Informatie over SAR

Wat is SAR?
SAR staat voor Specific Absorption Rate (specifieke mate van absorptie), de maateenheid voor de hoeveelheid radiofrequentie-energie die door het lichaam wordt opgenomen tijdens het gebruik van een mobiele telefoon.
Hoewel de SAR onder laboratoriumomstandigheden bij het hoogste gecertificeerde vermogensniveau wordt bepaald, kan het feitelijke SAR-niveau tijdens het gebruik aanzienlijk lager zijn dan de vastgestelde waarde.
De telefoon is namelijk zodanig ontworpen dat deze met een zo laag mogelijk vermogen het netwerk vindt.
Hoe dichter u zich dus bij een basisstation bevindt, hoe groter de kans dat het feitelijke SAR-niveau lager is.
De SAR-waarde controleren
Hier kunt u de SAR-waarde en gerelateerde informatie met betrekking tot uw
mobiele Samsung-telefoon controleren.
Locatie :
Taal :
Telefoonmodel :
zoekresultaten :
EMF-video

Mobiele communicatie biedt enorme voordelen die ons leven in allerlei opzichten veranderen, maar tegelijkertijd beseffen we dat sommigen misschien meer over de gezondheids- en veiligheidsaspecten van deze technologieën willen weten. Het MMF (Mobile Manufacturer Forum) heeft daarom onlangs een video over dit onderwerp gepubliceerd. U kunt deze video hier downloaden.

Welk
telefoonmodel?
U kunt het modelnummer van uw telefoon eenvoudig vinden. Verwijder de batterij uit de telefoon. Het modelnummer staat op het witte label aan de binnenkant van het batterijcompartiment