/

CLT-C4092S Cyan Toner
(1,000 pages)

CLT-C4092S

CLT-C4092S Cyan Toner (1,000 pages)

Odgovorno recikliranje baterija

 • Evropska direktiva o baterijama i akumulatorima nastoji da smanji uticaj baterija na okruženje i da podstakne recikliranje materijala od kojih su izrađene. Regulative za reciklažu baterija i akumulatora (punjivih baterija) su u UK uvedene 2009. Regulative za baterije za otpad imaju za cilj značajno povećanje prikupljanja i reciklaže korišćenih prenosivih baterija u UK sa 3% zabeleženih 2007. na 25% do 2012. godine, sa porastom do bar 45% do 2016.

 • Simbol baterije na proizvodu ili njegovom pakovanju ukazuje na to da ne sme da se odlaže sa običnim kućnim otpadom. Umesto toga, potrošač je dužan da odlaže baterije za otpad na naznačenom mestu prikupljanja radi reciklaže. Posebno sakupljanje i recikliranje baterija prilikom odlaganja doprinosi očuvanju prirodnih resursa i omogućava njihovu reciklažu na način koji štiti zdravlje ljudi i životno okruženje. Sveobuhvatna lista centara za reciklažu baterija može da se dobije na sledećoj adresi: www.recycle-more.co.uk

 • Svi Samsung proizvodi koji podležu Direktivi o baterijama su u skladu sa propisima UK za baterije i akumulatore. U skladu sa nacionalnim zakonom, SAMSUNG Electronics (UK) Ltd je član odobrene usklađene organizacije proizvođača baterija. Ova organizacija je zadužena za prikupljanje, rukovanje i odlaganje baterija u ime kompanije Samsung.

CLT-C4092S Cyan Toner
(1,000 pages)

Funkcije

 • Kertridž sa tonerom u boji

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Pregled

 • Kertridž sa tonerom u boji

  Kertridž sa tonerom u boji

Opšte karakteristike

 • Kompatibilnost

  CLP-310 / 315, CLX-317 / 3175

 • Kapacitet strana

  U proseku 1.000 standardnih strana

PRIKAŽI VIŠE SPECIFIKACIJAProširi

Jedinična kutija

 • Dimenzije jedinične kutije (ŠxDxV)

  340 x 196 x 76 mm

 • Težina jedinične kutije (kertridž+uložak+kutija+drugi materijali za pakovanje (npr. PE kesa))

  855,2 g

 • Težina jediničnog kertridža (samo kertridž)

  500 g

 • Težina jedinične kutije (samo kutija)

  290 g

 • Težina uloška jedinične kutije

  50 g

 • Težina drugog materijala za pakovanje jedinične kutije (npr. PE kesa)

  15,2 g

Master kutija

 • Dimenzije master kutije (ŠxDxV)

  456 x 415 x 301 mm

 • Broj jedinica u master kutiji

  4 ea

 • Težina master kutije (kertridž+uložak+kutija+drugi materijali za pakovanje (npr. PE kesa))

  4.920,8 g

 • Težina master kutije (samo kutija)

  1.500 g

 • Težina uloška master kutije

  116 g

Paleta

 • Dimenzije (ŠxDxV)
  Paleta

  912 x 1.245 x 125 mm

 • Broj paleta u kontejneru (kontejner od 20 i 40 stopa)

  6.000 mm: 2 x 3 x 6 sloj = 36/paleta
  12.000 mm: 2 x 3 x 6 sloj = 36/paleta

 • Broj master kutija na paleti (kontejner od 20 i 40 stopa)

  6.000 mm: 36 x 10 = 360 celo pakovanje
  12.000 mm: 36 x 22 = 792 celo pakovanje

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING