Idi direktno na sadržaj


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Saznajte više
Open Galaxy S5 Key Visual

Vodič za filtriranje menija

Korišćenje Menija filtera na našoj Web lokaciji

Kao što je prikazano u prethodna tri slučaja, možete naučiti kako da se krećete unutar rezultata filtriranja na našoj Web lokaciji.
Kao primer smo uzeli našu Web stranicu za LED TV. Kliknite ovde da biste videli primer.

1. slučaj: Kako izabrati ili preskočiti rezultate filtriranja

1.1 Da biste koristili naš Meni filtera, pritisnite taster „Enter“ na tastaturi kada je fokus miša na rezultatima filtriranja.
Ako izaberete rezultate filtriranja, spremni ste za navigaciju kroz proizvode pomoću različitih filtera.

2.2 Da biste preskočili rezultate filtriranja i prešli direktno na meni Odgovarajući proizvodi, pritisnite taster „Tab“.

1. slučaj

Filter Results, highlighting each section(Filter results, sub menu, filter, filter menu, and matching products) and filter results in red

2. slučaj: Kako izabrati podmeni ili preći na sledeći filter

2.1 Da biste izabrali podmeni (na primer, „Tip TV-a“), pritisnite taster „Enter“.

2.2 Da biste prešli u sledeći filter unutar izabranog podmenija, pritiniste tastere sa „strelicom“.

2. slučaj

Filter Results, highlighting Sub menu (TV Type)

3. slučaj: Kako izabrati ili preskočiti stavke unutar filtera

3.1 Da biste izabrali filter, pritisnite taster razmaknice. Ako izaberete filter (na primer, LCD TV), proizvodi iz vašeg izbora filtera biće prikazani u odeljku stranice za odgovarajuće proizvode.

3.2 Da biste preskočili podmenije ili filtere, pritisnite taster „Tab“ i na taj način prebacite fokus na sledeći podmeni. (na primer, fokus se premešta sa podmenija „Tip TV-a“ na „Istaknuti tip TV-a“.)

3.3. Posle poslednjeg menija filtera, fokus se premešta na meni sa odgovarajućim proizvodima.

3. slučaj

Filter Results, showing how to skip to the next sub menu