Sysselsättning och samhälle

Sysselsättning och samhälle

Samsung förser anställda och lokalbefolkning med medel för att uppnå sina mål och förbättra deras samhälle.

Samsung Tech Institute (Digital Academy) in Europe Samsung Tech
Institute
i Europa

Skapa fler arbetstillfällen

Som arbetsgivare eftersträvar Samsung jämn könsfördelning och mångfald

Göra investeringar lokalt

Med Samsungs räckvidd kan vi bidra till samhällsutvecklingen på platser där vi är verksamma

Hållbara tillväxtsstrategier

Samsung samarbetar med partners inom öppen innovation som kan driva en hållbar framtid.

Hope For Children Samsung CSR