/

ML-2250D5 Crni Toner
(5,000 pages)

ML-2250D5

ML-2250D5 Crni Toner (5,000 pages)

Odgovorno recikliranje baterija

 • Evropska direktiva o baterijama i akumulatorima nastoji da smanji uticaj baterija na okruženje i da podstakne recikliranje materijala od kojih su izrađene. Regulative za reciklažu baterija i akumulatora (punjivih baterija) su u UK uvedene 2009. Regulative za baterije za otpad imaju za cilj značajno povećanje prikupljanja i reciklaže korišćenih prenosivih baterija u UK sa 3% zabeleženih 2007. na 25% do 2012. godine, sa porastom do bar 45% do 2016.

 • Simbol baterije na proizvodu ili njegovom pakovanju ukazuje na to da ne sme da se odlaže sa običnim kućnim otpadom. Umesto toga, potrošač je dužan da odlaže baterije za otpad na naznačenom mestu prikupljanja radi reciklaže. Posebno sakupljanje i recikliranje baterija prilikom odlaganja doprinosi očuvanju prirodnih resursa i omogućava njihovu reciklažu na način koji štiti zdravlje ljudi i životno okruženje. Sveobuhvatna lista centara za reciklažu baterija može da se dobije na sledećoj adresi: www.recycle-more.co.uk

 • Svi Samsung proizvodi koji podležu Direktivi o baterijama su u skladu sa propisima UK za baterije i akumulatore. U skladu sa nacionalnim zakonom, SAMSUNG Electronics (UK) Ltd je član odobrene usklađene organizacije proizvođača baterija. Ova organizacija je zadužena za prikupljanje, rukovanje i odlaganje baterija u ime kompanije Samsung.

ML-2250D5 Crni Toner
(5,000 pages)

Funkcije

 • ML-2550D5 je predviđen za rad sa SAMSUNG laserskim štampačima sa kojima obezbeđuje optimalno štampanje tekstualnog i slikovnog sadržaja.
 • ML- 2550D5 kertridž za štampanje pruža profesionalan kvalitet laserskog štampanja koje predstavlja sjajan izbor za sve potrebe za štampanjem, imajući u vidu vrhunske detalje i kvalitet skale sivih tonova koji obezbeđuju upečatljive, podsticajne dokumente.
 • Ovo je robusno rešenje koje može da odgovori na zahteve štampanja malih grupa.
 • Rezultati štampanja učvršćuju ugled kompanije Samsung kao lidera u oblasti laserskog štampanja

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Pregled

 • Kertridž sa tonerom u boji

  ML-2550D5 je predviđen za rad sa SAMSUNG laserskim štampačima sa kojima obezbeđuje optimalno štampanje tekstualnog i slikovnog sadržaja. ML- 2550D5 kertridž za štampanje pruža profesionalan kvalitet laserskog štampanja koje predstavlja sjajan izbor za sve potrebe za štampanjem, imajući u vidu vrhunske detalje i kvalitet skale sivih tonova koji obezbeđuju upečatljive, podsticajne dokumente. Ovo je robusno rešenje koje može da odgovori na zahteve štampanja malih grupa. Rezultati štampanja učvršćuju ugled kompanije Samsung kao lidera u oblasti laserskog štampanja

Opšte karakteristike

 • Kompatibilnost

  ML-2250 / 2251N / 2252W

 • Kapacitet strana

  U proseku 5.000 standardnih strana
  Deklarisan radni vek kertridža u skladu sa ISO / IEC 19752

PRIKAŽI VIŠE SPECIFIKACIJAProširi

Jedinična kutija

 • Dimenzije jedinične kutije (ŠxDxV)

  338 x 206 x 129 mm

 • Težina jedinične kutije (kertridž+uložak+kutija+drugi materijali za pakovanje (npr. PE kesa))

  1.180 g

 • Težina jediničnog kertridža (samo kertridž)

  930 g

 • Težina jedinične kutije (samo kutija)

  250 g

Master kutija

 • Dimenzije master kutije (ŠxDxV)

  422 x 353 x 290 mm

 • Broj jedinica u master kutiji

  4

Paleta

 • Dimenzije (ŠxDxV)
  Paleta

  6.000 mm kontejne: 2 x 2 x 7 sloj = 28/paleta (2.352 komplet)
  12.000 mm kontejner: 2 x 2 x 7 sloj = 28/paleta (4.816 komplet)

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING