U proteklih 14 odeljaka smo diskutovali o retuširanju digitalnih fotografija, počev od osnovnog principa pa do kompozicije digitalnih fotografija. U ovom odeljku ćemo prvo pogledati neke kompletne digitalne radove, a zatim ćemo slediti jednostavan postupni vodič koji sadrži korisne savete.

28.10.2010.

U proteklih 14 odeljaka smo diskutovali o retuširanju digitalnih fotografija, počev od osnovnog principa pa do kompozicije digitalnih fotografija. Retuširanje digitalnih fotografija obuhvata jednostavno uklanjanje nepotrebnih delova, ali i unošenje zamišljenih ili nepostojećih elemenata na fotografiju pomoću višestrukih slojeva i kanala, šireći tako svoje granice u nedogled.

Retuširanje digitalnih fotografija može da bude ili jednostavno ili teško, zavisno od vaših namera i sposobnosti. U ovom odeljku ćemo najpre pogledati neka završena digitalna dela i pratićemo jednostavan postupni vodič sa nekim korisnim savetima.

• Tekst i sliku je uradio Sim Hyun-Jun (studioSUM President, SunChon National University Department of Photographic Art Instructor)

▲Jusangbokhap-Park, Jin Myung

▲Panoramska položena fotografija

Panoramska fotografija je fotografija koja je specijalno snimljena tako da obuhvati široki pejzaž. Pre uvođenja digitalnog fotoaparata, panoramske slike, koje se uglavnom koriste za snimanje širokih pejzaža i koje ni u kom slučaju nije lako snimiti na 3:2 ili 4:3 filmovima, snimljene su pomoću specijalnih panoramskih fotoaparata. Panoramski fotoaparati su uglavnom skupi i teško ih je nabaviti ukoliko niste profesionalni fotograf specijalizovan za panoramske fotografije. (Čak i danas, panoramski fotoaparati su još uvek veoma skupi.) Da biste kreirali panoramsku fotografiju, trebalo je da snimate pomoću 5×4 fotoaparata opremljenog sa 12×6 držačem koristeći film od 120 mm ili da jednostavno snimate pomoću 5×4 filma u širokom luku i da skratite gornji i donji deo kako biste dobili panoramski utisak.

▲Digitalna panorama - Sim, Hyun Jun

Otkad su digitalne fotografije postale popularne, postalo je lakše za svakoga da kreira panoramsku fotografiju koristeći digitalni fotoaparat i neke osnovne veštine unutar programa Photoshop. Naravno da možete uvek da iskoristite, širokougaoni objektiv na digitalnim fotoaparatima sa velikim brojem piksela da biste snimili širokougaone fotografije i skratili gornji i donji deo. Ali ako nemate širokougaoni objektiv ili fotoaparat sa visokom rezolucijom, uvek možete da spojite nekoliko fotografija kako biste kreirali panoramsku fotografiju. Ovo se zove spajanje. Program Photoshop ima funkciju pod nazivom Photomerge pomoću koje se automatski spaja nekoliko fotografija, što je veoma zgodno kad je u pitanju kreiranje panoramske fotografije.

▲Fotografija A: Panoramska fotografija mosta Cheongdam

Fotografija A prikazuje panoramsku fotografiju mosta Cheongdam. Ovih dana, mostovi na reci Han su dobro osvetljeni i predstavljaju sjajan noćni prizor. Odskora su na svaki kraj mosta Banpo dodate fontane koje stvaraju prelep prizor.

▲Fotografija B: Originalne fotografije

Tri originalne fotografije na Fotografiji B snimljene su tako da se napravi panoramska fotografija. Ove fotografije su snimljene u odnosu 1,5:1 pri isecanju ivica i sa objektivom od 17-35 mm. ISO 100, otvor blende f11 i brzina zatvarača od 15 s. Mogao sam da iskoristim dve položene fotografije, ali je maksimalna širina bila oko 25 mm zbog isecanja ivica (konvertovano sa kamere sa filmom od 35 mm), čak i sa širokougaonim zum objektivom od 17-35 mm, tako da bilo teško obuhvatiti zgrade sa druge strane mosta. A hteo sam i fotografiju sa većom rezolucijom. Tri uspravne fotografije će sigurno imati veću rezoluciju nego dve položene fotografije.

▲Originalne fotografije unutar dokumenata velikog formata

Da biste kreirali panoramsku fotografiju od nekoliko fotografija, potrebno je da razmotrite nekoliko stvari: Prvo, odabir odgovarajućeg stativa i glave. Fotografije za spajanje moraju da imaju istu osu objektiva, to jest, njihovi centri moraju biti identični i apsolutno stabilni bez pomeranja. Ukratko, trebaće vam jak stativ sa lakim i preciznim pomeranjem.

Naročito kod fotografija noćnog pejzaža, kao što je fotografija A, koje se snimaju sa velikim otvorom blende, čak i malecna nestabilnost može daramtično da utiče na kvalitet slike.

Druga stvar na koju treba obratiti pažnju jeste rastojanje između fotografija.

