Vad vi värnar om

Välj här för att få mer information om Samsungs regionala program.

Samsung är engagerade i att förbättra användningen av teknik i utbildningen och tillämpa anställd expertis för att stärka ungdomar runt om i världen.

Utbildning

Samsung förser anställda och lokalbefolkning med medel för att uppnå sina mål och förbättra deras samhälle.

Anställning och samhälle

Samsung tar sitt miljöansvar i hela sin verksamhet till förmån för det globala samhället.

Samsung försöker adressera behoven för att förbättra den friska livslängden med konvergensen av IT-teknik.

Hälsa och medicin