R01 R0101 rs 04110200 EC-ES90ZZBPBE3
 • SAMSUNG ES90 1 Prethodna Strana CrnaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_530_Front_black?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_530_Front_black18001200370370#00000013643542
 • SAMSUNG ES90 2 Prethodna Strana CrnaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_531_Front_black?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_531_Front_black18001200370370#00000013643550
 • SAMSUNG ES90 3 Desni Ugao CrnaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_532_Right-Angle_black?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_532_Right-Angle_black18001200370370#00000013643556
 • SAMSUNG ES90 4 Desni Ugao CrnaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_533_Right-angle_black?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_533_Right-angle_black18001200370370#00000013643570
 • SAMSUNG ES90 5 Levi Ugao CrnaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_534_Left-angle_black?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_534_Left-angle_black18001200370370#00000013643571
 • SAMSUNG ES90 6 Levi Ugao CrnaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_535_Left-angle_black?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_535_Left-angle_black18001200370370#00000013643581
 • SAMSUNG ES90 7 Nazad CrnaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_536_Back_black?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_536_Back_black18001200370370#00000013643587
 • SAMSUNG ES90 8 Dinamički CrnaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_537_Dynamic_black?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_537_Dynamic_black18001200370370#00000013643601
 • SAMSUNG ES90 9 Dinamički CrnaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_538_Dynamic_black?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_538_Dynamic_black18001200370370#00000013643608
 • SAMSUNG ES90 10 Dinamički CrnaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_539_Dynamic_black?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_539_Dynamic_black18001200370370#00000013643617
 • SAMSUNG ES90 11 Prethodna Strana PlavaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_509_Front_blue?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_509_Front_blue18001200370370#3355e713643619
 • SAMSUNG ES90 12 Prethodna Strana PlavaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_510_Front_blue?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_510_Front_blue18001200370370#3355e713643627
 • SAMSUNG ES90 13 Desni Ugao PlavaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_511_Right-Angle_blue?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_511_Right-Angle_blue18001200370370#3355e713643635
 • SAMSUNG ES90 14 Desni Ugao PlavaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_519_Right-Angle_blue?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_519_Right-Angle_blue18001200370370#3355e713643643
 • SAMSUNG ES90 15 Levi Ugao PlavaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_513_Left-angle_blue?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_513_Left-angle_blue18001200370370#3355e713643658
 • SAMSUNG ES90 16 Levi Ugao PlavaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_514_Left-angle_blue?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_514_Left-angle_blue18001200370370#3355e713643659
 • SAMSUNG ES90 17 Nazad PlavaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_515_Back_blue?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_515_Back_blue18001200370370#3355e713643673
 • SAMSUNG ES90 18 Dinamički PlavaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_516_Dynamic_blue?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_516_Dynamic_blue18001200370370#3355e713643678
 • SAMSUNG ES90 19 Dinamički PlavaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_517_Dynamic_blue?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_517_Dynamic_blue18001200370370#3355e713643687
 • SAMSUNG ES90 20 Dinamički PlavaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_518_Dynamic_blue?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_518_Dynamic_blue18001200370370#3355e713643697
 • SAMSUNG ES90 21 Prethodna Strana CrvenaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_516_Front_red?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_516_Front_red18001200370370#fb0b0c13643706
 • SAMSUNG ES90 22 Prethodna Strana CrvenaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_517_Front_red?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_517_Front_red18001200370370#fb0b0c13643707
 • SAMSUNG ES90 23 Desni Ugao CrvenaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_518_Right-Angle_red?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_518_Right-Angle_red18001200370370#fb0b0c13643721
 • SAMSUNG ES90 24 Desni Ugao CrvenaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_526_Right-angle_red?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_526_Right-angle_red18001200370370#fb0b0c13643726
 • SAMSUNG ES90 25 Levi Ugao CrvenaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_520_Left-angle_red?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_520_Left-angle_red18001200370370#fb0b0c13643735
 • SAMSUNG ES90 26 Levi Ugao CrvenaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_521_Left-angle_red?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_521_Left-angle_red18001200370370#fb0b0c13643745
 • SAMSUNG ES90 27 Nazad CrvenaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_522_Back_red?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_522_Back_red18001200370370#fb0b0c13643751
 • SAMSUNG ES90 28 Dinamički CrvenaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_523_Dynamic_red?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_523_Dynamic_red18001200370370#fb0b0c13643757
 • SAMSUNG ES90 29 Dinamički CrvenaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_524_Dynamic_red?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_524_Dynamic_red18001200370370#fb0b0c13643764
 • SAMSUNG ES90 30 Dinamički CrvenaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_525_Dynamic_red?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_525_Dynamic_red18001200370370#fb0b0c13643773
 • SAMSUNG ES90 31 Prethodna Strana SrebrnaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_523_Front_silver?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_523_Front_silver18001200370370#dbdbdb13643786
 • SAMSUNG ES90 32 Prethodna Strana SrebrnaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_524_Front_silver?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_524_Front_silver18001200370370#dbdbdb13643787
 • SAMSUNG ES90 33 Desni Ugao SrebrnaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_525_Right-Angle_silver?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_525_Right-Angle_silver18001200370370#dbdbdb13643801
 • SAMSUNG ES90 34 Desni Ugao SrebrnaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_533_Right-Angle_silver?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_533_Right-Angle_silver18001200370370#dbdbdb13643806
 • SAMSUNG ES90 35 Levi Ugao SrebrnaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_527_Left-angle_silver?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_527_Left-angle_silver18001200370370#dbdbdb13643815
 • SAMSUNG ES90 36 Levi Ugao SrebrnaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_528_Left-angle_silver?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_528_Left-angle_silver18001200370370#dbdbdb13643825
 • SAMSUNG ES90 37 Nazad SrebrnaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_529_Back_silver?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_529_Back_silver18001200370370#dbdbdb13643831
 • SAMSUNG ES90 38 Dinamički SrebrnaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_530_Dynamic_silver?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_530_Dynamic_silver18001200370370#dbdbdb13643837
 • SAMSUNG ES90 39 Dinamički SrebrnaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_531_Dynamic_silver?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_531_Dynamic_silver18001200370370#dbdbdb13643844
 • SAMSUNG ES90 40 Dinamički SrebrnaSAMSUNG ES90Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES90ZZBPBE3_532_Dynamic_silver?$L1-Gallery$rs_EC-ES90ZZBPBE3_532_Dynamic_silver18001200370370#dbdbdb13643853
#000000,#3355e7,#fb0b0c,#dbdbdbCrna,Plava,Crvena,Srebrna
SAMSUNG ES90 Prethodna Strana Plava

