Vaši rezultati (10)

Tip

Proširi

Kapacitet hlađenja (Btu)

Dodatne informacije o eko dizajnu i energetskim nalepnicima : http://www.samsung.com/global/business/system-air-conditioner/energylabel/
Samsungovi klima uređaji koriste rashladno sredstvo R410A čiji je indeks potencijala globalnog zagrevanja veći od 150 (Izjava u skladu sa uredbom 517/2014).