/

ML-1915

ML-1915

ML-1915 Štampaèi serije ML-1915 / 2525 su opremljeni da pruže veæu fleksibilnost štampanja, i pružaju opseg funkcija koji omoguæava vašu veæu produktivnost. To obuhvata funkciju Print Screen i AnyWeb Print tako da možete uèitati vaš ekran i odštampati ono što vidite jednim pritiskom tastera.

Odgovorno recikliranje baterija

 • Evropska direktiva o baterijama i akumulatorima nastoji da smanji uticaj baterija na okruženje i da podstakne recikliranje materijala od kojih su izrađene. Regulative za reciklažu baterija i akumulatora (punjivih baterija) su u UK uvedene 2009. Regulative za baterije za otpad imaju za cilj značajno povećanje prikupljanja i reciklaže korišćenih prenosivih baterija u UK sa 3% zabeleženih 2007. na 25% do 2012. godine, sa porastom do bar 45% do 2016.

 • Simbol baterije na proizvodu ili njegovom pakovanju ukazuje na to da ne sme da se odlaže sa običnim kućnim otpadom. Umesto toga, potrošač je dužan da odlaže baterije za otpad na naznačenom mestu prikupljanja radi reciklaže. Posebno sakupljanje i recikliranje baterija prilikom odlaganja doprinosi očuvanju prirodnih resursa i omogućava njihovu reciklažu na način koji štiti zdravlje ljudi i životno okruženje. Sveobuhvatna lista centara za reciklažu baterija može da se dobije na sledećoj adresi: www.recycle-more.co.uk

 • Svi Samsung proizvodi koji podležu Direktivi o baterijama su u skladu sa propisima UK za baterije i akumulatore. U skladu sa nacionalnim zakonom, SAMSUNG Electronics (UK) Ltd je član odobrene usklađene organizacije proizvođača baterija. Ova organizacija je zadužena za prikupljanje, rukovanje i odlaganje baterija u ime kompanije Samsung.

Funkcije

 • Samsung monohrmatski laserski štampaèi ML-1915 / 2525 

Izvođenje brzog štampanja

Izvođenje brzog štampanja
Sa opcijama brzine od 18 do 24 ppm i rezolucijom do 1200 x 600 dpi, serija ML-1915 / 2525 pruža fleksibilnost u ispunjavanju svih vaših dnevnih potreba za štampanjem. A sa vremenom štampanja prve strane kraæim od deset sekundi, neæete morati da èekate.

Opcije kertridža za potrebe vašeg budžeta

Opcije kertridža za potrebe vašeg budžeta
Serija Samsung ML-1915 / 2525 štampaèa takoðe nudi izbor potrošne opreme kako bi se odgovorilo na vaše potrebe protoka gotovine. Kertridži sa tonerom velikog kapaciteta, koji su idealni za velike korisnike, traju duže i obezbeðuju vam manje troškove po stranici. Opcionalno, kertridži sa tonerom malog kapaciteta su u prednosti zbog manjeg poèetnog rashoda.
Print Screen

Print Screen

Funkcija Print Screen predstavlja brz i jednostavan naèin za štampanje sadržaja vašeg ekrana, a posebno je korisna ukoliko rukujete velikim kolièinama informacija preuzetih sa Interneta. Možete povlaèiti zajedno web stranice, slike ili druge dokumente u posebne prozore na vašem ekranu i štampati ih sve zajedno u jednoj operaciji – umesto da ih obraðujete pojedinaèno. Sve što treba da uradite je da pritisnete dugme Print Screen na kontrolnoj tabli štampaèa. Funkcija Print Screen se može koristiti na dva naèina:

• Pritiskanjem dugmeta Print Screen na manje od dve sekunde štampa se sadržaj vašeg ekrana onakvog kako ga vidite.
• Pritiskanjem dugmeta Print Screen duže od dve sekunde štampa se samo aktivni prozor.

