Vaši rezultati (21)

">

Tip

  • AE040JXEDEH/EU|AE090JNYDEH/EU|AR18HSFNCWKNEU|AR12HSSFAWKNEU|AE090JXEDGH/EU|AE090JXYDEH/EU|AE120JXEDGH/EU|AE120JXYDEH/EU|AE140JXEDEH/EU|AE140JXYDGH/EU|AE160JNYDGH/EU|AE160JXEDGH/EU|AE160JXYDGH/EU|AR09HSFNCWKNZE|AR09HSFSBWKNZE|AR09HSSFAWKNEU|AR12HSFNCWKNZE|AR12HSFSAWKNZE
  • AR12HQFSBWKNRB|AR09HQFSBWKNRB|AR18HQFSBWKNRB

Kapacitet hlađenja (Btu)

Karakteristike, specifikacije i vizuelni prikazi proizvoda su podložni promenama.
Dodatne informacije o eko dizajnu i energetskim nalepnicima : http://www.samsung.com/global/business/system-air-conditioner/energylabel/
Samsungovi klima uređaji koriste rashladno sredstvo R410A čiji je indeks potencijala globalnog zagrevanja veći od 150 (Izjava u skladu sa uredbom 517/2014).