Uspeh kompanije ne meri se samo njenim poslovnim dostignućima, već i time koliko je posvećeno svojoj zajednici, da li ulaže napore u zaštitu prirodnih resursa i da li ostavlja trag u životima ljudi. Samsung prihvata odgovornost za pružanje doprinosa kao dobar član zajednice i preduzima različite akcije širom sveta sa ciljem podsticanja stvaranja boljeg društva, zaštite i unapređivanja životne sredine i ojačavanja zajednica.

Naša posvećenost kao
člana zajednice

Napori koje kompanija Samsung ulaže kao član zajednice obuhvataju širok opseg oblasti koje imaju uticaja na živote ljudi, što podrazumeva društvenu dobrobit, kulturu i umetnost, volonterske usluge, akademsku zajednicu i obrazovanje, zaštitu životne sredine i međunarodnu razmenu.

još

Samsung Hope for Youth
progranm(Nada za mlade)

Kao najveća svetska kompanija u elektronskoj industriji, Samsung primenjuje iste inovacije, tehnologiju i resurse koji su podsticali naš komercijalni uspeh sa ciljem da se unapredi obrazovanje i zdravlje mladih širom sveta, putem našeg globalnog programa učešća u zajednici, „Nada za mlade“. To je jedan od načina na koje Samsung koristi INOVACIJU KAO PODRŠKU LJUDSKOM RAZVOJU.

još

Naša životna sredina

Mi u Samsungu verujemo da je naša odgovornost da svoj posao obavljamo na način koji obogaćuje našu planetu.

još

Naši izveštaji o održivosti

Preuzmite Izveštaje o održivosti kompanije Samsung da biste stekli detaljan uvid u naš učinak održivosti širom sveta.

još

Rukovodstvo-Upoznajte ljude koji su odgovorni za rast kompanije Samsung.