Gå vidare till innehåll


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Se mer
Open Galaxy S5 Key Visual

Utbildning

Utbilda vår framtid.

Överbrygga klyftan
Tillgång till smartare
lärandemiljöer kan leda
till förbättrade studieresultat
och minska den digitala
klyftan.
 
Vässa framtiden
När elever får en bra
utbildning och
kompetensutveckling är
de bättre rustade för
framtiden.
Bättre utbildning
Samsung ger eleverna
tillgång till smartare
inlärningsmiljöer.