R01 R0101 rs 01016600 SM-P6050ZWASEE
 • SM-P605 1 Prethodna Strana CrnaSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215612_Front_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215612_Front_black30002000370370#00000031737264
 • SM-P605 2 Prethodna Strana CrnaSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215621_Front_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215621_Front_black30002000370370#00000031737272
 • SM-P605 3 Nazad CrnaSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215630_Back_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215630_Back_black30002000370370#00000031737278
 • SM-P605 4 Nazad CrnaSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215639_Back_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215639_Back_black30002000370370#00000031737292
 • SM-P605 5 L-Perspective blackSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215648_L-Perspective_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215648_L-Perspective_black30002000370370#00000031737293
 • SM-P605 6 R-Perspective blackSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215657_R-Perspective_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215657_R-Perspective_black30002000370370#00000031737303
 • SM-P605 7 Top blackSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215666_Top_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215666_Top_black30002000370370#00000031737309
 • SM-P605 8 Bottom blackSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215675_Bottom_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215675_Bottom_black30002000370370#00000031737323
 • SM-P605 9 L-Perspective blackSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215684_L-Perspective_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215684_L-Perspective_black30002000370370#00000031737330
 • SM-P605 10 R-Perspective blackSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215695_R-Perspective_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215695_R-Perspective_black30002000370370#00000031737339
 • SM-P605 11 Levo CrnaSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215704_Left_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215704_Left_black30002000370370#00000031737347
 • SM-P605 12 Dinamički CrnaSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215713_Right_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215713_Right_black30002000370370#00000031737351
 • SM-P605 13 Pen blackSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215722_Pen_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215722_Pen_black30002000370370#00000031737361
 • SM-P605 14 Dinamički CrnaSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215731_Dynamic_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215731_Dynamic_black30002000370370#00000031737367
 • SM-P605 15 Dinamički CrnaSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215741_Dynamic_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215741_Dynamic_black30002000370370#00000031737376
 • SM-P605 16 Dinamički CrnaSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215751_Dynamic2_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215751_Dynamic2_black30002000370370#00000031737388
 • SM-P605 17 Pen-Detail blackSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215761_Pen-Detail_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215761_Pen-Detail_black30002000370370#00000031737396
 • SM-P605 18 Pen-Detail blackSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215771_Pen-Detail_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215771_Pen-Detail_black30002000370370#00000031737400
 • SM-P605 19 Combi blackSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215781_Combi_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215781_Combi_black30002000370370#00000031737408
 • SM-P605 20 Set blackSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215791_Set_black?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215791_Set_black30002000370370#00000031737417
 • SM-P605 21 Prethodna Strana BelaSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215801_Front_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215801_Front_white30002000370370#ffffff31737428
 • SM-P605 22 Prethodna Strana BelaSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215810_Front_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215810_Front_white30002000370370#ffffff31737429
 • SM-P605 23 Nazad BelaSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215819_Back_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215819_Back_white30002000370370#ffffff31737443
 • SM-P605 24 Back whiteSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215828_Back_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215828_Back_white30002000370370#ffffff31737448
 • SM-P605 25 L-Perspective whiteSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215837_L-Perspective_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215837_L-Perspective_white30002000370370#ffffff31737457
 • SM-P605 26 R-Perspective whiteSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215846_R-Perspective_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215846_R-Perspective_white30002000370370#ffffff31737467
 • SM-P605 27 Top whiteSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215855_Top_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215855_Top_white30002000370370#ffffff31737469
 • SM-P605 28 Bottom whiteSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215864_Bottom_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215864_Bottom_white30002000370370#ffffff31737477
 • SM-P605 29 L-Perspective whiteSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215873_L-Perspective_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215873_L-Perspective_white30002000370370#ffffff31737486
 • SM-P605 30 R-Perspective whiteSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215882_R-Perspective_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215882_R-Perspective_white30002000370370#ffffff31737497
 • SM-P605 31 Levo BelaSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215891_Left_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215891_Left_white30002000370370#ffffff31737507
 • SM-P605 32 Desno BelaSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215900_Right_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215900_Right_white30002000370370#ffffff31737509
 • SM-P605 33 Pen whiteSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215909_Pen_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215909_Pen_white30002000370370#ffffff31737522
 • SM-P605 34 Dinamički BelaSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215918_Dynamic_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215918_Dynamic_white30002000370370#ffffff31737528
 • SM-P605 35 Dinamički BelaSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215928_Dynamic_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215928_Dynamic_white30002000370370#ffffff31737538
 • SM-P605 36 Dinamički BelaSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215938_Dynamic2_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215938_Dynamic2_white30002000370370#ffffff31737544
 • SM-P605 37 Pen-Detail whiteSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215948_Pen-Detail_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215948_Pen-Detail_white30002000370370#ffffff31737553
 • SM-P605 38 Pen-Detail whiteSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215958_Pen-Detail_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215958_Pen-Detail_white30002000370370#ffffff31737563
 • SM-P605 39 Combi whiteSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215968_Combi_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215968_Combi_white30002000370370#ffffff31737569
 • SM-P605 40 Set whiteSM-P605Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_SM-P6050ZWASEE_000215978_Set_white?$L1-Gallery$rs_SM-P6050ZWASEE_000215978_Set_white30002000370370#ffffff31737577
#000000,#ffffffCrna,Bela
SM-P605 Prethodna Strana Crna

