Gå vidare till innehåll


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Se mer
Open Galaxy S5 Key Visual

2013 Profil

Samsungs nettoomsättning för 2012 var 268,8 miljarder dollar. Ett diagram som visar att nettomsättningen stadigt ökat sedan 2008, och nådde 173,4 miljarder dollar 2008, 172,5 miljarder dollar 2009, 220,1 miljarder dollar 2010, 247,5 miljarder dollar 2011 och 268,8 miljarder dollar 2012. (valuta i U.S. dollar) 268,8miljarder dollar
Samsungs samtliga tillgångar 2012 var 470,2 miljarder dollar. Diagrammet  visar att samtliga tillgångar stadigt ökat sedan 2008, och nådde 252,5 miljarder dollar 2008, 294,5 miljarder dollar 2009, 343,7 miljarder dollar 2010, 384,3 miljarder dollar 2011 och 470,2 miljarder dollar 2012. (valuta i U.S. dollar) 470,2miljarder dollar
Samsungs samtliga skulder 2012 var 260,8 miljarder dollar. Ett diagram som visar att samtliga skulder stadigt ökat sedan 2008, och nådde 162 miljarder dollar 2008, 182 miljarder dollar 2009, 202,6 miljarder dollar 2010, 224,7 miljarder dollar 2011 och 260,8 miljarder dollar 2012. (valuta i U.S. dollar) 260,8miljarder dollar
Samsungs egna kapital 2012 var 209,5 miljarder dollar. Diagrammet visar att eget kapital stadigt ökat sedan 2008, och nådde 90,5 miljarder dollar 2008, 112,5 miljarder dollar 2009, 141,1 miljarder dollar 2010, 159,6 miljarder dollar 2011 och 209,5 miljarder dollar 2012. (valuta i U.S. dollar) 209,5miljarder dollar
2008, med 10,7 miljarder dollar 2008, 13,8 miljarder dollar 2009, 21,2 miljarder dollar 2010, 18,3 miljarder dollar 2011 och 26,2 miljarder dollar 2012. (valuta i U.S. dollar) 26,2miljarder dollar
Antalet anställda på Samsung 2012 var 425 000. Ett diagram visar hur antalet anställda varierat sedan 2008, med 276 000 anställda under 2008, 275 000 anställda under 2009, 344 000 anställda under 2010, 380 000 anställda under 2011 och 425 000 anställda under 2012. (i tusental) 425tusental

2012 finansiella nyckeltal

(Belopp i miljarder)
2012 finansiella nyckeltal
Major Item Vunna Dollar Euro
Nettoomsättning* 302 939,5 268,8 208,4
Totala tillgångar 503 677,1 470,2 356,2
Totala bokföringsskulder 279 298 260,8 197,5
Summa eget kapital 224 379,1 209,5 158,7
Nettoresultat* 29 537 26,2 20,3
Växelkursinformation
Vunna / U.S. Dollar årlig genomsnittlig valutakurs: 1126,88 / 1 $. Vunna / Euro: 1453,68 / 1 €
Vunna / U.S. Dollar den 31 december 2012: 1071,1 / 1 $. Vunna / Euro: 1413,85 / 1 €
Samsung Profile 2013 PDF(16 MB) ladda ner