Sa funkcijama kao što su optički zum od 5x i rezolucijom od 14,2 megapiksela, ES90 je u stanju da zabeleži živopisne i detaljne slike

Zabeležite uspomene svakog dana

Karakteristike proizvoda

Vidi sve

Specifikacije

Vidi sve

Senzor slike

 • CCD senzor slike
 • Približno 14,2 megapiksela
 • Približno 14,4 megapiksela

Stabilizacija slike

 • DIS (Digitalna stabilizacija slike)

Fokusiranje

 • Kontrastni auto-fokus
 • Normalni režim: 80 cm ~ beskonačnosti (široki ugao), 100 cm ~ beskonačnosti (telefoto), Makro: 5 cm ~ 80 cm (široki ugao), Automatski makro: 5 cm ~ beskonačnosti (široki ugao), 100 cm ~ beskonačnosti (telefoto)

Ekspozicija

 • Program AE
 • Center Weighted / Multi / Spot

Objektiv

 • 4,9 ~ 24,5 mm (ekvivalentno 27 ~ 135 mm u formatu od 35 mm)
 • F3,5 ~ 5,9
 • Objektiv sa optičkim zumom od 5x
 • Režim za fotografije: 1 - 3x, režim reprodukcije: 1 - 12,5x

Ekran

 • LCD tip
 • 2,7"
 • 2,7" (6,9 cm) 230.000

Brzina okidača

 • Smart Auto: 1/8 ~ 1/2.000 sek., Program: 1 ~ 1/2.000 sek., Night: 8 ~ 1/2.000 sek., Fireworks: 2 sek.
Senzor slike
Vrsta senzora
Efektivni pikseli
Ukupan broj piksela
Objektiv
Žižna daljina
F No.
Optički zum
Digitalni zum
Stabilizacija slike
Režim
Ekran
Tip
Veličina
Funkcija
Fokusiranje
Tip
Opseg
Brzina okidača
Ekspozicija
Kontrola
Merni sistem