R01 R0101 rs 01016600 SM-P6000ZKASEE
 • SM-P600 1 Prethodna Strana CrnaSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000215988_Front_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000215988_Front_black30002000370370#00000031737674
 • SM-P600 2 Prethodna Strana CrnaSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000215997_Front_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000215997_Front_black30002000370370#00000031737678
 • SM-P600 3 Nazad CrnaSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000216006_Back_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000216006_Back_black30002000370370#00000031737687
 • SM-P600 4 Nazad CrnaSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000216015_Back_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000216015_Back_black30002000370370#00000031737695
 • SM-P600 5 L Perspective BlackSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000216024_L-Perspective_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000216024_L-Perspective_black30002000370370#00000031737701
 • SM-P600 6 R Perspective BlackSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000216033_R-Perspective_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000216033_R-Perspective_black30002000370370#00000031737715
 • SM-P600 7 Top BlackSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000216042_Top_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000216042_Top_black30002000370370#00000031737716
 • SM-P600 8 Dugmad CrnaSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000216051_Bottom_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000216051_Bottom_black30002000370370#00000031737726
 • SM-P600 9 L Perspective BlackSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000216060_L-Perspective_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000216060_L-Perspective_black30002000370370#00000031737732
 • SM-P600 10 R Perspective BlackSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000216069_R-Perspective_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000216069_R-Perspective_black30002000370370#00000031737746
 • SM-P600 11 Levo CrnaSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000216078_Left_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000216078_Left_black30002000370370#00000031737753
 • SM-P600 12 Desno CrnaSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000216087_Right_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000216087_Right_black30002000370370#00000031737762
 • SM-P600 13 Pen BlackSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000216096_Pen_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000216096_Pen_black30002000370370#00000031737768
 • SM-P600 14 Dinamički CrnaSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000216105_Dynamic_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000216105_Dynamic_black30002000370370#00000031737774
 • SM-P600 15 Dinamički CrnaSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000216115_Dynamic_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000216115_Dynamic_black30002000370370#00000031737783
 • SM-P600 16 Dinamički CrnaSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000216125_Dynamic2_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000216125_Dynamic2_black30002000370370#00000031737795
 • SM-P600 17 Pen Detail BlackSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000216135_Pen-Detail_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000216135_Pen-Detail_black30002000370370#00000031737803
 • SM-P600 18 Pen Detail BlackSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000216145_Pen-Detail_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000216145_Pen-Detail_black30002000370370#00000031737807
 • SM-P600 19 Combi BlackSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000216155_Combi_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000216155_Combi_black30002000370370#00000031737815
 • SM-P600 20 Set BlackSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000216165_Set_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000216165_Set_black30002000370370#00000031737824
 • SM-P600 21 Prethodna Strana BelaSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000216175_Front_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000216175_Front_white30002000370370#ffffff31737835
 • SM-P600 22 Prethodna Strana BelaSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000216184_Front_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000216184_Front_white30002000370370#ffffff31737836
 • SM-P600 23 Nazad BelaSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000216193_Back_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000216193_Back_white30002000370370#ffffff31737850
 • SM-P600 24 Nazad BelaSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000216202_Back_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000216202_Back_white30002000370370#ffffff31737855
 • SM-P600 25 L Perspective WhiteSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000216211_L-Perspective_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000216211_L-Perspective_white30002000370370#ffffff31737864
 • SM-P600 26 R Perspective WhiteSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000216220_R-Perspective_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000216220_R-Perspective_white30002000370370#ffffff31737874
 • SM-P600 27 Top WhiteSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000216229_Top_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000216229_Top_white30002000370370#ffffff31737876
 • SM-P600 28 Dugmad BelaSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000216238_Bottom_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000216238_Bottom_white30002000370370#ffffff31737884
 • SM-P600 29 L Perspective WhiteSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000216247_L-Perspective_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000216247_L-Perspective_white30002000370370#ffffff31737897
 • SM-P600 30 R Perspective WhiteSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000216256_R-Perspective_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000216256_R-Perspective_white30002000370370#ffffff31737903
 • SM-P600 31 Levo BelaSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000216265_Left_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000216265_Left_white30002000370370#ffffff31737913
 • SM-P600 32 Desno BelaSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000216274_Right_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000216274_Right_white30002000370370#ffffff31737919
 • SM-P600 33 Pen WhiteSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000216283_Pen_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000216283_Pen_white30002000370370#ffffff31737928
 • SM-P600 34 Dinamički BelaSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000216292_Dynamic_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000216292_Dynamic_white30002000370370#ffffff31737938
 • SM-P600 35 Dinamički BelaSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000216302_Dynamic_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000216302_Dynamic_white30002000370370#ffffff31737947
 • SM-P600 36 Dinamički BelaSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000216312_Dynamic2_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000216312_Dynamic2_white30002000370370#ffffff31737948
 • SM-P600 37 Pen Detail WhiteSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000216322_Pen-Detail_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000216322_Pen-Detail_white30002000370370#ffffff31737962
 • SM-P600 38 Pen Detail WhiteSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000216332_Pen-Detail_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000216332_Pen-Detail_white30002000370370#ffffff31737967
 • SM-P600 39 Combi WhiteSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000216342_Combi_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000216342_Combi_white30002000370370#ffffff31737976
 • SM-P600 40 Set WhiteSM-P600Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6000ZKASEE_000216352_Set_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6000ZKASEE_000216352_Set_white30002000370370#ffffff31737986
#000000,#ffffffCrna,Bela
SM-P600 Prethodna Strana Crna

