Samsung preporučuje Windows 8.

R01 R0101 rs 05084600 NP270E5V-X02HS
 • NP270E5V 1 Otvoren Sa Prednje Strane CrnaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_NP270E5V-X02HS_016_Front-Open_black_10029618070647?$L1-Gallery$rs_NP270E5V-X02HS_016_Front-Open_black_1002961807064730002000370370#00000022759861
 • NP270E5V 2 Top Close CrnaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_NP270E5V-X02HS_025_Top-close_black_10029618070647?$L1-Gallery$rs_NP270E5V-X02HS_025_Top-close_black_1002961807064730002000370370#00000022759932
 • NP270E5V 3 Top Open CrnaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_NP270E5V-X02HS_017_Top-open_black_10029618070647_10029802001097?$L1-Gallery$rs_NP270E5V-X02HS_017_Top-open_black_10029618070647_1002980200109730002000370370#00000022759871
 • NP270E5V 4 Desni Ugao CrnaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_NP270E5V-X02HS_018_Right-angle_black_10029519044904_10029618070647_10029802001097?$L1-Gallery$rs_NP270E5V-X02HS_018_Right-angle_black_10029519044904_10029618070647_1002980200109730002000370370#00000022759874
 • NP270E5V 5 Front close CrnaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_NP270E5V-X02HS_022_Front-close_black_10029618070647?$L1-Gallery$rs_NP270E5V-X02HS_022_Front-close_black_1002961807064730002000370370#00000022759905
 • NP270E5V 6 Back closed CrnaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_NP270E5V-X02HS_024_Back-closed_black_10029618070647?$L1-Gallery$rs_NP270E5V-X02HS_024_Back-closed_black_1002961807064730002000370370#00000022759924
 • NP270E5V 7 Right port CrnaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_NP270E5V-X02HS_023_Right-port_black_10029618070647_10029802001097?$L1-Gallery$rs_NP270E5V-X02HS_023_Right-port_black_10029618070647_1002980200109730002000370370#00000022759915
 • NP270E5V 8 Left port CrnaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_NP270E5V-X02HS_021_Left-port_black_10029618070647?$L1-Gallery$rs_NP270E5V-X02HS_021_Left-port_black_1002961807064730002000370370#00000022759904
 • NP270E5V 9 Otvoren Sa Prednje Strane CrvenaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_NP270E5V-X02HS_044_Front-Open_red_10029618070647?$L1-Gallery$rs_NP270E5V-X02HS_044_Front-Open_red_1002961807064730002000370370#fb0b0c22759975
 • NP270E5V 10 Top close CrvenaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_NP270E5V-X02HS_053_Top-close_red_10029618070647?$L1-Gallery$rs_NP270E5V-X02HS_053_Top-close_red_1002961807064730002000370370#fb0b0c22760051
 • NP270E5V 11 Top Open CrvenaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_NP270E5V-X02HS_045_Top-open_red_10029618070647?$L1-Gallery$rs_NP270E5V-X02HS_045_Top-open_red_1002961807064730002000370370#fb0b0c22759991
 • NP270E5V 12 Desni Ugao CrvenaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_NP270E5V-X02HS_046_Right-angle_red_10029618070647?$L1-Gallery$rs_NP270E5V-X02HS_046_Right-angle_red_1002961807064730002000370370#fb0b0c22759997
 • NP270E5V 13 Front close CrvenaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_NP270E5V-X02HS_054_Front-close_red?$L1-Gallery$rs_NP270E5V-X02HS_054_Front-close_red30002000370370#fb0b0c22760032
 • NP270E5V 14 Back close CrvenaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_NP270E5V-X02HS_052_Back-close_red_10029618070647?$L1-Gallery$rs_NP270E5V-X02HS_052_Back-close_red_1002961807064730002000370370#fb0b0c22760043
 • NP270E5V 15 Right port CrvenaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_NP270E5V-X02HS_051_Right-port_red_10029618070647?$L1-Gallery$rs_NP270E5V-X02HS_051_Right-port_red_1002961807064730002000370370#fb0b0c22760033
 • NP270E5V 16 Left port CrvenaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_NP270E5V-X02HS_049_Left-port_red_10029618070647?$L1-Gallery$rs_NP270E5V-X02HS_049_Left-port_red_1002961807064730002000370370#fb0b0c22760018
 • NP270E5V 17 Otvoren Sa Prednje Strane SrebrnaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_NP270E5V-X02HS_030_Front-open-2_silver_10029519061096_10029618070647?$L1-Gallery$rs_NP270E5V-X02HS_030_Front-open-2_silver_10029519061096_1002961807064730002000370370#dbdbdb22760095
 • NP270E5V 18 Top close SrebrnaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_NP270E5V-X02HS_035_Top-close_silver_10029618070647?$L1-Gallery$rs_NP270E5V-X02HS_035_Top-close_silver_1002961807064730002000370370#dbdbdb22760130
 • NP270E5V 19 Top open SrebrnaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_NP270E5V-X02HS_031_Top-open_silver_10029618070647_10029802001097?$L1-Gallery$rs_NP270E5V-X02HS_031_Top-open_silver_10029618070647_1002980200109730002000370370#dbdbdb22760101
 • NP270E5V 20 Desni Ugao SrebrnaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_NP270E5V-X02HS_032_Right-angle_silver_10029618070647?$L1-Gallery$rs_NP270E5V-X02HS_032_Right-angle_silver_1002961807064730002000370370#dbdbdb22760109
 • NP270E5V 21 Front close SrebrnaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_NP270E5V-X02HS_037_Front-close_silver_10029618070647?$L1-Gallery$rs_NP270E5V-X02HS_037_Front-close_silver_1002961807064730002000370370#dbdbdb22760145
 • NP270E5V 22 Back closed SrebrnaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_NP270E5V-X02HS_038_Back-closed_silver_10029618070647_10029802001097?$L1-Gallery$rs_NP270E5V-X02HS_038_Back-closed_silver_10029618070647_1002980200109730002000370370#dbdbdb22760155
 • NP270E5V 23 Right port SrebrnaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_NP270E5V-X02HS_040_Right-port_silver_10029618070647_10029802001097?$L1-Gallery$rs_NP270E5V-X02HS_040_Right-port_silver_10029618070647_1002980200109730002000370370#dbdbdb22760175
 • NP270E5V 24 Left port SrebrnaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_NP270E5V-X02HS_039_Left-port_silver_10029618070647?$L1-Gallery$rs_NP270E5V-X02HS_039_Left-port_silver_1002961807064730002000370370#dbdbdb22760161
 • NP270E5V 25 Otvoren Sa Prednje Strane BelaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_NP270E5V-X02HS_058_Front-Open_white_10029618070647?$L1-Gallery$rs_NP270E5V-X02HS_058_Front-Open_white_1002961807064730002000370370#ffffff22760207
 • NP270E5V 26 Top Close BelaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_NP270E5V-X02HS_067_Top-close_white_10029618070647?$L1-Gallery$rs_NP270E5V-X02HS_067_Top-close_white_1002961807064730002000370370#ffffff22760275
 • NP270E5V 27 Top Open BelaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_NP270E5V-X02HS_059_Top-open_white_10029618070647?$L1-Gallery$rs_NP270E5V-X02HS_059_Top-open_white_1002961807064730002000370370#ffffff22760213
 • NP270E5V 28 Desni Ugao BelaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_NP270E5V-X02HS_060_Right-angle_white_10029618070647?$L1-Gallery$rs_NP270E5V-X02HS_060_Right-angle_white_1002961807064730002000370370#ffffff22760219
 • NP270E5V 29 Front Close BelaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_NP270E5V-X02HS_064_Front-close_white_10029618070647_10029802001097?$L1-Gallery$rs_NP270E5V-X02HS_064_Front-close_white_10029618070647_1002980200109730002000370370#ffffff22760249
 • NP270E5V 30 Back Close BelaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_NP270E5V-X02HS_066_Back-close_white_10029618070647_10029802001097?$L1-Gallery$rs_NP270E5V-X02HS_066_Back-close_white_10029618070647_1002980200109730002000370370#ffffff22760272
 • NP270E5V 31 Right port BelaNP270E5VPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_NP270E5V-X02HS_076_Right-port_white?$L1-Gallery$rs_NP270E5V-X02HS_076_Right-port_white30002000370370#ffffff22760248
 • NP270E5V 32 Left Port BelaNP270E5VLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/rs_NP270E5V-X02HS_077_Left-port_white_10029618084308?$L1-Gallery$rs_NP270E5V-X02HS_077_Left-port_white_10029618084308#ffffff26301110
#000000,#fb0b0c,#dbdbdb,#ffffffCrna,Crvena,Srebrna,Bela
NP270E5V Otvoren Sa Prednje Strane Crna

