Vad vi värnar om

Samsung Smart School i Europa


Samsungs digitala klassrum i Europa erbjuder en integrerad utbildningslösning som innefattar maskinvara och mjukvara samt digitalt innehåll anpassat för läroplanen,

Samsung kommer att värna om Europas digitala talang för att förbättra de enskilda och ekonomiska utsikterna för morgondagen. Vårt fokus ligger på att säkerställa att unga människor i Europa har lika tillgång till utbildning och framtida kompetens, oavsett deras bakgrund. Cirka 139 skolor i 19 europeiska länder kommer att ha tillgång det nya klassrummet senast 2013.