Idi direktno na sadržaj


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Saznajte više
Open Galaxy S5 Key Visual

Preuzmite novi sadržaj pomoću USB memorije

  • 1. Posetite Web lokaciju Samsung.com.
  • 2. Izaberite stavku sadržaja na stranici za preuzimanje sadržaja.
  • 3. Preuzmite sadržaj na USB memoriju.
  • 4. Priključite USB uređaj u USB priključak na bočnoj strani televizora.
  • 5. Idite u „Biblioteku sadržaja“ > „Upravljanje sadržajem“ > „USB“.
  • 6. Videćete podstavku sadržaja koji ste preuzeli.
  • 7. Izaberite stavku sadržaja, a zatim pritisnite taster „Enter“.
  • 8. Možete reprodukovati izabranu stavku sadržaja ili je kopirati u memoriju televizora.

*Možda nećete moći da kopirate sadržaj na televizor ako u memoriji nije ostalo dovoljno slobodnog prostora.

Sav sadržaj sa Web lokacije www.samsung.com je besplatan.
Međutim, dodatnim igrama dostupnim na Web lokaciji www.nurisam.com biće određena cena u skladu sa određenom politikom dobavljača.