Samhällsansvar

Hälsa och sjukvård

Samsung driver teknikutvecklingen för framtidens behov av hälso- och sjukvård.

Samsung brings Mobilised medical care to Rural Areas in Africa Samsung tar
mobiliserad sjukvård
till landsbygden
i Afrika

Längre och hälsosammare liv

Människor lever längre och Samsung driver effektiva hälsolösningar.

Tillmötesgå särskilda behov

Samsung utvecklar innovativa produktlösningar för att tillmötesgå individer med särskilda behov.

Nå ut till avlägsna samhällen

Samsung tillgodoser avlägsna samhällen med hälso- och sjukvård genom akutmedicinsk teknik.