Muškarac drži Samsung kabl i adapter

USB kablovi za prenos podataka

Adapteri

  • Adapteri za povezivanje. Mnogi adapteri povezuju digitalne portove dizajnirane za jedan standard sa portovima različitog standarda. Oni se lako prepoznaju po različitim konektorima na krajevima. Čest primer je VGA-u-HDMI adapter koji na jednom kraju ima priključak u obliku slova D sa više pinova a na drugom trapezoidni priključak. Ne mešajte ovaj tip adaptera sa običnim kablom koji na oba kraja ima iste vrste konektora (iako ponekad u muškim i ženskim varijantama).

  • Adapteri za napajanje. Adapteri za napajanje ili adapteri za naizmeničnu struju prevode naizmeničnu struju koja dolazi iz električne utičnice u direktnu struju koja pokreće računar ili druge uređaje. Možete da ih prepoznate po pravougaonom kućištu (ili „cigli“) na kablu koji se na jednom kraju završava utikačem sa dva ili tri jezička. Adapteri za kola su dizajnirani tako da dobijaju napajanje od automobilskog akumulatora pa se završavaju glomaznim utikačem koji može da se utakne u automobilski upaljač za cigarete. Avionski adapteri iskorišćavaju EmPower standard ugrađen u sedišta aviona i koriste okrugle konektore.

  • Dongl uređaji. Termin dongl opisuje poseban tip adaptera, kompaktan uređaj sa dva konektora između kojih ne postoji kabl. U kućištu dongl uređaja se nalazi elektronika koja obrađuje signal dok ide od jednog kraja ka drugom. Dobar primer je LAN dongl (pogledajte ispod). Ako uređaj zahteva dongl, dongl se obično isporučuje u pakovanju uređaja.

Ethernet adapteri i LAN dongl uređaji

Mikro HDMI-u-VGA adapteri

Popularne kategorije