Da bi se efikasno spojile fotografije, svaka mora da ima neke delove koji se preklpaju sa susednim delom. Ovo može da zavisi od objektiva koji koristite, ali uopšteno se predlaže da snimite svaku fotografiju sa 15 do 20% delova koji se preklapaju. Takođe se preporučuje korišćenje objektiva koji nema izobličenje ka ivici. Preporučio bih upotrebu normalnog objektiva ili telefoto objektiva. Ako koristite širokougaoni objektiv, ivica slike biće užasno izobličena i imaćete velikih poteškoća pri spajanju fotografija zbog izobličenja u delovima koji se preklapaju.

Da biste kreirali panoramsku fotografiju, možete ili da spojite fotografije ručno u programu Photoshop ili da upotrebite alatku Photoshop Photomerge kako biste automatski spojili fotografije. Razmotrimo, prvo, ručnu opciju. Otvorite originalnu sliku u programu Photoshop, proverite njenu veličinu i kreirajte dokument veći od tri fotografije poređane jedna do druge. Prevucite originalne slike u tek kreirani dokument u odgovarajućem redosledu. Nameštanje sloja u odnosu na redosled slika će, takođe, donekle olakšati posao. Kada ste završili postavljanje slika, sledeći korak je najbitniji deo: spajanje slika. Iako su one snimljene sa delovima koji se preklapaju, ovi delovi se tačno jedan s drugim ne podudaraju. Čak i ako su snimljene pomoću telefoto objektiva, koji nema izobličenje perspektive, slike se neće precizno preklopiti. Razlog je uglavnom malo izobličenje ka ivici objektiva.

▼Prikaz mreže

Da biste rešili ovaj problem, upotrebite alatku „Distort“ u meniju „Transform“ kako biste prilagodili izobličenje slike tako da delovi koji se preklapaju mogu da se zajedno uklope. Da biste sve pojednostavili, predlažem da uključite „Grid“ i „Guide Line“ kako bi se prikazala mreža horizontala i vertikala. (View>Show>Grid)

▼Spajanje slika

Kada ste završili spajanje fotografija, prilagodite osvetljenost svake slike. Čak i ako koristite isti otvor blende, snimanje fotografija noću neminovno dovodi do malo drukčijeg otvora blende pri svakom snimku. Stoga je neophodno prilagoditi otvor blende za svaku sliku (izaberite jednu fotografiju kao osnovu otvora blende) pomoću alatke „Level“ ili „Curve“. Ako podesite osvetljenost slike, prilagođavanje susednih delova može takođe da osvetli ili zatamni suprotne delove.

▼Prilagođavanje osvetljenosti susednih delova

I ponovo, do ovog dolazi zbog nedovoljnog svetla na rubu objektiva.

Da bi se ovaj problem rešio, primenite maskiranje na svaki sloj i koristite četku da biste korigovali i izobličenja i osvetljenje brižljivo uklanjajući delove koji se preklapaju.

Kada završite podešavanje izobličenja i osvetljenja, videćete da je spoljnja oblast panoramske slike sada nejednaka.

Upotrebite alatku „Crop“ da biste isekli sliku do željene veličine. Šire isecanje slike će povećati panoramski efekat.

▼Crop (Isecanje)

Skoro je završeno. Retuširajte nesavršene oblasti i podesite sveukupnu boju. Fotografije noćnog pejzaža su, generalno, zadivljujuće, ali kad ih uvećate, možete primeteiti neke ureze kao što su neosvetljene ulične lampe ili neonski znaci. Ovi urezi će verovatno poremetiti svetlosni obrazac, tako da je bolje dobro ih pogledati i popuniti. Zatim, podesite celokupnu sliku i zgrade koje se čine isuviše tamnima; i na kraju, spojite spoljnje rubove slika tako da izgledaju kao jedna fotografija.

▼Delimično ažuriranje

▼Spajanje spoljnjeg ruba

Možete i da konvertujete boju ili isečete sliku tako da dobijete drugu fotografiju.

▼Široko isecanje

▼Konverzija u crno-belo

Do sada smo naučili kako da spajamo slike u programu Photoshop ručno. To je veoma precizan zadatak a slika je visokog kvaliteta. Ali ako se slike ne uklapaju, onda isecanje i spajanje jednog dela s drugim može da postane težak zadatak. U programu Photoshop postoji funkcija pod nazivom „Photomerge“ koja pomaže u jednostavnijem obavljanju ovog zadatka.

▼Photomerge

Alatka „Photomerge“ automatski detektuje presek dveju susednih slika i spaja ih koristeći odgovarajuće metode kao što su „Auto“, „Perspective“ ili „Cylindrical“, i kreira gladak ton između susednih delova.

Tu je i režim „Interactive Layout“ koji omogućava precizniju korekciju.

Najbolje rešenje za kreiranje panoramske fotografije je, stoga, upotreba komande „Photomerge“ kako bi se slike spojile i ručno korigovanje neophodnih mesta kako bi se dobila savršena fotografija.