R01 R0101 rs 04110200 EC-ES95ZZBPWE3
 • SAMSUNG ES95 1 Prethodna strana CrnaSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_509_Front_black?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_509_Front_black18001200370370#00000016812132
 • SAMSUNG ES95 2 Dynamic1 blackSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_513_Front_black?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_513_Front_black18001200370370#00000016812168
 • SAMSUNG ES95 3 Desni ugao CrnaSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_511_Right-Angle_black?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_511_Right-Angle_black18001200370370#00000016812150
 • SAMSUNG ES95 4 Dinamički CrnaSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_517_Right-Angle_black?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_517_Right-Angle_black18001200370370#00000016812196
 • SAMSUNG ES95 5 Levi ugao CrnaSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_512_Left-Angle_black?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_512_Left-Angle_black18001200370370#00000016812158
 • SAMSUNG ES95 6 Nazad CrnaSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_510_Back_black?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_510_Back_black18001200370370#00000016812143
 • SAMSUNG ES95 7 Dinamički CrnaSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_515_Dynamic_black?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_515_Dynamic_black18001200370370#00000016812186
 • SAMSUNG ES95 8 Dinamički CrnaSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_514_Dynamic_black?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_514_Dynamic_black18001200370370#00000016812172
 • SAMSUNG ES95 9 Dinamički CrnaSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_516_Dynamic_black?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_516_Dynamic_black18001200370370#00000016812195
 • SAMSUNG ES95 10 Dinamički CrnaSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_518_Dynamic_black?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_518_Dynamic_black18001200370370#00000016812206
 • SAMSUNG ES95 11 Prethodna strana PinkSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_533_Front_pink?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_533_Front_pink18001200370370#ff7f8016812218
 • SAMSUNG ES95 12 Dinamički PinkSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_536_Front_pink?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_536_Front_pink18001200370370#ff7f8016812251
 • SAMSUNG ES95 13 Desni ugao PinkSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_534_Right-Angle_pink?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_534_Right-Angle_pink18001200370370#ff7f8016812231
 • SAMSUNG ES95 14 Dinamički PinkSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_540_Dynamic_pink?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_540_Dynamic_pink18001200370370#ff7f8016812276
 • SAMSUNG ES95 15 Levi ugao PinkSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_535_Left-Angle_pink?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_535_Left-Angle_pink18001200370370#ff7f8016812239
 • SAMSUNG ES95 16 Nazad PinkSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_542_Back_pink?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_542_Back_pink18001200370370#ff7f8016812226
 • SAMSUNG ES95 17 Dinamički PinkSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_538_Dynamic_pink?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_538_Dynamic_pink18001200370370#ff7f8016812264
 • SAMSUNG ES95 18 Dinamički PinkSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_537_Dynamic_pink?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_537_Dynamic_pink18001200370370#ff7f8016812255
 • SAMSUNG ES95 19 Dinamički PinkSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_539_Dynamic_pink?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_539_Dynamic_pink18001200370370#ff7f8016812274
 • SAMSUNG ES95 20 Dinamički PinkSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_541_Dynamic_pink?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_541_Dynamic_pink18001200370370#ff7f8016812284
 • SAMSUNG ES95 21 Prethodna strana CrvenaSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_523_Front_red?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_523_Front_red18001200370370#fb0b0c16812299
 • SAMSUNG ES95 22 Dinamički CrvenaSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_528_Dynamic_red?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_528_Dynamic_red18001200370370#fb0b0c16812338
 • SAMSUNG ES95 23 Desni ugao CrvenaSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_524_Right-Angle_red?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_524_Right-Angle_red30002000370370#fb0b0c16812300
 • SAMSUNG ES95 24 Desni ugao CrvenaSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_525_Right-Angle_red?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_525_Right-Angle_red18001200370370#fb0b0c16812314
 • SAMSUNG ES95 25 Levi ugao CrvenaSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_526_Left-Angle_red?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_526_Left-Angle_red18001200370370#fb0b0c16812319
 • SAMSUNG ES95 26 Nazad CrvenaSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_527_Back_red?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_527_Back_red18001200370370#fb0b0c16812328
 • SAMSUNG ES95 27 Dinamički CrvenaSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_530_Dynamic_red?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_530_Dynamic_red18001200370370#fb0b0c16812350
 • SAMSUNG ES95 28 Dinamički CrvenaSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_531_Dynamic_red?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_531_Dynamic_red18001200370370#fb0b0c16812357
 • SAMSUNG ES95 29 Dinamički CrvenaSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_529_Dynamic_red?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_529_Dynamic_red18001200370370#fb0b0c16812344
 • SAMSUNG ES95 30 Dinamički CrvenaSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_532_Dynamic_red?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_532_Dynamic_red18001200370370#fb0b0c16812366
 • SAMSUNG ES95 31 Prethodna strana BelaSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_516_Front_white?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_516_Front_white18001200370370#ffffff16812379
 • SAMSUNG ES95 32 Dinamički BelaSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_520_Dynamic_white?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_520_Dynamic_white18001200370370#ffffff16812408
 • SAMSUNG ES95 33 Desni ugao BelaSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_518_Right-Angle_white?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_518_Right-Angle_white18001200370370#ffffff16812394
 • SAMSUNG ES95 34 Dinamički BelaSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_524_Dynamic_white?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_524_Dynamic_white18001200370370#ffffff16812437
 • SAMSUNG ES95 35 Levi ugao BelaSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_519_Left-Angle_white?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_519_Left-Angle_white18001200370370#ffffff16812399
 • SAMSUNG ES95 36 Nazad BelaSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_517_Back_white?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_517_Back_white18001200370370#ffffff16812380
 • SAMSUNG ES95 37 Dinamički BelaSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_522_Dynamic_white?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_522_Dynamic_white18001200370370#ffffff16812424
 • SAMSUNG ES95 38 Dinamički BelaSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_521_Dynamic_white?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_521_Dynamic_white18001200370370#ffffff16812418
 • SAMSUNG ES95 39 Dinamički BelaSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_523_Dynamic_white?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_523_Dynamic_white18001200370370#ffffff16812430
 • SAMSUNG ES95 40 Dinamički BelaSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_EC-ES95ZZBPWE3_525_Dynamic_white?$L1-Gallery$rs_EC-ES95ZZBPWE3_525_Dynamic_white18001200370370#ffffff16812446
#000000,#ff7f80,#fb0b0c,#ffffffCrna,Ružičasta,Crvena,Bela
SAMSUNG ES95 Prethodna strana Crna

