Fokus na našem učešću

Ova stranica pruža samo letimičan pogled na mnoge načine na koje
kompanija Samsung deluje kao odgovorni član društva

društvena dobrobit

Kompanija Samsung pruža podršku ljudima i njihovim zajednicama na mnogo različitih načina. Trenutnu sferu našeg interesovanja predstavlja ulaganje u budućnost tinejdžera preko podržavanja naučnog obrazovanja i kreativnog razmišljanja koje podstiče liderstvo; pomoć deci u porodicama sa malim prihodima kroz podržavanje obrazovne infrastrukture i otkrivanje i izdržavanje izvanrednih studenata; i podržavanje programa koji podstiču dobrobit porodice. Programe iz ovih oblasti sprovodimo i u svakom od naših osam volonterskih centara.

kultura i umetnost

Kompanija Samsung pruža podršku različitim umetničkim i kulturnim aktivnostima širom sveta. Tokom godina kompanija Samsung je u velikoj meri doprinela mnogim muzejima, galerijama i izložbama u Koreji i u mnogim drugim zemljama, uključujući Sjedinjene Države i Francusku. Samsung Muzej moderne umetnosti sakuplja, restaurira i izlaže modernu i savremenu umetnost Koreje i iz inostranstva, dok Samsung dečiji muzej, prvi te vrste u Koreji, poziva decu da kroz zabavu istražuju svet u kome žive. Kompanija Samsung je domaćin i pokrovitelj različitih kulturnih događaja za decu, kao i programa koji podstiču njihov rani umetnički razvoj.

volonterske usluge

1995. godine kompanija Samsung predstavila je Službu za društveni doprinos kako bi podstakla zaposlene da se uključe u društveno korisno delovanje. Od tada se inicijativa proširila na osam volonterskih centara širom Koreje čiji kadar sačinjavaju stručnjaci za društvenu dobrobit koji podržavaju razvoj volonterskih programa za zaposlene. Naši zaposleni koriste svoju stručnost i veštinu da se oduže lokalnim zajednicama, a svaki zaposleni donira u proseku 10 sati projektima koji se tiču zajednice.

akademika i obrazovanje

Ojačavanje umova i gajenje kreativnosti mladih ljudi predstavljaju primarni fokus mnogih programa kompanije Samsung. Kompanija Samsung je glavni pokrovitelj Naučne olimpijade mladih u Koreji, najprestižnijeg naučnog takmičenja u zemlji za osnovne i srednje škole i Nacionalne olimpijade kreativnosti za studente, čiji je cilj podsticanje inventivnosti među studentima od nivoa osnovne do srednje škole. Od 2001. godine kompanija Samsung je u timu sa Asocijacijom pokreta zelene porodice pokrenula „Zelenu školu“ koja promoviše ekološku svest kod dece i omogućava im da preduzmu praktične korake kao bi zaštitili naše ekosisteme.


Rukovodstvo-Upoznajte ljude koji su odgovorni za rast kompanije Samsung.