ข้อมูลเกี่ยวกับ SAR

SAR คืออะไร
SAR ย่อมาจาก Specific Absorption Rate (อัตราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ) ซึ่งเป็นหน่วยวัดของจำนวนพลังงานความถี่วิทยุที่ดูดซับโดยร่างกายเมื่อทำการใช้โทรศัพท์มือถือ แม้ว่าค่า SAR จะกำหนดจากระดับพลังงานสูงสุดที่ได้รับการรับรองในสภาวะของห้องปฏิบัติการ ค่า SAR ของโทรศัพท์ที่แท้จริงในขณะทำงานอาจต่ำกว่าค่าสูงสุดก็เป็นได้ ทั้งนี้ เนื่องจากโทรศัพท์ได้รับการออกแบบให้ใช้พลังงานต่ำสุดเท่าที่จำเป็นในการส่งคลื่นถึงเครือข่าย ดังนั้น ยิ่งคุณอยู่ใกล้สถานีฐานมากเท่าใด ก็ยิ่งมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นว่าระบบค่า SAR ที่แท้จริงจะยิ่งต่ำลง
ตรวจสอบค่า SAR
คุณสามารถตรวจสอบค่า SAR และข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับโทรศัพท์มือถือ
Samsung ของคุณได้จากที่นี่
ที่ตั้ง :
ภาษา :
รุ่นโทรศัพท์ :
ผลลัพธ์การค้นหา :
วิดีโอเกี่ยวกับ EMF

แม้ว่าการสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินชีวิตของเราด้วยประโยชน์มหาศาลที่เครื่องมีให้แก่เรา เราตระหนักดีว่า มีคนจำนวนมากที่ต้องการทราบข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยจากการใช้ของการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ ดังนั้น เมื่อเร็วๆ นี้ MMF (Mobile Manufacturer Forum) จึงได้เผยแพร่วิดีโอที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหานี้ ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดสำเนาไฟล์ดังกล่าวได้ที่นี่

รุ่นโทรศัพท์?
คุณสามารถดูรุ่นโทรศัพท์ของคุณได้ง่ายๆ โดยการนำแบตเตอรี่ออกจากเครื่องโทรศัพท์ รุ่นโทรศัพท์จะพิมพ์อยู่บน ฉลากสีขาวที่อยู่ด้านใน