Pravna vprašanja

Samsung Electronics (Slovenija) – Pravilnik o zasebnosti pri uporabi spletne strani

To spletno stran upravlja podjetje Samsung Electronics Austria GmbH, s sedežem: Praterstrasse 31/14, Dunaj preko Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnice v Ljubljani (Samsung Electronics Slovenija), ki nastopa v njegovem imenu in za njegov račun. Matična številka podružnice v Ljubljani je 6398774000 s sedežem: Letališka c. 29a, 1000 Ljubljana.
Ta pravilnik se uporablja za vaše podatke, katere zbiramo in uporabljamo v skupini podjetij Samsung Electronics oziroma drugo podjetje z imenom firme Samsung (»skupina podjetij Samsung Group«).
Ta pravilnik določa, kako uporabljamo in varujemo morebitne podatke o vas, ki nam jih zaupate pri uporabi te spletne strani. Na nas se lahko obrnete na zgoraj navedenem naslovu.
Pravilnik lahko občasno spremenimo s posodabljanjem te strani. Priporočamo, da jo občasno preverite in se prepričate ali ste na tekočem z morebitnimi spremembami in ali so te za vas sprejemljive.

Kakšne podatke zbiramo o vas?

Na splošno lahko to spletno mesto uporabljate, ne da bi nam zaupali kakršne koli podatke. Kljub temu lahko na določenih straneh  zahtevamo vaše podatke. Naše izdelke in storitve na tej spletni strani (na primer naše poprodajne storitve) vam lahko ponudimo samo, če imamo vaše določenepodatke.
Podatki, ki jih zbiramo na podlagi vaše vnaprejšnje privolitve, so opredeljeni na ustreznih straneh tega spletnega mesta in lahko obsegajo naslednje:

 • vaše ime in podatke za stik z vami, vključno s poštnim in e-poštnim naslovom, delovnim mestom (če spletno mesto uporabljate v imenu delodajalca) ter številkami telefona in faksa;
 • podatke za izstavitev računov, podatke o transakcijah in podatke o kreditnih ali debetnih karticah;
 • starost in spol, vaša osebna ali profesionalna zanimanja, demografski podatki in izkušnje z našimi izdelki oziroma storitvami.

Nekateri od podatkov, ki jih zbiramo, so »osebni podatki«. To pomeni podatke, povezane z vami, ki omogočajo osebno prepoznavo. Če ni drugače navedeno, od vas ne bomo zbirali »občutljivih osebnih podatkov«. Ti obsegajo podatke o vaši rasi, političnih mnenjih, zdravju, verskih in drugih pogledih ter spolni usmeritvi.
V tem pravilniku izmenljivo uporabljamo izraza »osebni podatki« in »vaši podatki«.

Kaj počnemo z vašimi podatki?

Vaše podatke lahko uporabimo z vašo izrecno pisno privolitvijo oziroma privolitvijo v elektronski obliki za katerega koli od teh namenov:

 • za vašo registracijo na spletnem mestu in izvajanje naših storitev na njem (vključno z obdelavo morebitnih iskanj ali zahtev za podatke o nas, naših izdelkih in storitvah);
 • za ocenjevanje in analiziranje našega trga, strank, izdelkov in storitev (vključno s pridobivanjem vašega mnenja o naših izdelkih in storitvah ter izvajanjem raziskav o strankah);
 • za omogočanje spremljanja, pregledovanja in izboljšanja izdelkov in storitev, ki jih ponujamo;
 • za interno evidenco;
 • (ob upoštevanju razdelka o neposrednem trženju spodaj) za trženje;
 • za izpolnjevanje naših obveznosti iz morebitne pogodbe z vami (vključno s kakršno koli prodajo izdelkov ali storitev vam) in kot del naših postopkov za skrb za stranke, povezanih z morebitno tako pogodbo;
 • za izvajanje žrebanj ali tekmovanj za nagrade oziroma promocij; in
 • za obravnavo morebitnih vaših prošenj za zaposlitev, ki jih pošljete našemu podjetju ali v podjetju skupine Samsung Group.

Za zgoraj navedene namene sese vaši podatki z vašo privolitvijo uporabljajo v podjetjih skupine Samsung Group.
O obliki in načinu dajanja predhodne privolitve za zbiranje in obdelavo podatkov boste obveščeni na spletni strani ali v pisni obliki (obrazec izjave o privolitvi).

Kako zbiramo te podatke?

Z vašo predhodno privolitvijo vaše osebne podatke  zbiramo na različne načine, med katere sodijo tudi naslednji:

 • pošiljanje podatkov prek spletnega mesta in
 • telefoniranje ali pišete na drug način poleg spletnega mesta.