Oblikuj svoj život

• Najbolji doživljaj gledanja
• Magazine Style UX- Kao da gledate naslovnu stranu časopisa
• Više prozora za više istovremenih poslova

U bojiCrna Bela 

Karakteristike proizvoda

Vidi sve

Specifikacije

Vidi sve

Tip mreže

 • Podrška za GSM 3G / HSPA+ / LTE
 • Podrška za GSM / GPRS / EDGE (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)
 • Podrška za LTE (800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz) u zavisnosti od tržišta
 • Podrška za HSPA+ (850 / 900 / 1900 / 2100 MHz)
 • 802.11a/b/g/n/ac dostupan
 • Wi-Fi Direct dostupan
 • Bluetooth 4.0: HSP, GAP, SPP, AVRCP, OPP, PAN, HID, A2DP, HFP, PBAP, DI, MAP
 • Podrška za DLNA, MHL 2.0
 • Podrška za KIES, KIES Air

Ekran

 • WQXGA tehnologija super bistrog LCD-a
 • Dubina boje 16 miliona
 • Veličina 10,1"
 • Rezolucija: 2560 x 1600
 • S olovka

Memorija

 • 16 / 32 / 64 GB memorije (u zavisnosti od tržišta)

Senzori

 • Akcelerometar, geo-magnetski, žiroskopski, RGB light, Hall Sensor

OS

 • Podrška za Android

Chipset

 • Četvorostruko jezgro je dostupno
 • Brzina procesora sa četvorostrukim jezgrom 2,3 GHz

Kamera

 • CMOS, 2 MP rezolucija fotoaparata u megapikselima (na prednjoj strani)
 • CMOS, 8 MP rezolucija fotoaparata u megapikselima (na zadnjoj strani)
 • LED blic (1 EA)
 • Automatski fokus dostupan

Fizička specifikacija

 • Dimenzije 243,1 x 171,4 x 7,9 mm (V x Š x D)
 • Težina 547 g
Tip mreže
Infra
2G
4G
3G
Wi-Fi
Wi-Fi Direct
Bluetooth profili
Connectivity Support
Sinhronizacija sa PC-jem
OS
Ekran
Tip ekrana
Broj boja
Veličina
Rezolucija
S Pen
Chipset
Tip procesora
CPU brzina
Memorija
Kamera
Rezolucija prednje kamere
Camera Resolution(Rear)
Blic
Automatski fokus
Senzori
Fizička specifikacija
Dimenzije (VxŠxD)
Težina

Slični proizvodi

Vidi sve

SM-P905 Prethodna Strana Crna

Galaxy NotePRO 12.2
LTE

SM-P9050ZWASEE

SM-P900 Prethodna Strana Crna

Galaxy NotePRO 12.2
Wi-Fi

SM-P9000ZKASEE

SM-P600 Prethodna Strana Crna

Galaxy Note 10.1"
2014 Edition Wi-Fi

SM-P6000ZKASEE

Gde kupiti

SM-N9005 Prethodna Strana Crna

Galaxy Note 3

SM-N9005ZKESEE

Iz prodavnice aplikacija

Vidi sve