Idi direktno na sadržaj


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Saznajte više
Open Galaxy S5 Key Visual

Vodič za globalnu navigaciju

Korišćenje opšte trake za navigaciju na našoj Web lokaciji

1. slučaj: Kako pronaći podmenije ili preći na sledeću stavku na našoj opštoj traci za navigaciju

Da biste pronašli podmenije stavke na našoj opštoj traci za navigaciju, pritisnite taster „Enter“ ili taster sa „strelicom nadole“ kada je fokus tastature na stavki.
Na primer, da biste pronašli podmenije stavke „POTROŠAČ“, pritisnite „Enter“ ili taster sa „strelicom nadole“ kada je fokus tastature na „POTROŠAČ“. Pronaći ćete 8 podmenija kao što su „Mobilni Uređaji“, „TV/Audio/Video“, itd.

1.2 Da biste prešli na sledeću stavku na našoj opštoj traci za navigaciju, pritisnite „Tab“ ili taster sa „strelicom nadesno“ kada je fokus tastature na jednoj od stavki Trake .
Na primer, da biste prešli na sledeću stavku posle stavke „POTROŠAČ“, pritisnite „Tab“ ili taster sa „strelicom nadesno“. (Ako ste već pregledali podmenije, pritisnite taster „Esc“ a zatim pritisnite „Tab“ ili taster sa „strelicom nadesno“.) Fokus tastature biće sada na stavki „POTROŠAČ“.

1. slučaj

Global Navigation Bar, highlighting Products menu

2. slučaj: Kako pronaći tipove proizvoda ili preći na sledeći podmeni naše opšte trake za navigaciju 

2.1 Da biste pronašli tipove proizvoda podmenija, pritisnite taster „Enter“ ili taster sa „strelicom nadole“ kada je fokus tastature na podmeniju.
Na primer, da biste pronašli tipove proizvoda za „Mobilni Uređaji“, pritisnite taster „Enter“ ili taster sa „strelicom nadole“ kada je fokus tastature na „Mobilni Uređaji“. Pronaći ćete 3 proizvoda kao što su „Mobilni telefoni“, „Smart“ i „Tablet“.

2.2 Da biste prešli na sledeći tip proizvoda u podmeniju na našoj traci za opštu navigaciju, pritisnite taster „Tab“ ili tastere sa „strelicom“.
Na primer, da biste prešli na sledeći tip proizvoda posle stavke „Mobilni telefoni“, pritisnite taster „Tab“ ili taster sa „strelicom nadesno“. Fokus tastature biće sada na stavki „Smart“.

2.3 Da biste prešli na sledeći podmeni na našoj traci za opštu navigaciju, pritisnite taster „Tab“ na poslednjem tipu proizvoda.
Na primer, da biste prešli na sledeći podmeni posle stavke „Mobilni Uređaji“, pritisnite taster „Tab“. Fokus tastature biće na stavki „TV/Audio/Video“.

2. slučaj

Global Navigation Bar, highlighting Mobile Devices menu

3. slučaj: Kako pronaći detaljne informacije o tipu proizvoda ili izaći iz naše opšte trake za navigaciju

3.1 Da biste pronašli detaljne informacije o tipu proizvoda pritisnite taster „Enter“ kada je fokus tastature na tipu proizvoda. Naći ćete se na stranici tipa proizvoda po vašem izboru.
Na primer, da biste pronašli detaljne informacije o stavki „Mobilni telefoni“, pritisnite taster „Enter“ kada je fokus tastature na stavki „Mobilni telefoni“. Naći ćete se na stranici za podtip proizvoda „Mobilni telefoni“. Kliknite ovde da biste videli rezultat.

3.2. Da biste izašli iz naših opštih menija za navigaciju, možete pritisnuti taster „Esc“ u bilo kom trenutku.

3. slučaj

Global Navigation Bar, highlighting Mobile Phones menu