Snimite svet iz šireg ugla

Uz širokougaoni objektiv od 25 mm i funkciju Live Panorama, ES95 takođe poseduje senzor od 16,2 megapiskela i brzi objektiv sa otvorom blende od F2,5 kako biste mogli da snimate neverovatne fotografije

Karakteristike proizvoda

Vidi sve

Specifikacije

Vidi sve

Senzor slike

 • CCD senzor slike
 • Približno 16,1 megapiksela
 • Približno 16,6 megapiksela

Stabilizacija slike

 • DIS (Digitalna stabilizacija slike)

Fokusiranje

 • TTL automatsko fokusiranje (Multi AF, Center AF, Face Detection AF, Object Tracking AF, Smart Face Recognition AF)
 • • Normalno: 80 cm ~ beskonačnosti (široki ugao), 250 cm ~ beskonačnosti (telefoto) • Makro: 5 cm ~ 80 cm (široki ugao), 100 cm ~ 250 cm (telefoto) • Automatski makro: 5 cm ~ beskonačnosti (široki ugao), 100 cm ~ beskonačnosti (telefoto)

Ekspozicija

 • Program AE
 • Multi, Spot, Center Weighted, Face Detection AE

Objektiv

 • Samsung objektiv sa zumom od 5X f = 4,5 ~ 22,5 mm (ekvivalentno filmu od 35 mm: 25 ~ 125 mm)
 • F2,5 – 6,3
 • Objektiv sa optičkim zumom od 5x
 • • Režim za fotografije: 1,0x ~ 5,0x (optički x digitalni: 25,0x) • Režim reprodukcije: 1,0x ~ 14,4x (u zavisnosti od veličine slike)

Ekran

 • Tip TFT LCD ekrana
 • Veličina 2,7"
 • Ekran od 2,7" (67,5 mm) 230.000

Brzina okidača

 • • Smart Auto: 1/8 ~ 1/2000 sek. • Program: 1 ~ 1/2000 sek. • Night: 8 ~ 1/2000 sek.
Senzor slike
Vrsta senzora
Efektivni pikseli
Ukupan broj piksela
Objektiv
Žižna daljina
F No.
Optički zum
Digitalni zum
Stabilizacija slike
Režim
Ekran
Tip
Veličina
Funkcija
Fokusiranje
Tip
Opseg
Brzina okidača
Ekspozicija
Kontrola
Merni sistem