Moderan dizajn

Moderan dizajn
1. Spoljašnji poklopac Pored toga što doprinosi modernom izgledu, spoljašnji poklopac takoðe pomaže da se nivo buke smanji prilikom štampanja, èime se obezbeðuje tiho okruženje u uredu. 2. Kontrolna tabla Èista, uredna i laka za navigaciju za maksimalnu efikasnost. Ova serija ima dugme za ukljuèivanje/iskljuèivanje na gornjoj strani, zbog èega se lakše ukljuèuje/iskljuèuje. Pored toga, dugme Print Screen omoguæava brze i jednostavne otiske štampanja. 3. Ugraðena fioka kasete Stilizovana i praktièna. Ugraðena fioka kasete obezbeðuje kompaktan finiš i obezbeðuje da papir ne bude prašnjav i da bude èist, èime se garantuju pouzdani profesionalni otisci pri štampanju. 4. Stilizovan Sa svojom modernom spoljašnošæu, ova serija kolor laserskih štampaèa je dizajnirana da se savršeno uklapa u svako profesionalno poslovanje, èime se dodaje stilska nota.
AnyWeb Print

AnyWeb Print

Samsungov AnyWeb Print softver je još jedna korisna funkcija. Ona vam omoguæava izbor, povlaèenje i puštanje sadržaja sa razlièitih web stranica u novu prazni stranicu na ekranu, bez promene dimenzija ili drugog ureðivanja. AnyWeb Print je brz i jednostavan naèin prikupljanja informacija, a stranice koje kreirate možete snimati kao tiff ili pdf datoteke. One se mogu štampati pomoæu Print Screen dugmeta ili vašeg uobièajenog menija za štampanje. Tako da možete brzo i jednostavno štampati ono što vidite.

• AnyWeb Print softver vam omogućava da prikupljate podatke i efikasnije upravljate informacijama

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Dimenzije ML-1915/SEE

Pregled

 • Funkcija

  Štampanje

Štampa

 • Brzina (crno-belo)

  Do 18 ppm za A4 (19 ppm za Letter)

 • Rezolucija

  Do 1200 x 600 dpi efektivne rezolucije

 • Vreme štampanja prve stranice (crno-belo)

  Manje od 9 s (iz Ready Mode)

 • Emulacija

  SPL (Samsung Printer Language)

 • Dvostrano

  Priručnik

PRIKAŽI VIŠE SPECIFIKACIJAProširi

Rad sa papirom

 • Kapacitet i tipovi ulaza

  Kaseta za 250 listova, fioka za ručni unos 1 lista

 • Kapacitet i tip izlaza

  80 listova licem na dole, 1 list licem na gore

 • Veličina medijuma

  A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executive, Letter, Oficio, Folio, Legal, Custom

 • Tip medijuma

  Običan papir, tanak papir, obveznice, perforiran, pripremljeno za štampu, recikliran, koverte, slajdovi, nalepnice, kartice, čestitike, zaglavlje, debelo, pamuk, papir u boji, arhiva

Opšte karakteristike

 • Procesor

  150 MHz

 • Memorija/skladište

  8 MB

 • Kompatibilnost operativnog sistema

  Windows 2000 / XP / Vista / 2003 Server / 2008 Server / 7, različiti Linux OS, Mac OS X 10,3 - 10,6

 • Interfejs

  Kompatibilan sa USB 2.0

 • Nivo buke

  Manje od 49 dBA (Štampa) Manje od 26 dBA (Pripravnost)

 • Radni ciklus, mesečni

  Do 10.000 stranica

 • Dimenzije (ŠxDxV)

  360 x 389 x 197 mm (14,2" x 15,3" x 7,8")

 • Težina

  7,25 kg (15,98 lbs)

Potrošni materijal

 • Radni vek

  Standard:Prosečan kapacitet kertridža 1.500 standardnih stranicaVisok kapacitet:Prosečan kapacitet kertridža 2.500 standardnih stranica (isporučuje se starter kertridžom sa tonerom za 700 stranica)

 • Tip

  Jednodelni kertidž

 • Kôd modela

  MLT-D1052S, MLT-D1052L

PodrškaNajnovija ažuriranja

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING