"Kreativnost, saradnja i izvrsnost predstavljaju obeležje liderstva u kompaniji Samsung. Privlačeći najtalentovanije menadžere na svetu i neprestano razvijajući kulturu kompanije pružanja podrške menadžerima, gajimo inovativne ideje koje unapređuju tehnologiju, kreiraju nove proizvode i tržišta i poboljšavaju svakodnevni život naših korisnika.

Oh-Hyun Kwon Potpredsednik i Generalni direktor

Oh-Hyun Kwon

Potpredsednik i Generalni direktor

Otkako se Dr. Kvon priključio kompaniji Samsung Electronics u poslovanju sa poluprovodnicima 1985. godine, odigrao je ključnu ulogu u brzom napredovanju kompanije Samsung Electronics u ovoj delatnosti.

još

Upravni odbor

Kompanijom Samsung upravlja nezavisni upravni odbor koji je posvećen služenju glavnim akcionarima kompanije Samsung uz integritet i transparentnost.

još

Preuzmite izveštaj profila kompanije Samsung od 1995. do 2012. godine.
Preuzmite Izveštaj o održivosti kompanije Samsung da biste stekli detaljan uvid u naš učinak održivosti širom sveta.

Saznajte više o kompanijama koje sačinjavaju kompaniju Samsung.