Samhällsansvar

Hälsa och sjukvård

Samsung försöker adressera behoven för att förbättra den friska livslängden med konvergensen av IT-teknik.

Samsung brings Mobilised medical care to Rural Areas in Africa Samsung tar
mobiliserad sjukvård
till landsbygden
i Afrika

Leder ett längre och friskare liv

Människor lever längre och Samsung använder teknik för att skapa personliga och effektiva hälsolösningar så längre år gäller kvalitet, inte bara kvantitet.

Möta unika behov

Samsung utvecklar innovativa produktlösningar för att möta de unika behov och förbättra livet för de handikappade.

Nå svårtillgängliga samhällen

Samsung säkerställer att avlägsna och svårtillgängliga samhällen har tillgång till hälso -och sjukvård genom att tillhandahålla akutmedicinsk teknik.