Samhällsansvar

Hälsa och medicin

Samsung försöker adressera behoven för att förbättra den friska livslängden med konvergensen av IT-teknik.

Leder ett längre och friskare liv

Människor lever längre och Samsung använder teknik för att skapa personliga och effektiva hälsolösningar så längre år gäller kvalitet, inte bara kvantitet.

Möta unika behov

Samsung utvecklar innovativa produktlösningar för att möta de unika behov och förbättra livet för de handikappade.

Nå svårtillgängliga samhällen

Samsung säkerställer att avlägsna och svårtillgängliga samhällen har tillgång till hälso -och sjukvård genom att tillhandahålla akutmedicinsk teknik.