Samsung ATIV Book 2 notebook ima izuzetno elegantan dizajn, ali i sve što vam je potrebno za lako obavljanje svakodnevnih zadataka.

Sve što vam je potrebno – svaki dan

U bojiCrna Crvena Srebrna Bela 

Karakteristike proizvoda

Vidi sve

Specifikacije

Vidi sve

Operativni sistem

 • DOS

Grafika

 • NVIDIA® GeForce® 710M grafička kartica sa 1 GB gDDR3 grafičke memorije (Optimus™)

Memorija

 • 4 GB DDR3 sistemske memorije na 1.600 MHz (4 GB x 1)
  2 SODIMM

Optical Drive

 • Super Multi Dual Layer

Multimedija

 • Stereo zvučnici (1,5 W x 2 )
  SoundAlive™
  Interni digitalni mikrofon
  web kamera

Ports

 • 1 VGA
  1 HDMI
  3 USB2.0
  3-u-1 (SD, SDHC, SDXC) čitač kartica
  1 kombinovani izlaz za slušalice / ulaz za mikrofon
  1 RJ45 (LAN)
  1 DC ulaz

Processor / Chipset

 • Intel® Core™ i3 procesor 3120M (2,5 GHz, 3 MB L3 keš memorije)
  Intel HM75

Ekran

 • HD LED (1366 x 768) antirefleksivni ekran dijagonale 15,6"

Hard Drive

 • 500 GB S-ATAII hard disk (5.400 obrtaja u minuti)

Boja

 • Mineralno-pepeljasto crna

Mreža

 • 802,11b/g/n 1 x 1
  Bluetooth v4.0
  Fast Ethernet [10 / 100]

Ulaz

 • Tastatura sa odvojenim tasterima i numeričkim odeljkom
  Touchpad
Operativni sistem
Processor / Chipset
Grafika
Ekran
Memorija
Hard Drive
Optical Drive
Boja
Multimedija
Mreža
Ports
Ulaz

Slični proizvodi

Vidi sve

NP915S3GI Otvoren Sa Prednje Strane Crna

ATIV Book 9 Lite NP915S3GI

NP915S3G-K01HS

 

NP905S3GI Otvoren Sa Prednje Strane Crna

ATIV Book 9 Lite NP905S3GI

NP905S3G-K01HS

 

NP940X3GI Prethodna Strana Crna

ATIV Book 9 Plus NP940X3GI

NP940X3G-K01HS

NP900X3F Prethodna Strana Crna

ATIV Book 9 NP900X3F

NP900X3F-K01HS