Podatke, ki jih o vas zberemo prek tega spletnega mesta, lahko združimo s podatki, ki nam jih daste na druge načine, in takimi, ki jih dobimo od tretjih oseb. Te podatke lahko shranjujemo skupaj v združeni zbirki podatkov ali v ločenih zbirkah podatkov.
Nobenih vaših podatkov ne bomo hranili dalj časa, kot je potrebno za namen, za katerega so bili zbrani, oziroma kot to od nas zahteva morebitna pogodba ali zakonodaja.
Od vas ne bomo zbirali čezmerne količine podatkov ali podatkov, ki se ne nanašajo na namene, zaradi katerih so bili zbrani.

Kaj pa anonimni podatki?

Ko se povežete s tem spletnim mestom, lahko od vas samodejno zbiramo tehnične podatke, iz katerih vas ni mogoče prepoznati. Primer tega je ime domene drugega spletnega mesta, iz katerega ste prišli na to spletno mesto. Te podatke zbiramo za pomoč pri ugotavljanju uporabnikovih nastavitev brskanja za spletno mesto. Podatke uporabljamo samo za interne namene in da lahko izvedemo raziskave demografskih podatkov, vedenja in zanimanj. Anonimni ali splošni podatki, s katerimi vas ni mogoče osebno prepoznati, niso osebni podatki in so zato zunaj obsega tega pravilnika.

Kaj pa podatki, povezani z vašimi otroci?

Vsem staršem in skrbnikom priporočamo, da svoje otroke poučijo o varni in odgovorni uporabi svojih osebnih podatkov pri uporabi interneta. Podatkov, ki se nanašajo na otroka ali pa nam jih je sam zaupal, ne bomo (prek spletnega mesta ali drugače) namerno zbirali brez soglasja otrokovega starša ali skrbnika. Če ugotovimo, da je uporabnik našega spletnega mesta otrok, ki ga uporablja brez soglasja staršev ali skrbnika, si bomo v razumni meri prizadevali čim prej izbrisati vse podatke, ki jih tak otrok pošlje, in zagotoviti, da se ne prenesejo komur koli drugemu oziroma, da jih ne uporabimo sami (za neposredno trženje ali drugače). Prosimo, obvestite nas takoj, ko izveste, da je otrok brez soglasja staršev ali skrbnika na našem spletnem mestu predložil podatke o sebi. Na nas se lahko obrnete na način, opisan na začetku pravilnika.

Komu razkrijemo vaše podatke?

Osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, brez vašega soglasja ne bomo razkrili nobeni tretji osebi, razen:

 • podjetju skupine Samsung Group;
 • kjer je to potrebno, da se našemu osebju, zaposlenim, posrednikom, pogodbenikom, dobaviteljem ali komercialnim partnerjem omogoči, da za nas izvedejo storitev ali v našem imenu izvedejo funkcijo (vključno z izpolnjevanjem naročil za izdelke ali storitve, kupljene prek tega spletnega mesta, obdelavo plačil z debetnimi ali kreditnimi karticami, povezanih s tem, izvajanjem tržne pomoči, tržnih raziskav ali storitev za stranke in skrbništvom morebitnih računov, dobavo izdelkov in storitev, ki vam jih zagotovimo zdaj ali v prihodnosti, ali morebitnimi žrebanji in tekmovanji za nagrade ali promocijami);
 • kjer skladno veljavni zakonodaji menimo, da je razkritje vaših podatkov organom pregona potrebno ali zaželeno zaradi preprečevanja ali ugotavljanja goljufij;
 • našim strokovnim svetovalcem, v zvezi z izvajanjem storitev oziroma funkcij, navedenih zgoraj v drugi alineji;
 • kupcu našega podjetja;
 • če to od nas zahteva ali nam dovoljuje zakonodaja.

Zagotovili bomo, da boste obveščeni kdo so konkretni uporabniki vaših osebnih podatkov med zgoraj naštetimi tretjimi osebami.
Pri vsakršnem našem razkritju vaših osebnih podatkov skrbno izbranim tretjim osebam iz zgornjega seznama bomo ravnali skladno z zakonodajo o varovanju podatkov, in sicer z uporabo ustreznih pogodbenih določil za zagotavljanje, da tretja oseba:

 • ne uporabi vaših osebnih podatkov za kakršen koli namen, razen tistih, ki jih določimo, in skladno z nameni, opredeljenimi v tem pravilniku, ter
 • vzpostavi ustrezne varnostne ukrepe za zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito obdelavo vaših osebnih podatkov in pred naključno izgubo ali uničenjem oziroma poškodbami vaših osebnih podatkov.

