Samhällsansvar

Miljö

Samsung tar sitt miljöansvar i hela sin verksamhet till förmån för det globala samhället.

Ansvarsfull försörjningskedja och livscykel
på produkten

Samsung är stolt över att ha starka principer och tydliga riktlinjer för att skydda miljön och samtidigt också regelbundet utvärdera partners leverans av råvaror på sina arbetsplatser och åtgärder för miljöskydd.

Ansvarsfyllda
produkter

Genom att utnyttja miljövänliga processer och teknik, delar Samsung sin gröna ledarskapsvision med både anställda och konsumenter.

Hope For Children Samsung CSR

Ansvarsfull fastighetsförvaltning

Samsung skyddar miljön genom sina gröna aktiviteter, som minimerar energiförbrukningen och minskar koldioxidutsläppen.