 zaposlenih širom sveta, udružuje se sa vodećim neprofitnim organizacijama kako bi se sprovele pozitivne promene.

Pružanjem Samsungovih proizvoda, deljenjem naših iskustava i obezbeđivanjem finansijske podrške, u stanju smo da hiljadama mladih u zajednicama širom sveta omogućimo pristup obrazovanju, mentorskim programima, znanjima iz oblasti liderskih veština i neophodnoj zdravstvenoj nezi.

Tokom 2011. godine, proširili smo misiju Samsung Hope for Youth (Nada za mlade) kako bismo se pozabavili potrebama koje su posledica globalne recesije, naročito spremnosti radne snage i obukom iz oblasti poslovnih veština.

Naše podružnice u SAD i Južnoj Africi razvile su dva programa Samsung Hope for Youth (Nada za mlade) koji daju primer naše globalne misije za unapređenje kvaliteta života i obrazovanja mladih: „Akademija za inženjere“ i „Rešenje za sutra“.

INŽENJERI BUDUĆNOSTI

Samsung Hope for Youth(Nada za mlade) -„Akademija za inženjere“ - Južna Afrika

Afrika se suočava ne samo sa kritičnim nedostatkom tehničara i inženjera, već i njeni mladi ljudi zaostaju sa obrazovanjem u oblasti prirodnih nauka i inženjerstva. Kako bi se pomoglo i podstaklo stručno osposobljavanje i obrazovanje koje je od suštinskog značaja za ekonomski rast Afrike, Samsung je otvorio „Akademiju za inženjere“ u okviru programa Samsung Hope for Youth (Nada za mlade) u Južnoj Africi. Uz pomoć Samsungovih servisnih inženjera, ovaj vrhunski centar za obuku priprema studente od 10. do 12. razreda za karijeru u ovoj oblasti. Studenti koji su regrutovani iz lokalnih tehničkih škola direktno dobijaju

obrazovanje koje im obezbeđuje veštine i praktično iskustvo koje im je neophodno da bi bili konkurentni na lokalnom tržištu rada. Posle diplomiranja, neki studenti će dobiti i šansu da se zaposle kao servisni inženjeri u kompaniji Samsung.

Kroz ovu Akademiju, mi gradimo radnu snagu tehničara koja je u skladu sa namerom vlade Južne Afrike da stvori dobre poslove, naročito za mlade građane. Naš cilj je da proširimo program na druge afričke zemlje, kao što su Nigerija, Kenija i Sudan i da do 2015. godine stvorimo 10,000 inženjera.

Saznajte više o Samsung Hope for Youth (Nada za mlade) i „ Akademiji za inženjere“

OŽIVLJAVANJE OBRAZOVANJA IZ OBLASTI NAUKE I MATEMATIKE

Samsung Hope for Youth(Nada za mlade)- „Rešenje za sutra“ - Sjedinjene Američke Države

Obrazovanje iz oblasti nauke i matematike i dalje je izazov u Sjedinjenim Američkim Državama. Američki studenti ne napreduju u ovim oblastima nauke tempom kao u drugim državama. Zapravo, samo 43 procenata maturanata srednjih škola u SAD u 2010. godini bili su pripremljeni za nastavni program matematike na koledžima i svega 29 procenata je bilo pripremljeno za predmet nauke.

Samsung Hope for Youth (Nada za mlade) - „Rešenje za sutra“ je nacionalno video takmičenje koje podstiče studente i nastavnike da podele čaroliju obrazovanja iz oblasti nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM). Ovo takmičenje je osmišljeno sa ciljem da podigne entuzijazam kada se radi o ovim predmetima, tako što će ih učiniti zabavnim i interesantnim. Cilj je da se podstakne unapređenje znanja iz STEM oblasti kod mladih u SAD, čime bi se na najbolji način ojačala buduća konkurentnost cele nacije. U ovim naporima, udružili smo se sa nekoliko vodećih obrazovnih neprofitnih organizacija, uključujući Nacionalnu fondaciju za obrazovanje u oblasti zaštite životne sredine („National Environmental Education Foundation“), kao i sa vodećim kompanijama iz oblasti tehnologije, kao što su Microsoft i Direct TV.

Korišćenjem Samsungove tehnologije na nove uzbudljive načine, studenti su kreirali video sadržaje koji su davali odgovore na pitanje "Kako nauka i matematika mogu da pomognu unapređenju životne sredine u vašoj zajednici?" Pet pobedničkih grupa osvojilo je 1 milion USD u Samsungovim tehnologijama, a profesori su počeli da prepoznaju našu duboku rešenost da unapredimo STEM obrazovanje u Sjedinjenim Američkim Državama. U prvoj godini, stiglo je preko 1,100 prijava za takmičenje i skoro 350,000 glasova publike.

Saznajte više o Samsung Hope for Youth (Nada za mlade) i „Rešenju za sutra“


Rukovodstvo-Upoznajte ljude koji su odgovorni za rast kompanije Samsung.