Anställning och samhälle

Anställning och samhälle

Samsung förser anställda och lokalbefolkning med medel för att uppnå sina mål och förbättra deras samhälle.

Tillhandahålla meningsfulla
arbetstillfällen för fler personer

Som en arbetsgivare med jämn könsfördelning, hjälper Samsung fler personer att uppfylla sina drömmar med meningsfulla arbetstillfällen.

Investera i lokala samhällen

Med sin inhemska och internationella räckvidd, är Samsung engagerad med att vara ett respekterat företag och bidra till utvecklingen av de samhällen företaget är verksamt i.

Fortsatta gemensamma tillväxtstrategier

Samsung är alltid villig för samarbete med någon när det gäller ömsesidigt givande innovation.

Hope For Children Samsung CSR