Iznad. Profil kompanije Samsung

Profil kompanije Samsung za 2012. godinu

Mi u Samsungu verujemo da svi imamo ulogu u kreiranju boljeg života u svetu. Inspiraciju za današnjicu pronalazimo i u našoj prošlosti i u budućnosti. Bilo da se radi o tehnologiji ili čovečanstvu, uvek radimo na tome da doprinesemo sjajnijoj budućnosti.

  • Šema koja pokazuje kako se ukupna neto prodaja kompanije Samsung povećava do 220,1 milijarde dolara u 2010.
  • Šema koja pokazuje kako se ukupna sredstva kompanije Samsung povećavaju do 343,7 milijarde dolara u 2010.
  • Šema koja pokazuje kako se ukupna imovina kompanije Samsung povećava do 202,6 milijarde dolara u 2010.
  • Šema koja pokazuje kako se ukupno učesšće akcionara kompanije Samsung povećava do 141,1 milijardu dolara u 2010.
  • Šema koja pokazuje kako se ukupni neto prihod kompanije Samsung povećava do 21,2 milijardu dolara u 2010.
  • Šema koja pokazuje kako se broj zaposlenih u kompaniji Samsung povećava do 344 hiljade u 2010.

Finansijski pregled za 2012.

2007 Financial Overview
IZNOSI U MILIJARDAMA VONA DOLARA EVRA
Neto Prodaja* 274.275,60 247,5 185,1
Ukupna sredstva 434.985,80 384,3 287,8
Ukupna imovina 254.329,20 224,7 168,3
Ukupno učešće akcionara 180.656,60 159,6 119,5
Neto prihod* 20.316,30 18,3 13,7

[Iznosi u milijardama]

*Godišnji kurs vona / dolara: 1.108,09/1$. dolara / evra: 1/0,748€.
   vona / dolara od 30. marta 2012.: 1.132,00/1$. dolara / evra: 1/0,749€.

Rukovodstvo-Upoznajte ljude koji su odgovorni za rast kompanije Samsung.