careers

Inspireras du av en internationell miljö och ett högt tempo?
På Samsung är den internationella miljön tydlig i det dagliga arbetet. Många av oss har täta kontakter med kollegor i Norden, på det europeiska huvudkontoret i London och huvudkontoret i Korea. Växlingar mellan språk och tidzoner är en naturlig del i vardagen och tempot är högt, men det är något vi trivs med!
Samsung har lyckats att bli världsledande inom produktområde efter produktområde tack vare att vi är steget före. Det gäller även för oss anställda – vi strävar alltid efter förbättring i allt vi gör, stort som smått.


careers Top Employer Top 100

nyhetssökning