Vad vi värnar om

Sponsring av synförbättringar i Kina


Samsung samarbetar med en kinesisk organisation för funktionshindrade, och tillhandahållit ögonoperationer för 10.500 personer med grå starr i fattiga områden.