Če vaše osebne podatke razkrijemo podjetju skupine Samsung Group ali tretji osebi, ki je zunaj Evropskega gospodarskega prostora, tega ne bomo storili, dokler nismo ukrepali, kakor je potrebno, da se vašim osebnim podatkom zagotovi enaka stopnja zaščite, kot jo od nas zahteva zakonodaja o varovanju podatkov.
Uporabili bomo vse razumne ukrepe za zagotavljanje, da so naše osebje in zaposleni, ki imajo dostop do podatkov o vas, ustrezno usposobljeni, da se zagotovi, da podatke obdelajo samo skladno s tem pravilnikom in našimi obveznostmi iz zakonodaje o varovanju podatkov. Proti osebju ali zaposlenim, ki ne ravnajo skladno s tem, lahko disciplinsko ukrepamo, če menimo, da je primerno.

Neposredno trženje in vaša izbira

1.    Neposredno trženje

Vaše podatke, s katerimi razpolagamo, lahko uporabimo, da vam pošiljamo informacije o izdelkih, promocijah in posebnih ponudbah ter druge informacije, povezane z našimi izdelki in storitvami, ali informacije, za katere menimo, da bi vas lahko zanimale.
Take informacije vam lahko pošljemo na naslednje načine:

 • po e-pošti;
 • po telefonu (vključno s samodejnimi klici, kar pomeni klice z vnaprej posnetim sporočilom s trženjsko vsebino na vašo telefonsko številko );
 • s sporočili SMS oziroma katero koli drugo obliko elektronskih sporočil (vključno s sporočili MMS, slikovnimi ali video sporočili, neposrednimi sporočili in sporočili naslednje generacije);
 • po pošti;
 • po faksu;
 • z aplikacijami za pametne telefone, na spletnih mestih družabnih omrežij, s tehnologijo Web 2.0, s kakršno koli telefonsko predstavitveno vsebino, ki ni navedena drugje na tem seznamu, ali
 • s kakršnim koli drugim načinom, ki od časa do časa postane primeren.

2.    Vaša izbira glede neposrednega trženja

Ko nam zaupate vaše podatke, boste lahko izbrali, če ne želite, da jih mi ali katera koli tretja oseba (vključno z našimi komercialnimi partnerji) uporabljamo za neposredno trženje. Podatke bomo uporabili samo za neposredno trženje skladno z vašimi izbirami (oziroma, kakor nam to drugače dovoljuje zakonodaja). Kjer je potrebno vaše soglasje, ga bomo zahtevali tako, da boste morali potrditi ustrezno polje na straneh tega spletnega mesta, kjer od vas zahtevamo podatke. Potrditveno polje za izbiro, ali želite sodelovati v neposrednem trženju, je lahko razdeljeno na različne kategorije podatkov ali različne načine trženja.
Pojem »izbire« pomeni, da ste ali niste izbrali sodelovanje v neposrednem trženju in vam lahko pošiljamo neposredno trženjsko gradivo oziroma vam ga ne smemo pošiljati.
Glede teh izbiri (kot sta opredeljeni zgoraj) v zvezi z neposrednim trženjem se lahko premislite tako, da pišete na naslov Samsung Electronics Austria GmbH, Poslovalnica v Ljubljani, Letališka c. 29a, 1000 Ljubljana. To lahko storite kadar koli. Če od nas po e-pošti ali v sporočilu SMS prejmete neposredno trženjsko gradivo, vas bomo poleg tega v zadevnem e-poštnem sporočilu ali sporočilu SMS spomnili, da lahko sami zahtevate spremembo izbir. Če si premislite glede izbire, vaših osebnih podatkov ne odstranimo iz naših zbirk podatkov, vendar bomo spremenjene izbire upoštevali, kolikor je razumno mogoče hitro.

Kako dobiti kopijo vaših zbranih podatkov ali kako jih spremeniti oziroma dopolniti?

Na podlagi zakonodaje o varovanju podatkov imate pravico zahtevati podrobnosti o osebnih podatkih, ki jih hranimo o vas. Na podlagi vaše zahteve bomo kar se da hitro ukrepali, in sicer najpozneje 15 dni po prejemu zahteve. Če nas želite obvestiti o kakršni koli taki zahtevi, pišite na naslov Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica v Ljubljani, Letališka c. 29a, 1000 Ljubljana.
Pomagajte nam poskrbeti, da so podatki o vas, ki jih hranimo, točni in najnovejši. Če menite, da so kateri koli vaši podatki napačni ali nepopolni, pišite naši osebi, nam pišite na naslov, kot je opisano zgoraj. Vaše podatke bomo popravili ali posodobili takoj, ko je razumno mogoče, vendar ne kasneje, kot v roku 15 dni.

