Kompanijom Samsung transparentno i odgovorno upravlja nezavisni upravni odbor koji je posvećen služenju glavnim akcionarima kompanije Samsung.

Oh-Hjun Kvon

 • Potpredsednik kompanije Samsung Electronics (od 2012. do danas)
 • Potpredsednik i direktor odeljenja Device Solutions pri kompaniji Samsung Electronics (od 2011. do danas)
 • Predsednik i direktor odeljenja Device Solutions pri kompaniji Samsung Electronics (od 2011. do 2011.)
 • Predsednik i direktor odeljenja za proizvodnju poluprovodnika pri kompaniji Samsung Electronics (od 2008. do 2011.)
 • Predsednik i direktor System LSI divizije pri kompaniji Samsung Electronics (od 2004. do 2008.)
 • Direktor odeljenja LSI Technology pri kompaniji Samsung Electronics (od 2000. do 2004.)
 • Direktor odeljenja ASIC Business pri kompaniji Samsung Electronics (od 1998. do 2000.)
Oh-Hyun Kwon

Bu-Keun Jun

 • Predsednik i glavni izvršni direktor pri kompaniji Samsung Electronics (od 2013. do danas)
 • Predsednik i direktor odeljenja Consumer Electronics (od 2012. do danas)
 • Direktor Consumer Electronics divizije (od 2012. do danas)
 • Direktor odeljenja Visual Display (od 2007. do 2011.)
 • Direktor tima za istraživanje i razvoj, odeljenje Visual Display (od 2003. do 2007.)
Boo-Keun Yoo

Džong-Kjun Šin

 • Predsednik i glavni izvršni direktor pri kompaniji Samsung Electronics (od 2013. do danas)
 • Predsednik i direktor odeljenja za informacione tehnologije i mobilne komunikacije (od 2012. do danas)
 • Direktor divizije za informacione tehnologije i mobilne komunikacije (od 2011. do 2012.)
 • Direktor odeljenja za mobilne komunikacije (od 2009. do 2011.)
 • Direktor tima za istraživanje i razvoj, poslovanje u oblasti mobilnih komunikacija (od 2006. do 2009.)
Jong-Kyun Shin

Sang-Hun Li

 • Predsednik i finansijski direktor, Služba za korporativno upravljanje (od 2012. do danas)
 • Direktor strateškog tima 1, Služba korporativne strategije kompanije Samsung (od 2010. do 2012.)
 • Direktor tima za podršku korporativnom upravljanju (od 2008. do 2010.)
 • Služba za strategiju i planiranje (od 2006. do 2008.)
Sang-Hoon Lee

Kvang-Su Song

 • Nezavisni direktor (od 2013. do danas)
 • Savetnik u advokatskoj kancelariji Kim & Chang (od 2007. do danas)
 • Glavni državni tužilac u Kancelariji vrhovnog tužioca (od 2003. do 2005.)
 • Glavni tužilac u Daegu Kancelariji visokog tužioca (od 2002. do 2003.)
 • Stariji tužilac, direktor biroa tužilaštva pri Ministarstvu pravde (od 2001. do 2002.)
Kwang-Soo Song

In-Ho Li

 • Nezavisni direktor (od 2010. do danas)
 • Korporativni savetnik Shinhan banke (od 2009. do 2011.)
 • Glavni izvršni direktor u Shinhan Financial Group (od 2005. do 2009.)
 • Predsednik i glavni izvršni direktor Shinhan banke (od 1999. do 2003.)
 • Direktor i zamenik predsednika (izvršni potpredsednik) Shinhan banke (od 1991. do 1999.)
In-Ho Lee

Bjeong-Dži Li

 • Nezavisni direktor (od 2012. do danas)
 • Profesor elektrotehnike na Nacionalnom univerzitetu u Seulu (od 1986. do danas)
 • Predsednik IEEE udruženja za komunikacije (od 2010. do 2011.)
 • Član Korejske komisije za komunikacije (od 2008. do 2010.)
 • Predsednik Korejskog udruženja za informacije i komunikacije (Korea Information and Communication Society – KICS) (od 2007. do 2007.)
 • Predsednik Korejskog udruženja obrazovanja u oblasti inženjerstva (Korea Society of Engineering Education – KSEE) (od 2003. do 2004.)
 • Vice-kancelar za istraživanje na Nacionalnom univerzitetu u Seulu (od 2000. do 2002.)
 • Član tehničkog osoblja u AT&T Bell laboratorijama (od 1984. do 1986.)
Byeong-Gi Lee

Han-Džung Kim

 • Nezavisni direktor (od 2012. do danas)
 • Predsednik Komiteta za strategiju CHA, predsednik Sistema zdravstva CHA (od 2012. do danas)
 • Profesor u penziji na Univerzitetu Jonsei (od 2012. do danas)
 • Predsednik Univerzitetskog sportskog saveza Koreje (od 2010. do 2012.)
 • Staratelj Korejskog saveta za Univerzitetsko obrazovanje (od 2008. do 2012.)
 • Rektor Univerziteta Jonsei (od 2008. do 2012.)
 • Predsednik upravnog odbora Korejskog udruženja za preventivnu medicinu (od 2006. do 2008.)
 • Profesor na katedri za preventivnu medicinu i javno zdravlje (od 1982. do 2012.)
Han-Joong Kim

Jun-Mi Kim

 • Nezavisni direktor (od 2013. do danas)
 • Dekan, Škola za postdiplomske međunarodne studije, ženski univerzitet Ewha (od 2011. do danas)
 • Profesor, Škola za postdiplomske međunarodne studije, ženski univerzitet Ewha (od 1997. do danas)
 • Predsednik Korejske asocijacije za međunarodni razvoj i saradnju (KAIDEC)(od 2011. do 2012.)
 • Dekan, Škola za postdiplomske međunarodne studije, ženski univerzitet Ewha (od 2005. do 2007.)
 • Gostujući profesor na Univerzitetu Braun (od 2003. do 2004.)
 • Gostujući profesor na Univerzitetu Harvard (od 1994. do 1994.)
 • Profesor na odseku za sociologiju, Univerzitet Južne Kalifornije (od 1987. do 1997.)
Eun-Mee Kim

Vrh


Godišnji izveštaji-Preuzmite Samsung godišnji izveštaj.
Naši izveštaji o održivosti-Preuzmite Izveštaje o održivosti kompanije Samsung da biste stekli detaljan uvid u naš učinak održivosti širom sveta.