Globalna nabavka

Tražimo potencijalne dobavljače koji će predvoditi budućnost sa kompanijom Samsung Electronics

Kao globalni lider na polju digitalne tehnologije kompanija Samsung Electronics prelazi u novo razdoblje razvoja proizvoda,
korporativne kulture i doprinosa globalnom društvu.
Kako bismo postigli ciljeve, shvatamo koliko je važno graditi veze i imati punu podršku prvoklasnih dobavljača.


Kompanija Samsung Electronics traži potencijalne globalne partnere koji koriste inovativne i jedinstvene tehnologije
radi saradnje i kreiranja novih poslovnih prilika.
Sa dobavljačima ćemo sarađivati radi postizanja zajedničkog cilja: da budemo najbolji na svetu.


Kliknite OVDE ako želite da postanete partner kompanije Samsung Electronics.
Zajedno ćemo kreirati budućnost digitalnog iskustva.
Dijagram koji ilustruje kako su Industry Vision, Partner Vision i Employer Vision suštinski bitni za Samsung Vision 2020

Povelja o etici kupovine

Mi, kupci koji rade za kompaniju Samsung Electronics shvatamo i prihvatamo svoju kritičnu ulogu u unapređivanju vrednosti za klijente.


U ovom važnom poduhvatu sve poslove sa dobavljačima obavljaćemo iskreno i sa integritetom u cilju zajedničkog rasta i prosperiteta. Takođe ćemo se pridržavati zakona, propisa i kodeksa u vezi sa poslovanjem.
Simbol kupovine

Samsung znak za kupovinu - „With Wish Will“

Kompanija Samsung Electronics će sarađivati sa dobavljačima radi postizanja najboljeg učinka
i težnje globalnom vrhu na osnovu ideologije uzajamnog delovanja i uspeha „Win-Win“ između kompanije Samsung Electronics i naših cenjenih dobavljača.