Informace o hodnotě SAR

Co je to SAR?
Zkratka SAR (Specific Absorption Rate) vyjadřuje specifickou míru absorpce, což je měrná jednotka množství rádiových vln (vln energie RF) vstřebaných lidským tělem při používání mobilního telefonu.
Protože je hodnota SAR určována při nejvyšší povolené úrovni energie v laboratorních podmínkách, skutečná hodnota SAR může být při používání mobilního telefonu mnohem nižší.
Důvodem je konstrukce telefonu, který k dosažení sítě využívá minimum energie.
Proto platí, že čím jste blíž základní stanici, tím je pravděpodobnější, že skutečná hodnota SAR bude nižší.
Ověřit hodnotu SAR
Zde si můžete ověřit hodnotu SAR a související informace týkající se vašeho mobilního telefonu Samsung.
Místo :
Jazyk :
Model telefonu :
výsledky vyhledávání :
EMF Video

Ačkoli je jisté, že mobilní komunikace výrazně ovlivňují náš život především v pozitivním smyslu, objevily se také otázky týkající se vlivu těchto technologií na zdraví a bezpečnost. Proto společnost MMF (Mobile Manufacturer Forum) v nedávné době vytvořila o tomto tématu film, který si můžete stáhnout z těchto stránek.

Which
phone model?
Zjistit, jaký model telefonu máte, e snadné. Vyjměte baterii z vašeho telefonu, označení modelu je vytištěné na bílém štítku uvnitř.