Lider na polju digitalne tehnologije. Odgovoran globalni građanin. Porodica kompanija koje se bave različitim poslovima. Kompanija koja poštuje etičke norme. Samsung je sve to i još mnogo više.


U kompanijama Samsung Group i Samsung Electronics se neguje vera u zajedničku odgovornost – prema ljudima, planeti i društvu. U celoj kompaniji se pridržavamo najviših standarda kako bismo što efikasnije dali doprinos boljem svetu.

Vrednosti i filozofija

Kompanija Samsung se vodi jednostavnom filozofijom, snažnim vrednostima i visokim etičkim standardima koje poštujemo u svakodnevnom poslovanju. U svemu što radimo trudimo se da ljudima obezbedimo bolji kvalitet života.

još

Vizija

Kompanija Samsung posvećena je razvoju inovativnih tehnologija i efikasnih procesa koji omogućavaju kreiranje novih tržišta, poboljšanje kvaliteta života i nastavak liderstva kompanije Samsung na polju digitalne tehnologije.

još

Naš učinak

Da biste saznali više o učinku naše kompanije, preuzmite godišnje izveštaje koje izdaju kompanije Samsung Group i Samsung Electronics.

još

Istorija

Kompanija SAMSUNG je više od 70 godina predvodnik inovacija. Naša otkrića, izumi i revolucionarni proizvodi imaju udela u oblikovanju istorije digitalne revolucije.

još

Partnerske kompanije

Saznajte više o kompanijama koje sačinjavaju grupu Samsung.

još

Rukovodstvo-Upoznajte ljude koji su odgovorni za rast kompanije Samsung.