Oblikuj svoj život

• Najbolji doživljaj gledanja
• Magazine Style UX- Kao da gledate naslovnu stranu časopisa
• Više prozora za više istovremenih poslova

U bojiCrna Bela 

Karakteristike proizvoda

Vidi sve

Specifikacije

Vidi sve

Tip mreže

 • SAMO PODACI O TABLET UREĐAJU
 • 802.11a/b/g/n/ac dostupan
 • Wi-Fi Direct dostupan
 • Bluetooth 4.0: HSP, GAP, SPP, AVRCP, OPP, PAN, HID, A2DP, DI
 • Podrška za DLNA, MHL 2.0
 • Podrška za KIES, KIES Air

Ekran

 • WQXGA tehnologija super bistrog LCD-a
 • Dubina boje 16 miliona
 • Veličina 10,1"
 • Rezolucija: 2560 x 1600
 • S Pen: da

Memorija

 • 16 / 32 / 64 GB memorije, u zavisnosti od tržišta

Senzori

 • Akcelerometar, geo-magnetski, žiroskopski, RGB osvetljenje, Holov senzor dostupni

Boja

 • Crna / klasična bela, u zavisnosti od tržišta

Baterija

 • 8.220 mAh standardna baterija
 • Do 9 sati korišćenja Interneta (WI-FI)

OS

 • Podrška za Android

Chipset

 • Octa dostupna
 • Brzina procesora veliko jezgro 1,9 GHz četvorostruko + malo jezgro 1,3 GHz četvorostruko

Kamera

 • CMOS, 2 MP rezolucija fotoaparata u megapikselima (na prednjoj strani)
 • CMOS, 8 MP rezolucija fotoaparata u megapikselima (na zadnjoj strani)
 • LED blic (1 EA)
 • Automatski fokus dostupan

Fizička specifikacija

 • Dimenzije 243,1 x 171,4 x 7,9 mm (V x Š x D)
 • Težina 540 g

Povezivanja

 • USB 2.0
 • Stereo priključak za slušalice veličine 3,5 mm
 • Slot za MicroSD eksternu memoriju (do 64 GB)
 • Micro USB (5,3 V, 2 A) konektor
 • MHL tehnologija je dostupna
Tip mreže
Infra
Wi-Fi
Wi-Fi Direct
Bluetooth profili
Connectivity Support
Sinhronizacija sa PC-jem
OS
Ekran
Tip ekrana
Broj boja
Veličina
Rezolucija
S Pen
Chipset
Tip procesora
CPU brzina
Memorija
Kamera
Rezolucija prednje kamere
Camera Resolution(Rear)
Blic
Automatski fokus
Senzori
Fizička specifikacija
Dimenzije (VxŠxD)
Težina
Boja
Povezivanja
USB
Slušalice
Utor za memorijsku karticu
Priključak
MHL
Baterija
Standardna baterija
Vreme korišćenja interneta (Wi-Fi)

Slični proizvodi

Vidi sve

SM-P905 Prethodna Strana Crna

Galaxy NotePRO 12.2
LTE

SM-P9050ZWASEE

SM-P900 Prethodna Strana Crna

Galaxy NotePRO 12.2
Wi-Fi

SM-P9000ZKASEE

SM-P605 Prethodna Strana Crna

Galaxy Note 10.1
2014 Edition 3G

SM-P6050ZWASEE

Gde kupiti

SM-N9005 Prethodna Strana Crna

Galaxy Note 3

SM-N9005ZKESEE

Iz prodavnice aplikacija

Vidi sve

Prikaži po

Aktuelno i novo

Izdvajamo iz ponude