Kako skrbimo za varnost vaših podatkov?

Zahtevamo in uporabljamo samo podatke, ki so zares nujni za odgovarjanje na vaše prošnje za informacije o naših izdelkih in storitvah, ter za obveščanje o storitvah, za katere menimo, da bi vas lahko zanimale. Naše spletno mesto uporablja naslove IP (naslov IP določa vrsto brskalnika, ki ga uporabljate, npr. Netscape ali Internet Explorer, z dodelitvijo enolične številke) za splošno sistemsko skrbništvo, da bi vam lahko ponudili boljše storitve z diagnosticiranjem našega strežnika.
Za varnost vaših podatkov skrbimo z naslednjimi ukrepi:

 • z uporabo šifriranja, kjer je primerno;
 • z zaščito z gesli, kjer je primero; in
 • z omejevanjem dostopa do vaših podatkov (dostop do njih imajo na primer samo naše osebje in zaposleni, ki ga potrebujejo za namene, opisane zgoraj).

Prosimo, pomagajte nam ohraniti varnost vaših podatkov tako, da ne izberete očitnega prijavnega imena ali gesla, z rednim spreminjanjem gesla in zagotavljanjem, da ga ne razkrijete nikomur drugemu.

Povezovanje

Na tej spletni strani so lahko povezave do drugih spletnih strani, ki so zunaj našega nadzora, in na drugih spletnih straneh, ki so tudi zunaj našega nadzora, so lahko povezave do te spletne strani. Prizadevamo si, da uporabljamo samo povezave do spletnih strani z enakimi standardi zasebnosti in varnosti, kot so naši, toda ko zapustite to spletno mesto, ne moremo biti odgovorni za varovanje in zasebnost kakršnih koli podatkov, ki jih razkrijete na drugih spletnih straneh. Bodite previdni in preberite izjavo varovanju zasebnosti, ki velja za zadevno spletno stran.

Piškotki in spletni signali

Na določenih delih našega spletne strani uporabljamo piškotke. Piškotki so datoteke, v katerih so na vašem trdem disku ali v brskalniku shranjeni podatki. Spletnemu mesto omogočajo, da prepozna, da ste ga že kdaj obiskali. Piškotki nam pomagajo pri razumevanju, kateri deli spletne strani so najbolj priljubljeni, ker lahko z njimi vidimo, katere strani se obiskane in koliko časa. S preučevanjem teh podatkov lahko spletno stran bolje prilagodimo vašim zahtevam in vam ponudimo bolj prilagojeno uporabniško izkušnjo. S piškotki lahko na primer zagotovimo, da bodo informacije, ki vam jih prikažemo, ko naslednjič obiščete spletno stran, skladne z vašimi izbirami.
Brskalnik lahko nastavite, da sprejme vse piškotke, zavrne vse piškotke ali vas obvesti, da je bil piškotek poslan. Vsak brskalnik je drugačen, zato v brskalnikovem meniju poiščite navodila, kako spremeniti nastavitve za piškotke. Na primer v Microsoft Internet Explorerju lahko piškotke onemogočite ali izbrišete tako, da izberete »Orodja/Internetne možnosti« in preverite nastavitev zasebnosti ali izberete izbris piškotkov. Upoštevajte, da je to spletno mesto narejeno tako, da uporablja piškotke, zato lahko kakršno koli onemogočanje piškotkov vpliva na vašo uporabo spletnega mesta in vam prepreči, da ga v celoti izkoristite.
Ta spletna stran in dopisi, ki nastanejo z uporabo oziroma registracijo na spletni strani, kot so promocijska e-poštna sporočila, lahko vsebujejo elektronske slike, imenovane »spletni signali«. Spletni signali po navadi delujejo skupaj s piškotki in jih lahko s piškotki na primer uporabljamo za naslednje namene:

 • štetje števila obiskovalcev spletnega mesta;
 • preverjanje ali ste ukrepali na podlagi e-poštnega sporočila ali kliknili povezavo, ko je to na primer pogoj za sodelovanje v tekmovanju;
 • ugotavljanje uspešnosti določene trženjske akcije ali tekmovanja;
 • ugotavljanje ravni zanimanja za določene elemente ali vidike te spletne strani ali določenih izdelkov ali storitev, ki so na voljo na njej;
 • ocenjevanje, ali na podlagi oglaševanja ali tekmovanj pride do prodaje ali
 • razumevanje, kako priljubljen je izdelek ali storitev, in kako se razlikuje zanimanje za različne Samsungove izdelke in storitve.