Vad vi värnar om

Smart Class India


IT-branschen i Indien växer enormt, men tusentals elever bor i utkanten av förmånerna och har sällan en chans att komma i kontakt med den digitala världen. För att överbrygga en sådan klyfta, levererar Samsung en helt ny teknik för elever i underutvecklade områden. Cirka 100 skolor i Indien kommer att ha tillgång den digitala miljön senast 2013.